Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - TECHNIKA
   
COUNTRY:
         
 

Magazine
   
Home
 
Początki techniki
   
Średniowiecze
   
Rew. przemysłowa
   
Tech. współczesna
   
Media
   
Wideo
Audio
Foto
Kamerki
   
Inne
   
   
 
   
   
Kontakt
 
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
 
   
   
 
   
 
Oficjalny patronat
 
 
   
   

 

 
Media informacyjne - Technika
     

Technika Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 
Wersja MP3 do odsłuchania.
 

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

Więc jaka jest prawda. Badania prowadzone przez naukowców jednoznacznie pokazują, że człowiek od samego początku istnienia jest poddawany ewolucji. Rozwija się. Pozwoliło mu to na przetrwanie w świecie. W prehistorycznych czasach często był ofiarą, by wraz z jego rozwojem stać się drapieżnikiem. Dalszy jego rozwój pozwolił budować zorganizowane społeczności, budować w oparciu o naukę i myśl techniczną. To dzięki technice staliśmy się kolonizatorami Ziemi. Jednocześnie dzięki niej jesteśmy w stanie przewidywać pewne niekorzystne zjawiska, a tym samym chronić naszą cywilizację. Bez techniki nie było by nam dane poznać dokładnie otaczającego nas świata, jak i również świata odległego. Dzisiaj wszechświat odkrywa przed nami wiele tajemnic. Technika pozwala nam również cofnąć się w czasie, odkryć dzieje naszej historii i historii świata roślin i zwierząt.

Ważne jest jednak, aby nie popełniać błędów podczas projektowania rozwiązań związanych z techniką. Chodzi w szczególności o rozwiązania mające służyć przekazowi informacji i komunikacji. Rozwój techniki powinien iść w parze z budową społeczeństwa, w którym obowiązują pewne zasady, społeczeństwa świadomego zalet i zagrożeń ze strony techniki. Zacytujemy francuskiego poetę Antoine de Saint – Exupery „Kto się przestaje rozwijać, umiera”. Czy można wątpić w te słowa? Uważamy, że nie. Przed cywilizacją człowieka stoją kolejne wyzwania, nasza przygoda zwana „ewolucja człowieka” trwa i powinna trwać nadal. Przed nami kolejne odkrycia na Ziemi oraz we wszechświecie, którego ogrom zachwyca, warto go lepiej poznać, chociażby tylko po to, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy tylko nam jest dane rozwijać inteligentną cywilizację, czy błękitna planeta, jaką jest Ziemia jest ewenementem w skali wszechświata czy też istnieją gdzieś światy podobne do naszego.

   

1. DLACZEGO WARTO POZNAĆ HISTORIE TECHNIKI

1.1 POSTĘP TECHNICZNY JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU LUDZKOŚCI
1.2 HISTORIA TECHNIKI JAKO REMEDIUM NA FRUSTRACJE ZWIĄZANE ZE ZBYT SZYBKO ZACHODZĄCYMI W NASZEJ EPOCE PRZEMIANAMI

2. ROZWOJ LUDZKOŚCI BĘDĄCY SKUTKIEM DOKONYWANIA I STOSOWANIA W PRAKTYCE WYNALAZKÓW I INNOWACJI

2.1 WYJĄTKOWOŚĆ CZŁOWIEKA JAKO JEDYNEJ ISTOTY NA ZIEMI DOKONUJĄCEJ WYNALAZKÓW           
2.2 FUNDAMENTALNA RÓŻNICA POMIĘDZY ODKRYCIEM A WYNALAZKIEM
2.3 ROZWÓJ TECHNIKI JAKO WYPADKOWA DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH PROCESÓW: EWOLUCYJNEGO I REWOLUCYJNEGO
2.4 CZY POTRZEBA JEST MATKĄ WYNALAZKÓW?
2.5 LICZEBNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI A WYNALAZCZOŚĆ
2.6 Braki i niedobory jako czynnik sprzyjający rozwojowi techniki
2.7 SPOSOBY UPRAWIANIA HISTORII TECHNIKI
2.8 TRANSFER ZDOBYCZY TECHNICZNYCH I WYRÓWNYWANIE SIĘ POZIOMU CYWILIZACYJNO TECHNICZNEGO NA CORAZ WIĘKSZYCH OBSZARACH (UNIWERSALIZACJA, GLOBALIZACJA)
2.9 WPŁYW WOJEN NA POSTĘP TECHNICZNY
2.10 POSTĘP TECHNICZNY JAKO ZNACZĄCY CZYNNIK DEMOKRATYZACJI
2.11 DOSTRZEGANIE I OCENA POSTĘPU TECHNICZNEGO W PRZEKROJU HISTORYCZNYM
2.12 KONTROWERSJE I WĄTPLIWOŚCI
2.13 MANOWCE INTERPRETACYJNE

