Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
         
 
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - DO POBRANIA
   
COUNTRY:
       
 
Programy E - book Muzyka Gry Filmy Wzory pism Mobile Tapety
               
        Origami Kolotowanki Relax Relax Foto
               
ZOBACZ RÓWNIEŻ DZIAŁ - TECHNOLOGIE
 
     
 
   
 
Page Page
   
     

TECHNOLOGIA, INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA JAKO SYSTEM PRZYSZŁOŚCI

Jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania współczesnego świata, który determinuje rozwój w przyszłości, jest postęp technologiczny. To za jego sprawą realizowane są procesy usprawnień w obszarze życia społecznego oraz gospodarczego. Postęp technologiczny, jaki można obecnie obserwować w bardzo znacznym zakresie wynika z kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. Informacja staje się coraz większą wartością, więc zdecydowana większość realizowanych procesów zmian koncentruje się właśnie w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji. Wpływ na tak kształtowany rozwój technologiczny mają trzy zasadnicze obszary: technologia jako twardy element rozwoju, informatyka stanowiąca podłoże koncepcyjne oraz telekomunikacja, stanowiąca obecnie najważniejsze narzędzie wymiany oraz przetwarzania informacji na świecie.

Podstawą do realizowania współczesnych systemów funkcjonowania społeczeństw jest postępujący proces globalizacji. To globalizacja powoduje, że dotychczasowa wartość standardowych zasobów rzeczowych zdecydowanie traci na znaczeniu. Dostęp do zasobów o podobnych właściwościach oraz kosztach pozyskania, mają w zasadzie wszystkie podmioty operujące na rynku światowym1. W obecnych czasach w największym stopniu liczy się wiedza, jak również szybki dostęp do rzetelnej informacji. To na podstawie budowy odpowiednich systemów informacyjnych kształtowana jest bieżąca polityka zarządzania największych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym. Brak dostępu do informacji powoduje poważne problemy biznesowe. Z drugiej strony rozwój technologiczny w zakresie transferu informacji obserwowany jest w obszarze społecznym w zasadzie niezależnie od poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Jest to widoczne na podstawie coraz szerszego dostępu do urządzeń cyfrowych, Internetu czy też telefonii komórkowej. Oczywiście rozwój w tym zakresie jest zróżnicowany, w zależności od dostępnej infrastruktury. Mimo wszystko jednak, podstawowe narzędzia telekomunikacyjne stanowią obecnie jeden z podstawowych elementów codziennego życia.

Technologia stanowi podstawowy element kształtującego się systemu przyszłości. Na podstawie dostępnej i projektowanej technologii budowany jest potencjał rozwojowy we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. W ujęciu klasycznym, technologię można zdefiniować metodę związaną z przygotowaniem oraz realizacją procesu wytwórczego określonych produktów. Można ją również odnosić do tworzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji, niemającej fizycznego charakteru zarówno w ujęciu samego procesu tworzenia, jak również efektu końcowego2. Technologia jest więc najczęściej rozumiana jako pewna procedura procesu wytwórczego, ukierunkowana na określony cel. Można ją jednak pojmować z punktu widzenia zespołu narzędzi materialnych lub informatycznych, za pomocą których możliwe jest wytwarzanie określonych dóbr3. Technologia w końcu może stanowić swego rodzaju synonim rozwoju technicznego4. W tym ujęciu, aby możliwe było wytworzenie określonych produktów, niezbędne jest funkcjonowanie na danym, minimalnym poziomie rozwoju technologii. Jednym z kluczowych odmian technologii, mających kluczowe znaczenie we współczesnym świecie, jest technologia informacyjna.

Technologia informacyjna odnosi się do kwestii wykorzystywania informatyki w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa, zarówno na poziomie gospodarczym, jak również społecznym. Można więc mówić o społeczeństwie informacyjnym, ale również o gospodarce cyfrowej. Te dwa pojęcia wskazują nadrzędną rolę informatyki, jaką można obserwować w większości procesów realizowanych we współczesnym świecie. Biorąc pod uwagę skalę wykorzystania komputerów, jak również obszar wpływu informatyki na funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji czy zwykłych ludzi, można przyjąć, że bez informatyki i odpowiadającej jej technologii, współczesne funkcjonowanie świata nie byłoby możliwe. W oczywisty sposób informatyka ma również wpływ na rozwój, gdyż stanowi ona element ukierunkowany na poznawanie i dalsze rozwijanie technologii.

