Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - TECHNIKA
   
COUNTRY:
         
 

Magazine
   
Home
 
Początki techniki
   
Średniowiecze
   
Rew. przemysłowa
   
Tech. współczesna
   
Media
   
Wideo
Audio
Foto
Kamerki
   
Inne
   
   
 
   
   
Kontakt
 
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
 
   
   
 
   
 
Oficjalny patronat
 
 
   
   

 

 
Media informacyjne - Technika
     

Technika Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
Wersja MP3 do odsłuchania.
 

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

Więc jaka jest prawda. Badania prowadzone przez naukowców jednoznacznie pokazują, że człowiek od samego początku istnienia jest poddawany ewolucji. Rozwija się. Pozwoliło mu to na przetrwanie w świecie. W prehistorycznych czasach często był ofiarą, by wraz z jego rozwojem stać się drapieżnikiem. Dalszy jego rozwój pozwolił budować zorganizowane społeczności, budować w oparciu o naukę i myśl techniczną. To dzięki technice staliśmy się kolonizatorami Ziemi. Jednocześnie dzięki niej jesteśmy w stanie przewidywać pewne niekorzystne zjawiska, a tym samym chronić naszą cywilizację. Bez techniki nie było by nam dane poznać dokładnie otaczającego nas świata, jak i również świata odległego. Dzisiaj wszechświat odkrywa przed nami wiele tajemnic. Technika pozwala nam również cofnąć się w czasie, odkryć dzieje naszej historii i historii świata roślin i zwierząt.

Ważne jest jednak, aby nie popełniać błędów podczas projektowania rozwiązań związanych z techniką. Chodzi w szczególności o rozwiązania mające służyć przekazowi informacji i komunikacji. Rozwój techniki powinien iść w parze z budową społeczeństwa, w którym obowiązują pewne zasady, społeczeństwa świadomego zalet i zagrożeń ze strony techniki. Zacytujemy francuskiego poetę Antoine de Saint – Exupery „Kto się przestaje rozwijać, umiera”. Czy można wątpić w te słowa? Uważamy, że nie. Przed cywilizacją człowieka stoją kolejne wyzwania, nasza przygoda zwana „ewolucja człowieka” trwa i powinna trwać nadal. Przed nami kolejne odkrycia na Ziemi oraz we wszechświecie, którego ogrom zachwyca, warto go lepiej poznać, chociażby tylko po to, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy tylko nam jest dane rozwijać inteligentną cywilizację, czy błękitna planeta, jaką jest Ziemia jest ewenementem w skali wszechświata czy też istnieją gdzieś światy podobne do naszego.

   

1. DLACZEGO WARTO POZNAĆ HISTORIE TECHNIKI

1.1 POSTĘP TECHNICZNY JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU LUDZKOŚCI
1.2 HISTORIA TECHNIKI JAKO REMEDIUM NA FRUSTRACJE ZWIĄZANE ZE ZBYT SZYBKO ZACHODZĄCYMI W NASZEJ EPOCE PRZEMIANAMI

2. ROZWOJ LUDZKOŚCI BĘDĄCY SKUTKIEM DOKONYWANIA I STOSOWANIA W PRAKTYCE WYNALAZKÓW I INNOWACJI

2.1 WYJĄTKOWOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO JEDYNEJ ISTOTY NA ZIEMI DOKONUJĄCEJ WYNALAZKÓW           
2.2 FUNDAMENTALNA RÓŻNICA POMIĘDZY ODKRYCIEM A WYNALAZKIEM
2.3 ROZWÓJ TECHNIKI JAKO WYPADKOWA DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH PROCESÓW: EWOLUCYJNEGO I REWOLUCYJNEGO
2.4 CZY POTRZEBA JEST MATKĄ WYNALAZKÓW?
2.5 LICZEBNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI A WYNALAZCZOŚĆ
2.6 Braki i niedobory jako czynnik sprzyjający rozwojowi techniki
2.7 SPOSOBY UPRAWIANIA HISTORII TECHNIKI
2.8 TRANSFER ZDOBYCZY TECHNICZNYCH I WYRÓWNYWANIE SIĘ POZIOMU CYWILIZACYJNO TECHNICZNEGO NA CORAZ WIĘKSZYCH OBSZARACH (UNIWERSALIZACJA, GLOBALIZACJA)
2.9 WPŁYW WOJEN NA POSTĘP TECHNICZNY
2.10 POSTĘP TECHNICZNY JAKO ZNACZĄCY CZYNNIK DEMOKRATYZACJI
2.11 DOSTRZEGANIE I OCENA POSTĘPU TECHNICZNEGO W PRZEKROJU HISTORYCZNYM
2.12 KONTROWERSJE I WĄTPLIWOŚCI
2.13 MANOWCE INTERPRETACYJNE