3.  WARUNKI ROZWOJU TECHNIKI - PRZEGLĄD CHRONOLOGICZNY

3.1 WPROWADZENIE
3.2 PALEOLIT
3.3 REWOLUCJA NEOLITYCZNA
3.4 CYWILIZACJE ANTYCZNE
3.5 EPOKA PRZODOWNICTWA CHIN
3.6 EUROPA ZACZYNA SIĘ LICZYĆ
3.7 POCZĄTKI DOMINACJI EUROPEJSKIEJ
3.8 EUROPEJSKA REWOLUCJA NAUKOWA
3.9 REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
3.10 WIEK XIX
3.11 WIEK XX

4.  UJARZMIANIE ŻYWIOŁÓW

4.1 WODA          
4.1.1 KOLO WODNE       
4.2 WIATR          
4.2.1 ŻAGIEL     
4.2.2 WIATRAK
4.3 ENERGIA JĄDROWA              
4.3.1 BOMBA ATOMOWA          
4.3.2 BOMBA WODOROWA       
4.3.3 NAPĘD JĄDROWY
4.3.4 NADZIEJE WIĄZANE Z SYNTEZĄ TERMOJĄDROWĄ       

5. POPRAWIANIE NATURY   

5.1 WZBOGACANIE ASORTYMENTU DOSTĘPNYCH TWORZYW
5.1.1 GUMA      
5.1.2 STAL (PRZEWRÓT BESSEMEROWSKI)         
5.1.3 BARWNIKI SYNTETYCZNE
5.1.4 ŻELBET I BETON WSTĘPNIE SPRĘŻONY       
5.1.5 TWORZYWA SZTUCZNE    
5.1.6 WŁÓKNA SZTUCZNE          
5.2 MAŁE I DUŻE ZMIANY OBLICZA ZIEMI           
5.2.1 MOSTY     
5.2.2 WIELKIE KANAŁY ŻEGLOWNE         
5.3 ZMAGANIE SIĘ Z MROKAMI NOCY  
5.3.1 Z WYKORZYSTANIEM PŁOMIENIA
5.3.2 OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE

6.  ZMAGANIE SIĘ Z CZASEM

6.1 ŚWIADECTWA ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI: MEGALITY       
6.2 PIERWSZE ZWYCIĘSTWO NAD CZASEM: PISMO                        
6.3 DRUGIE ZWYCIĘSTWO NAD CZASEM: FOTOGRAFIA
6.3.1 FOTOGRAFICZNE DOKUMENTOWANIE RUCHU - FILM
6.4 Trzecie zwycięstwo nad czasem: rejestracja i odtwarzanie dźwięku               
6.5 POMIAR CZASU       
6.5.1 KALENDARZ           
6.5.2 ORIENTACJA W CZASIE W OBRĘBIE DOBY: ZEGAR
6.6 USTALANIE WIEKU: DATOWANIE IZOTOPOWE
6.7 ŚWIADOMOŚĆ WIEKU LUDZKOŚCI, ZIEMI I WSZECHŚWIATA         

7.  ZMAGANIE SIĘ Z PRZESTRZENIĄ    

7.1 ROZWÓJ METOD OBSERWACJI         
7.1.1 POCZĄTKI WSPOMAGANIA OKA PRZY ZASTOSOWANIU SOCZEWEK: OKULARY
7.1.2 URZĄDZENIA OPTYCZNE PRZEZNACZONE DO OBSERWACJI PROFESJONALNYCH  
7.1.2.1 MIKROSKOP      
7.1.2.2 LUNETA
7.1.3 RADIOLOKACJA    
7.1.3.1 RADIOASTRONOMIA     
7.1.3.2 RADAR  
7.2 POROZUMIEWANIE SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ      
7.2.1 NAJDAWNIEJSZE SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI            
7.2.2 TELEGRAF SEMAFOROWY               
7.2.3 TELEGRAF ELEKTRYCZNY  
7.2.4 TELEFON  
7.2.5 RADIO      
7.3 ZASIĘG RAŻENIA     
7.3.1 MACHINY MIOTAJĄCE POCISKI                    
7.3.2 BROŃ PALNA        
7.3.3 TECHNIKA RAKIETOWA    
7.4 TRANSPORT              
7.4.1 AEROSTATY            
7.4.2 KOLEJ        
7.4.3 ŻEGLUGA Z NAPĘDEM MECHANICZNYM 
7.4.4 ŻEGLUGA PODWODNA    
7.4.5 MOTORYZACJA    
7.4.5.1 SAMOCHÓD       
7.4.5.2 AUTOSTRADA   
7.4.6 SAMOLOT I ŚMIGŁOWIEC

8. PRZYSZŁOŚĆ         

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
 
 
Ostatnio dodane - News
 
   
20 - 11.01.2017          
  Kalendarium

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
19          
  Znani ludzie związani z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  Edukacja związana z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  Naukowcy i badacze