Połączenie technologii i informatyki daje specyficzny efekt w postaci nie tylko samej technologii informacyjnej. Pojawia się także podłoże do kształtowania ścieżki rozwoju całego systemu. To z tego powodu postęp technologiczny od momentu zastosowania komputerów przybrał tak znaczącego przyspieszenia. O ile usprawnienia w obszarze mechanicznym czy organizacyjnym, jakie można było obserwować przed rewolucją informacyjną, miały przełożenie na określone wycinki funkcjonowania społeczeństwa czy gospodarki, wdrożenie informatyki jako nauki i jako narzędzia kształtowania rozwoju spowodowało, że same procesy usprawnień w sposób znaczący przyspieszyły. To właśnie stanowi o sile współczesnych procesów rozwoju. To informatyka, zarówno jako narzędzie dalszego rozwoju, jak również jako wynik postępu technologicznego, stanowi podstawę budowania systemu przyszłości.

Możliwe jest wyróżnienie czterech elementów, które są ze sobą powiązane i powodują przechodzenie na społeczeństwo informacyjne, co utrwala znaczący wpływ technologii i informatyki na przyszłe kształtowanie świata5:

Informacja została podstawowym zasobem strategicznym, który ma podstawowe przełożenie na światową ekonomię,

Komputery oraz technologie informatyczne kształtują infrastrukturę przyszłości, poprzez łączenie wszystkich kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa obszarów funkcjonowania,

Rozwój technologii informatycznych jest jednym z podstawowych elementów napędzania gospodarki globalnej,

Zwiększający się poziom informatyzacji sprzyja integrowaniu się gospodarek narodowych i regionalnych.

Jednym z kluczowych obszarów odnoszących się do prezentowanego w niniejszym materiale systemu przyszłości, jest telekomunikacja. O ile informatyka umożliwia wykorzystywanie technologii do kształtowania rozwoju i budowania urządzeń i procesów usprawniających działanie poszczególnych aspektów życia społecznego i gospodarczego (przede wszystkim w kontekście budowania świata informacyjnego), telekomunikacja jest narzędziem transportu i przetwarzania informacji. Jest to więc niejako dopełnienie procesu rozwoju opartego na informacji. Dzięki poszczególnym elementom dziedziny, jaką jest telekomunikacja, możliwe jest sprawne wykorzystywanie technologii i informatyki w celu tworzenia przyszłości.

Postępujący rozwój społeczeństwa i gospodarki opartej na informacji jest obecnie nieunikniony. Po części wynika to z postępującego procesu globalizacji ale w dużej części jest przyczyną tego procesu. Powiązania technologii, informatyki oraz telekomunikacji są nieodzowne w budowaniu nowego systemu funkcjonowania świata. Przekroczona została granica ukierunkowania dalszego rozwoju, która w zasadzie wyklucza brak choćby jednego z wskazanych trzech elementów. Bez informatyki nie byłoby możliwości rozwoju systemów informacyjnych, co z kolei wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii. Telekomunikacja jest z kolei pewnego rodzaju łącznikiem technologicznym, odpowiedzialnym za przesył, przetwarzanie i prezentowanie informacji, aby możliwe było jej wykorzystanie w celach praktycznych. W przyszłości można oczekiwać dalszego zacieśniania się powiązań między technologią, informatyką oraz telekomunikacją. Można również liczyć, że w każdym z tych obszarów będą się pojawiały nowe, bardziej wydajne rozwiązania, dające w ujęciu rozwoju cywilizacyjnego, nowe możliwości i wyzwania. Kolejnym krokiem w rozwoju ludzkości będzie z pewnością „podbój kosmosu”, do którego niezbędne są wszystkie trzy opisywane elementy. Trudno przy tym jednoznacznie określić, który z nich będzie najważniejszy. Z pewnością będą się one ze sobą łączyć i wzajemnie uzupełniać.