3.  WARUNKI ROZWOJU TECHNIKI - PRZEGLĄD CHRONOLOGICZNY

3.1 WPROWADZENIE
3.2 PALEOLIT
3.3 REWOLUCJA NEOLITYCZNA
3.4 CYWILIZACJE ANTYCZNE
3.5 EPOKA PRZODOWNICTWA CHIN
3.6 EUROPA ZACZYNA SIĘ LICZYĆ
3.7 POCZĄTKI DOMINACJI EUROPEJSKIEJ
3.8 EUROPEJSKA REWOLUCJA NAUKOWA
3.9 REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
3.10 WIEK XIX
3.11 WIEK XX

4.  UJARZMIANIE ŻYWIOŁÓW

4.1 WODA          
4.1.1 KOLO WODNE       
4.2 WIATR          
4.2.1 ŻAGIEL     
4.2.2 WIATRAK
4.3 ENERGIA JĄDROWA              
4.3.1 BOMBA ATOMOWA          
4.3.2 BOMBA WODOROWA       
4.3.3 NAPĘD JĄDROWY
4.3.4 NADZIEJE WIĄZANE Z SYNTEZĄ TERMOJĄDROWĄ       

5. POPRAWIANIE NATURY   

5.1 WZBOGACANIE ASORTYMENTU DOSTĘPNYCH TWORZYW
5.1.1 GUMA      
5.1.2 STAL (PRZEWRÓT BESSEMEROWSKI)         
5.1.3 BARWNIKI SYNTETYCZNE
5.1.4 ŻELBET I BETON WSTĘPNIE SPRĘŻONY       
5.1.5 TWORZYWA SZTUCZNE    
5.1.6 WŁÓKNA SZTUCZNE          
5.2 MAŁE I DUŻE ZMIANY OBLICZA ZIEMI           
5.2.1 MOSTY     
5.2.2 WIELKIE KANAŁY ŻEGLOWNE         
5.3 ZMAGANIE SIĘ Z MROKAMI NOCY  
5.3.1 Z WYKORZYSTANIEM PŁOMIENIA
5.3.2 OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE

6.  ZMAGANIE SIĘ Z CZASEM

6.1 ŚWIADECTWA ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI: MEGALITY       
6.2 PIERWSZE ZWYCIĘSTWO NAD CZASEM: PISMO                        
6.3 DRUGIE ZWYCIĘSTWO NAD CZASEM: FOTOGRAFIA
6.3.1 FOTOGRAFICZNE DOKUMENTOWANIE RUCHU - FILM
6.4 Trzecie zwycięstwo nad czasem: rejestracja i odtwarzanie dźwięku               
6.5 POMIAR CZASU       
6.5.1 KALENDARZ           
6.5.2 ORIENTACJA W CZASIE W OBRĘBIE DOBY: ZEGAR
6.6 USTALANIE WIEKU: DATOWANIE IZOTOPOWE
6.7 ŚWIADOMOŚĆ WIEKU LUDZKOŚCI, ZIEMI I WSZECHŚWIATA         

7.  ZMAGANIE SIĘ Z PRZESTRZENIĄ    

7.1 ROZWÓJ METOD OBSERWACJI         
7.1.1 POCZĄTKI WSPOMAGANIA OKA PRZY ZASTOSOWANIU SOCZEWEK: OKULARY
7.1.2 URZĄDZENIA OPTYCZNE PRZEZNACZONE DO OBSERWACJI PROFESJONALNYCH  
7.1.2.1 MIKROSKOP      
7.1.2.2 LUNETA
7.1.3 RADIOLOKACJA    
7.1.3.1 RADIOASTRONOMIA     
7.1.3.2 RADAR  
7.2 POROZUMIEWANIE SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ      
7.2.1 NAJDAWNIEJSZE SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI            
7.2.2 TELEGRAF SEMAFOROWY               
7.2.3 TELEGRAF ELEKTRYCZNY  
7.2.4 TELEFON  
7.2.5 RADIO      
7.3 ZASIĘG RAŻENIA     
7.3.1 MACHINY MIOTAJĄCE POCISKI                    
7.3.2 BROŃ PALNA        
7.3.3 TECHNIKA RAKIETOWA    
7.4 TRANSPORT              
7.4.1 AEROSTATY            
7.4.2 KOLEJ        
7.4.3 ŻEGLUGA Z NAPĘDEM MECHANICZNYM 
7.4.4 ŻEGLUGA PODWODNA    
7.4.5 MOTORYZACJA    
7.4.5.1 SAMOCHÓD       
7.4.5.2 AUTOSTRADA   
7.4.6 SAMOLOT I ŚMIGŁOWIEC

8. PRZYSZŁOŚĆ         

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
 
 
Ostatnio dodane - News
 
   
20 - 11.01.2017          
  Kalendarium

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
19          
  Znani ludzie związani z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  Edukacja związana z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  Naukowcy i badacze

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
16          
  Ciekawe rozwiązania techniczne

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   


 
15          
  Organizacje związane z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
14          
  Słownik techniczny

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
13          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
12          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
11          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
10          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
9          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
8          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
7          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
6          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
5          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
4          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
3          
  Ogłoszenia

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
2          
  Promowane

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
 
 
 
 
News - News
 
   
News - News  
News - News  
News - News  
   
 
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2017            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.