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
16          
  Ciekawe rozwiązania techniczne

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   


 
15          
  Organizacje związane z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
14          
  Słownik techniczny

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
13          
  Osoby zwiazane z techniką

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
12          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
11          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
10          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
9          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
8          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
7          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
6          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
5          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
4          
  Pozostałe

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
3          
  Ogłoszenia

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
2          
  Promowane

Technika, co to jest, do czego przyczynia się jej rozwój, jakie niesie skutki dla człowieka. Patrząc wstecz można powiedzieć, że ma ona swoje dobre i złe strony. Dla jednych jej rozwój jest wielką szansą dla ludzkości, dla innych zagrożeniem.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
 
 
 

Osoby związane z techniką

 
 

d'Abbans Claude Jouffroy (1751-1832)
Abbe Ernst (1840-1905)
Abruzzo Ben (1930-1985)
Abu Lulu (VII w.)
Ader Clement (1841-1925)
Airy George B. (1801-1892)
Ajschylos
Albert Wielki, św. (ok. 1193-1280)
Alcock John William (1892-1919)
Aleksander Wielki (Macedoński)
Aleksandrowski Iwan (1817-1894)
Alhazen (Ibn al-Haitham ok. 965-1039)
Amici Giovanni Battista (1786-1863)
Amp re Andre Marie (1775-1836)
Anderson Maxie (1934-1983)
Andree Salomon August (1854-1897)
Aoki Rocky (1938-2008)
Arago Francois Dominiąue (1786-1853)
Archer Frederick Scott (1813-1857)
Archereau Henri Adolphe (1819-1893)
Archiasz z Koryntu (III w. p.n.e.)
Archimedes z Syrakuz (287-212 p.n.e.)
d'Arcy Patrick (Chevalier d'Arcy, 1725-1779)
Argand Aime (1750-1803)
Arkwright Richard (1732-1792)
d'Arlandes Francois Laurent (1742-1809)
Arystarch z Samos (ok. 310-230 p.n.e.)
Armstrong Edwin Howard (1890-1954)
Arystofanes
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
Aspdin (Aspden) Joseph (1778-1855)
Aspinall John Audley Frederik (1851-1937)
August II Mocny
Babbage Charles (1792-1871)
Bacon Francis (1561-1626)
Bacon Roger (ok. 1214-1292)
Baekeland Leo Hendrik (1863-1944)
Baeyer Adolf von (1835-1917)
Bage Charles (1751-1822)
Baird John Logie (1888-1946)
Baker Benjamin (1840-1907)
Baranowski Jan Józef (1805-1888)
Barbaro Daniele (1514-1570)
Bardeen John (1908-1991)
Barnack Oskar (1879-1936)
Baudot Emile (1845-1903)
Bauer Wilhelm (1822-1875)
Bauschinger Johann (1834-1893)
Beadle Clayton (1868-1917)
Beenen B. R.
Behaim Martin (1459-1507)
Belizariusz
Bell Alexander Graham (1847-1922)
Benezet, św. (zm. 1184)
Benz Carl Friederich (1844-1929)
Beąuerel Henri (1852-1908)
Berliner Emil (1851-1929)
Berossos
Berthoud Ferdinand (1727-1807)
Bessemer Henry (1813-1898)
Besson Jacąues (ok. 1510- ok. 1576)
Bethe Hans Albrecht (1906-2005)
Bevan Edward J. (1856-1921)
BiSzeng (990-1051)
Bienvenu F.
Blanc Louis le
Blanchard Jean Pierre (1753-1809)
Blenkinsop John (1783-1831)
Bleriot Louis (1872-1936)
Bohr Niels (1885-1962)
Bollman Wendell
Boratyni Tytus Liwiusz (1617-1681)
Borries Bodo von (1905-1956)
Bottger Johann Friedrich (1682-1719)
Boulton Matthew (1728-1809)
Bouton Greoges (1847-1938)
Boyden Uriah (1804-1879)
Boyle Robert (1627-1691)
Brandernberger Jacąues E. (1872-1954)
Branly Eduard (1844-1940)
Brattain Walter H. (1902-1987)
Braun Karl Ferdinand (1850-1918)
Braun Werhner von (1912-1977)
Brett Jacob (1808-1897)
Brett John (1805-1863)
Bruch Walter (1908-1990)
Brunei Isambard Kingdom (1806-1859)
Buck Leffert L. (1837-1909)
Buffon Georges L.L. (1707-1788)
Bunsen Robert Wilhelm (1811-1899)
Burgess John
Burgi Jost (1552-1632)
Bushnell David (1742-1824)
Byron lord
Caj Lun (48-118)
Campbell-Swinton A. A.
Cano Sebastian del (Elkano)
Cardano Girolamo (1501-1576)
Cardwell Donald
Carlise Anthony (1768-1840)
Caro Heinrich (1834-1910)
Carothers Wallace H. (1869-1937)
Cartwright Edmund (1743-1823)
Cayley George (1773-1857)
Cezanne, inż. francuski
Cezar Juliusz

Chadwick James (1891-1974)
Chafre (Chefren)
Chappe Claude (1763-1805)
Chappe lgnące (1762-1829)
Chardonnet de Beringaud Hilaire (1839-1924)
Chares z Lindos (III w. p.n.e.)
Charles Jacąues Alexandre Cesar (1746-1823)
Chervreul Michel Eug ne (1786-1889)
Chretien Henri Jacąues (1879-1956)
Chufu (Cheops)

Cierva Juan de (1893-1936)
Ciołkowski Konstanty (1857-1935)
Clark Josiah L. (1822-1898)
Ciarkę Somers
Claude Georges (1870-1960)
Claudet Antoine Francois Jean (1797-1867)
Cockcroft John Douglas (1897-1967)
Coignet Edmond (1856-1915)
Coignet Francois (1814-1888)
Colt Samuel (1814-1862)
Condamine Charles Marie de la (1701-1774)
Congreve William (1772-1828)
Considere Armand Gabriel (1841-1914)
Cooke William Fothergill (1806-1879)
Cornu Paul (1881-1944)
Cort Henry (1740-1800)
Cortes Hernan
Crampton Thomas Russel (1816-1888)
Crompton Samuel (1753-1827)
Cros Charles (1842-1888)
Cross Charles F. (1855-1935)
Cyrus Wielki
da Gama Vasco
Daeniken Erich von
Daguerre Louis Jacąues Mande (1787-1851)
Daimler Gottlieb (1834-1900)
Dalton John (1766-1844)
Darby Abraham II (1711-1763)
Darby Abraham III (1750-1791)
Dariusz Wielki
Darwin Charles R. (1809-1892)
Davy Humphry Bartholomew (1778-1829)
De Solla Price Derek
Deckel Friedrich Wilhelm (1871-1948)
Deleuil Louis J. (1795-1862)
Della Spina Alessandro (-1314)
Descartes Rene (Kartezjusz, 1596-1650)
Descharges
Despaissis Louis H.
Diaz Bartolemeo

Diderot Denis
al-Dimaszki
Diodor Sycylijczyk
Dion Albert de (1856-1946)
Dionizjos Starszy
Doblhoff Friedrich von
Doliwo-Dobrowolski Michał (1862-1919)
Dollond John (1706-1761)
Domeyko Ignacy
Dondi Giovanni (1318-1389)
Dondi Jacopo (1298-1359)
Dornberger Walter
Draper John William (1811-1882)
Drebbel Cornelius Jacobszoon van (1572-1633)
Drzewiecki Stefan (1844-1938)
Du Quet
Ducos du Hauron Louis (1837-1920)
Dupuy de Lóme Stanislas Charles H. L. (1816-1885)
Dżeser (Dżoser)
Eads James B. (1820-1887)
Edison Thomas Alva (1847-1931)
Edward VII
Ehrlich Paul (1854-1915)
Eiffel Gustave (1832-1923)
Einstein Albert (1879-1955)
Emperger Fritz von (1862-1942)
Enfantin Berthelemy Prosper (1796-1864)
Engelbach Reginald
Engl Joseph B. (1893-1942)
Ericsson John (1803-1889)
Esnault-Pelterie Robert (1881-1957)
Essen Louis (1908-1987)
Eugenia cesarzowa fr.
Eupalinos z Megary (VI w. p.n.e.)
Ezechiasz
Fairbarn William (1789-1874)
Fajaks (V w. p.n.e.)
Faraday Michael (1791-1867)
Feldhaus Franz Maria
Ferber Ferdinand (1862-1909)
Ferdynand Aragoński
Ferdynand II, cesarz
Fermi Enrico (1901-1954)
Fessenden Reginald A. (1866-1932))
Field Cyrus West (1819-1892)
Filip Dobry, książę Burgundii
Filon z Bizancjum (III w. p.n.e.)
Fink Albert
Finlay Judge James (1762-1828)
Fitch John (1743-1798)
Fleming John A. (1849-1945)
Focke Heinrich (1890-1979)
Fokker Anthony Herman (1890-1939)
Fontana Domenico (1543-1607)
Forbes R. J.
Ford Henry (1863-1947)
Forest Lee de (1873-1961)
Forsyth Alexander J. (1769-1843)
Foster J.
Foucault Leon J.B. (1819-1868)
Fourier Jean P. (1768-1830)
Fourneyron Benoit (1802-1867)
France Henri de (1911-1986)
Francis James Bicheno (1815-1892)
Franciszek Józef
Franklin Benjamin (1706-1790)
Fraunhofer Joseph von (1787-1826)
Freyssinet Eugene L. (1879-1962)
Friseh Otto (1904-1979)
Frisius Regnier Gemma (Jemme Reinerszoon, 1508-1555)
Frontinus Sextus Julius (40-103)
Fryderyk, kronprinz pruski
Fulton Robert (1765-1815)
Gagarin Jurij (1934-1968)
Galilei Galileo (Galileusz, 1564-1642)
Gasset Jose Ortegay
Gatling Richard J. (1818-1903)
Gauss Carl Friedrich (1777-1855)
al-Gazali (ok. 1058-1111)
Gerbert z Aurillac (Sylwester II, ok. 945-1003)
Giffard Jules Henri (1825-1882)
Gilchrist Percy Carlyle (1851-1935)
Goddard Robert H. (1882-1945)
Godowsky Leopold młodszy (1900-1983)
Goethals George Washington (1858-1928)
Goodwin Hannibal (1822-1900)
Goodyear Charles N. (1800-1860)
Góransson Goran Fredrik (1819-1900)
Graebe (Grabę) Karl (1841-1927)
Gramme Zenobe Th. (1826-1901)
Gran Tryggve (1889-1980)
Gray Elisha (1835-1901)
Griess Johann Peter (1829-1888)
Griffith Robert (1805-1883)
Grimoin-Sanson Raoul (1860-1941)
Grosseteste Robert (ok. 1168-1253)
Groszkowski Janusz (1898-1984)
Grove William R. (1811-1896)
Groves Leslie R. (1896-1970)
Grubb Thomas (1800-1878)
Grubenmann Hans Ulrich (1709-1783)
Grubenmann Johannes (1707-1771)
Grzegorz XIII
Guericke Otto von (1602-1686)
Guillaume Charles E. (1861-1938)
Guiller James
Gusmao Bertholemeu Lourenco de (1686-1724)
Gutbrod Wilhelm (1890-1948)
Gutenberg Johann (ok. 1400-1460)
Haas Conrad (XVI w.)
Hahn Otto (1879-1968)
Halban Hans von (1908-64)
Hall John H. (1781-1841)
Hancock Thomas (1786-1865)
Handley-Page Frederick (1885-1962)
Hargreaves James (1720-1778)
Harpalos (V w. p.n.e.)
Harrison John (1693-1776)
Harvey William
Hemon
Hendell Walenty (XVI w.)
Hennebiąue Francois (1842-1921)
Henry Joseph (1797-1878)
Henryk IV, król Francji
Henryk Żeglarz (1394-1460)
Henson William (1812-1888)
Herodot
Heron z Aleksandrii (I w. n.e.)
Herschel John Frederick William (1792-1871)
Hertz Heinrich Rudolf (1857-1894)
Hill Anthony
Hofman August Wilhelm von (1818-1892)
Holland John Philip (1840-1914)
Hollerith Herman (1860-1929)
Holmes Edgar T.
Homberg Wilhelm (1652-1715)
Home Francis (1719-1813)
Homer
Homfray Samuel
Hooke Robert (1635-1703)
Howe William (1803-1852)
Hubble Edwin P. (1889-1953)
Hughes David Edward (1831-1900)
Hulls Jonathan (1699-1758)
Hulton Gregory
Humboldt Wilhelm von
Hunley Horace L. (1823-1863)
Hutton James (1726-1797)
Huygens Christiaan (1629-1695)
Hyatt John Wesley (1837-1920)
Hyatt Thaddeus (1816-1901)
Imhotep
I-sing - 71. 73 Ismail Pasza
al-Istachri- 139 Izabela Kastylijska
Jabłoczkow Paweł N. (1847-1894)
Jackson Charles Thomas
Janicki Stanisław (1836-1888)
Janney Eli Hamilton (1831-1912)
Jansky Karl G (1905-1950)
Janssen Pierre J.C. (1824-1907)
Janssen Zacharias (1588-ok. 1630)
Jean Poutin z Brugii
Jefferson Thomas
Jeffries John (1744-1819)
Jervis John
Jerzy III
Jerzy VI
Jevons William Stanley
Joliot-Curie Frederic (1900-1958)
Joliot-Curie Ir ne (1897-1956)
Jones Brian
Ju Wielki
Julio Tedesco
Julliot Henri
Junkers Hugo (1859-1935)
Kalmus Herbert T (1881-1963)
Kant Immanuel
Kapłan Victor (1876-1934)
Karol II Stuart
Karol V Habsburg
Karol Młot
Kartezjusz p. Descartes Rene
Katarzyna Medycejska
Kay John (1704-1774)
Kennedy John F.
Kenneth Richard (1817-1896)
Kepler Johannes (1571-1630)
Kierbedź Stanisław (1810-1899)
Klaudiusz, cesarz rzymski
Klemens IV, papież
Kleopatra VII
Knoll Max (1897-1969)
Koenen Mathias (1849-1924)
Kolumb Krzysztof (1451-1506)
Konfucjusz
Kopernik Mikołaj (1473-1543)
Kortez p. Cortes Hernan Kowarski Lev (1907-1979)
Krebs Artur (1850-1935)
Kreis Fritz
Krezus
Kruppowie
Kserkses
Ktezibios z Aleksandrii (285-228 p.n.e.)
Kulka Zygmunt

Lacer Gaius Julius
Lambot Joseph Louis (1814-1887)
Land Edwin Herbert (1909-1991)
Langmuir Irving (1881-1957)
Laplace Pierrre S. de (1749-1827)
Laubeuf Alfred Mqaxime
(1864-1939)
Lannoy Christian de
Lawrence Ernest Orlando (1901-1959)
Le Roy Jean Aime (1854-1932)
Lebaudy Pierre
Leblanc Maurice (1857-1923)
Leblanc Nicolas (1742-1806)
Ledvinka Hans (1878-1967)
Lee Edmund
Lee William (ok. 1550- ok. 1610)
Leewenhoek Antonie van (1632-1723)
Leitz Ernst II (1871-1956)
Lem Stanisław
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Lep re Jacąues-Marie (1763-1841)
Leroy Pierre (1717-1785)
Lesseps Ferdinand Maria de (1805-1894)
Levassor Emile (1844-1897)
Libby Willard Frank (1908-1980)
Liebermann Carl Theodore (1842-1914)
Liebig Justus von (1803-1873)
Lilienthal Otto (1848-1896)
Lindbergh Charles (1902-1974)
Lippershey Hans (1587-1619)
Lippmann Gabriel Jonas (1845-1921)
Livingstone Milton Stanley (1905-1986)
Ljungstróm Birger (1872-1948)
Ljungstróm Frederik (1875-1960)
Lodge 01iver Joseph (1851-1940)
Lovelace Ada
Ludwik Filip
Ludwik XIV
Ludwik XVI
Lumiere Augustę Marie Louis (1862-1954)
Lumiere Louis Jean (1864-1948)
Lunardi\izenzo (1759-1806)
Łodygin Aleksandr (1847-1923)
Łukasiewicz Ignacy (1822-1882)
Macintosh Charles (1766-1843)
Maddox Richard Leach
(1816-1902)
Magellan Ferdynand
Magnan C.
Maillart Robert (1872-1940)
Maksymilian Józef
Malinowski Enest Adam (1818-1899)
Malpighi Marcello (1628-1694)
Małachowski Władysław (Leon Warnerke, 1837-1900)
Mandrokles z Samos (V w. p.n.e.)
Mangel Gustav (1889-1955)
Mannes Leopold (1899-1964)
Mannlicher Ferdinand (1848-1904)
al-Mansur
Marconi Guglielmo (1874-1937)
Marcus Siegfired (1831-1898)
Marek Aureliusz
Marey Etienne Jules (1830-1904)
al-Marrakusi (ok. 1203-ok.l260)
Marrisson Warren A. (1896-1980)
Martin Pierre Emilie (1824-1915)
Martineville Louis Eduard Scott de (1817-1879)
Massole Joseph (1889-1957)
al-Masudi
Maury Matthew Fontaine
Maurycy Orański
Mauser Paul (1838-1914)
Mauser Wilhelm (1834-1882)
Maxim Hiram S. (1840-1916)
Maxwell James Clerk (1831-1879)
Maybach Wilhelm (1846-1929)
McAdam John Loudon (1756-1836)
McCormick Cyrus (1809-1884)
McGaffey Ives
Meikle Andrew (1719-1811)
Meitner Lise (1878-1968)
Melan Joseph (1853-1941)
Menkaure (Mykerinos)
Michał, w. ks.
Michelin Andre (1853-1931)
Michelin Edouard (1859-1940)
Mieszko I
Miethe Adolf (1862-1927)
Mikołaj I, car Rosji
Mikołaj z Kuzy
Miłosz Czesław
Mitis Ignaz Edler von (1771-1842)
Modrzejewski Rudolf (Modjeski Ralph, 1861-1940)
Moltke Helmut von starszy
Monier Joseph (1823-1906)
Monteskiusz
Montgolfier Etienne Jacąues (1745-1799)
Montgolfier Michel Joseph (1740-1810)
Morrison Charles
Mórsch Emil (1872-1950)
Morse Samuel Finley Breese (1791-1872)
Mosby
Mouton Gabriel (1618-1694)
Możajski Aleksandr F. (1825-1890)
Mueller Ervin Wilhelm (1911-1977)
Muhammad Ali
Murdock William (1754-1839)
Mushet Robert Forester (1811-1891)
Muybridge Eadweard (1830-1904)
Mykerinos
Nankun-Jue
Napoleon Bonaparte
Napoleon
Natanson Jakub (1832-1884)
Natta Giulio (1903-1979)
Necho 11
Needham Joseph
Nelson Horatio
Neron
Neumann John (Janos, Johann) von (1903-1957)
Neumann Paul
Newcomen Thomas
(1663-1729)
Newman Larry
Newton Isaac (1642-1727)
Nicholson William (1753-1815)
Nicole d'Oresme (ok. 1323-1382)
Nicot de Yillemain Jean
Niepce de Saint-Victor Claude Felix Abel (1805-1870)
Niepce Joseph Nicephore (1765-1833)
Nipkow Paul G. (1860-1940)
North Simeon (1765-1852)
Oberth Hermann (1894-1989)
Oersted Hans Christian (1777-1851)
Oksza-Orzechowski Tadeusz (1838-1902)
Omar I
Oppenheimer Robert (1904-1967)
Palladio Andrea (1508-1580)
Parkes Alexander (1813-1890)
Pascal Blaise (1623-1662)
Patek Antoni N. (1812-1877)
Pathe Charles (1863-1957)
Pathe Emile (1860-1937)
Pauzaniasz
Paweł I, car Rosji
Pedro II, cesarz Brazylii
Pelton Lester A. (1829-1908)
Penaud Alphonse (1850-1880)
Pepin III Mały
Perier Jacąues C. (1742-1818)
Perkin William Henry (1838-1907)
Perronet Jean Rodolphe (1708-1794)
Peter Henlein (ok. 1480-1542)
Peter z Colechurch
Petzval Josef Maximilian (József Miksa, 1807-1891)
Pfleumer Fritz (1881-1945)
Philippe Adrian (1815-1894)
Philips Horatio (1845-1912)
Piaskowski Jerzy
Piccard Augustę (1884-1962)
Piccard Bertrand
Pierre Lambert z Mons
Pilatre de Rozier Jean Francois (1754-1785)
Pius VII
Planck Max (1858-1947)
Pliniusz Starszy
Plunkett Roy J. (1910-1994)
Poitevin Alphonse (1819-1882)
Polo Marco (1254-1324)
Popów Aleksander (1859-1906)
Porras Belisario
Porta Giambattista delia (1535-1615)
Postman Neil
Poulsen Yaldemar (1869-1942)
Pratt Caleb
Pratt Thomas Willis (1812-?)
Priestley Joseph (1733-1804)
Prószyński Kazimierz (1875-1945)
Pudłowski Stanisław (1597-1645)
Pullman George Mortimer (1831-1897)
Quinquet Antoine (1745-1803)
Ransome Ernest L. (1844-1917)
Ray John (1627-1705)
Reber Grotę (1911-2002)
Reichenbach H. M.
Reis Johann Philipp (1834-1874)
Renard Charles (1847-1905)
Rennie George (1791-1866)
Richer Jean (1630-1696)
Rickover Hyman George (1900-1986)
Rivallon de la Croix du Tempie Felix (1823-1890)
Robert, bracia
Roebling John Augustus (1806-1869)
Roebling Washington August (1837-1926)
Rohm Otto (1876-1939)
Rohrbach Ronald (1889-1939)
Romer Ole (1644-1710)
Roosevelt Franklin Delano
Roosevelt Theodor
Roscoe Henry Enfield (1833-1915)
Rosing Boris (1869-1933)
Ross Malcolm David (1919-1985)
Rudolph Paul (1858-1935)
Ruska Ernst August Friedrich (1906-1988)
Rutherford Ernest (1871-1937)
Ryle Martin (1918-1984)
Ryżko Stanisław (1910-1974)
Said Pasza
Sainte-Claire Deville Henri Etienne (1818-1881)
Sala Angelo (1576-1637)
Salva Francisco (1751-1828)
Sanherib
Santos Dumont Alberto (1873-1932)
Savery Thomas (1650-1715)
Scheiner Christoph (1573-1650)
Schilling von Cannstadt Paul Z. (1786-1837)
Scholes Christopher L. (1819-1890)
Schónbein Christian F. (1799-1868)
Schott Gaspar (1608-1666)
Schulze Johann Heinrich (1687-1744)
Schwarz Berthold (XIV w.)
Seaborg Glen T. (1912-1999)
Sechemchet
Seneka
Seneka młodszy (ok. 4 p.n.e. - 65 n.e.)
Serrin Victor
Sędziwój Michał (1566-1636)
Shockley William B. (1910-1989)
Short William H.
Shovell Cloudesley
Siemens Ernst Werner von (1816-1892)
Siemens Friedrich (1826-1904)
Siemens Johann (1818-1867)
Siemens Karl Wilhelm (Charles William (1823-1883)
Siemienowicz Kazimierz (I poł. XVII w.)
Sikorsky Igor (1889-1972)
Skalski, kpt.
Skladanowsky Max (1863-1939)
Slater Tom
Smeaton John (1724-1792)
Smith Francis Pettit (1808-1874)
Smith George A. (1864-1959)
Snofru (Senefer)
Soemmering Samuel Thomas von (1755-1830)
Sofokles
Sosigenes
Sostratos z Knidos (III w. p.n.e.)
Soufflot Jacąues Germain (1713-1780)
Sperry Elmer Ambrose (1860-1930)
Spina Alessandro de (zm. 1314)
Spinola Ambrosio
Staite Edward W. (1809-1854)
Stanford Leland
Steinheil Adolf Hugo (1832-1893)
Steinheil Karl August (1801-1870)
Steno Nicolaus (1638-1686)
Stephenson George (1781-1848)
Stephenson Robert (1803-1859)
Stevin Simon (1548-1620)
Strabon z Amazei
Strassman Fritz (1902-1980)
Strauss Joseph P. (1870-1938)
Strowger Almon Brown (1839-1902)
Strutt Jedediah (1726-1797)
Strutt William (1756-1830)
Sutton Thomas (1819-1875)
Swan Joseph W. (1828-1914)
Symington William (1764-1831)
Szt zepanik Jan (1872-1926)
Szilard Leo (1898-1964)
al-Tabari
Talbot William Henry Fox (1800-1877)
Tales z Miletu (ok. 625 - ok. 545)
Talleyrand-Perigord Charles Maunce de (1754-1838)
Taylor Albert Hoyt
(1874-1961)
Tedesco Napoleon de (1848-1922)
Telford Thomas (1757-1834)
Teller Edward (1908-2003)
Templeman John
Tesla Nikola (1856-1943)
Thacker Jeremy (XVIII w.)
Thomas Sidney Gilchrist (1850-1885)
Thompson Benjamin, hr. Rumford (1753-1814)
Thomson William
(Lord Kelvin, 1824-1907)
Thullie Maksymilian (1853-1939)
Tiereszkowa Walentina (ur. 1937)
Tomasz z Akwinu św.
Toricelli Evangelista (1608-1647)
Tournachon Gaspard-Felix (Nadar, 1820-1910)
Town Ithiel (1784-1844)
Tradescant John młodszy (1608-1662)
Traube Arthur (1878-1948)
Tresaguet Pierre M. J. (1716-1796)
Trevithick Richard (1771-1833)
Turner Edward R.
Turner S. N.
Tytler James (1747-1805)
U Thant Sithu

Ułam Stanisław Marcin (1900-1984)
Urban Charles (1867-1942)
Ure Andre
Vail Alfred (1807-1859)
\alturio Roberto (1405-1475)
Verdi Giuseppe
Verguin E.
Vicat Louis Joseph (1786-1861)
Vincenzo Galilei
Voigt Hans (1890-1979)
Voigtlander Peter Wilhelm Friedrich von (1812-1878)
Volta Alessandro (1745-1827)
Waller Fred (1886-1954)
Walter de Milimete (XIV w.)
Walton Ernest Thomas (1903-1995)
Warnerke Leon p. Małachowski Władysław Watson Thomas A. (1854-1934)
Watson-Watt Robert Alexander (1892-1973)
Watt James (1736-1819)
Wayss Gustav Adolf (1851-1917)
Weber Wilhelm Eduard (1804-1891)
Wedgwood Josiah (1730-1795)
Wedgwood Thomas (1771-1805)
Welsbach Karl Auer von (1858-1929)
Westinghouse George (1846-1914)
Wheatstone Charles (1802-1875)
Whipple Sąuire (1804-1888)
White Lynn jr
Whitney Eli (1765-1825)
Whitten-Brown Arthur (1886-1948)
Whitworth Joseph (1803-1887)
Wickham Henry Alexander (1846-1928)
Wiencziers Eugen
Wiktoria, królowa W. Brytanii
Wilhelm Zdobywca
Wilkinson John (1728-1808)
Wilkinson W. B.
Winchester OHver Fisher (1810-1880)
Witruwiusz
Wouters Kryn (XVI w.)
Wren Christopher (1632-1723)
Wright Orville (1871-1948)
Wright Wilbur (1867-1912)
Wyatt John (1700-1766)
Yeager Charles Elwood (ur. 1923)
Young Leo Crawford (1891-1981)
Young Thomas (1773-1829)
Zede Gustave (1825-1891)
Zeiss Carl F. (1816-1888)
Zeppelin Ferdinand von (1838-1917)
Zernike Frits (1888-1966)
Zofia, księżna Holandii
Zubler Edward (1924-2004)
Zworykin Vladimir Kosma (1889-1982)
Zygmunt III Waza

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 
 
 
 
News - News
 
   
News - News  
News - News  
News - News  
   
 
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2017            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.