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 

 VIVALDI NOWA PRZEGLĄDARKA

Vivaldi to nowa, już oficjalna, przeglądarka od twórców znanej chyba każdemu Opery. Zaledwie 3 dni temu Vivaldi Technologies zdecydowało o zakończeniu fazy Beta testów, które trwały rok. Ich nowa przeglądarka jest obecnie dostępna w wersji 1.0.435.42 – 32bit oraz eksperymentalnej 64bit. Jesteście ciekawi czym jest nowa przeglądarka, jak wygląda, jak działa i czy warto się nią zainteresować?

Czym jest nowa przeglądarka Vivaldi?

Tatsuki Tomita zapytany o wizję jaką zespół kierował się tworząc nowy produkt, wiedząc jak duża konkurencja jest w tym sektorze, odpowiedział:

We aim to offer advanced web browser for power user. It’s designed for people wanting to get more out of their web experience. Through a range of powerful features, we like to enable users to customize their experience, much more than they can with any other browser in the market.

Customization is important because we recognize that everyone is different, and each person wants to do things differently. To achieve this, we want to work closely together with our user community and develop our products based on their feedback.

Z wypowiedzi dowiadujemy się więc, że Vivaldi Browser jest skierowany przede wszystkim do wymagających użytkowników, którzy oczekują zaawansowanej, rozbudowanej przeglądarki. Celem twórców było udostępnienie możliwie jak najszerszych opcji personalizacji i modyfikacji ze względu na to, że każdy ma inne preferencje co do pracy i układu interfejsu. Całość projektu miała być możliwa do zrealizowania dzięki udziałom społeczności w testach beta.

Vivaldi wykorzystuje silnik Chromium (Blink) jednak przeglądarka jest praktycznie w całości zbudowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych, takich jak React czy Node.js.

Jak wygląda Vivaldi? Co oferuje w kwestii personalizacji?

I tutaj muszę was odesłać zwyczajnie do wypróbowania przeglądarki, ponieważ trudno było by zawrzeć na zrzutach ekranu wszystkie możliwości i kombinacje, jest ich naprawdę dużo.

Możemy m.in włączyć opcje dostosowania akcentu przeglądarki do motywu strony, czy np: zamienić jasny motyw na ciemny. Producent pozwala nam również na ustawienie paska adresu na górze lub na dole, czy niezależne ustawienie paska kart na dowolnej krawędzi ekranu. Naprawdę jest z czego wybierać i myślę, że każdy mógłby dostosować układ pod siebie, tak by móc wygodnie pracować na każdym urządzeniu.

Vivaldi… Brzmi ładnie. A jak działa? Co mogę zrobić na tej przeglądarce?

Działa po prostu wybornie :) Przeglądarka przypadła mi do gustu od razu i przystąpiłem do badania, i poznawania jej funkcji chwile po zainstalowaniu. Zaletą, o której należy wspomnieć jest fakt, iż pracuje ona na odchudzonym i mocno modyfikowanym silniku Chromium, czemu zawdzięczamy np: obsługę rozszerzeń pobieranych ze sklepu dedykowanego Google Chrome (nie każdy jednak działa poprawnie). Amerykańska przeglądarka oferuje nam również obsługę powiadomień dla każdej strony, która takowe obsługuje. Ciekawym szczegółem jest także wskaźnik na pasku adresów określający ilość pobieranych/odczytywanych plików oraz ich łączny rozmiar.

Ważne, że w moim przypadku Vivaldi działa zdecydowanie szybciej niż Chrome i czuć przewagę w lekkości, a przede wszystkim użyciu zasobów gdzie Chrome potrafił pochłonąć nawet 1,5GB ramu i prawie 50% użycia procesora (!) podczas gdy Vivaldi zadowala zazwyczaj mniej niż 250mb ramu i około 15% użycia procesora dla kilku otwartych kart ze stronami i muzyki z serwisu YouTube.

Aplikacja posiada także sporo wbudowanych ciekawostek, m.in Akcje Strony – zakładkę pozwalającą na ingerowanie w wygląd czy sposób działania strony. Przeglądarka może m.in zaznaczyć nam obiekty CSS, obrócić obrazy czy np. dodać efekt obrotu 3D strony. Mamy do dyspozycji również zestaw filtrów m.in czarno-biały, sepia, czy podkreślający nasycenie kolorów. Jednym, który szczególnie przypadł mi do gustu jest filtr ‚obscure’, automatycznie zmętnia on obraz strony kiedy kursor myszki nie znajduje się w oknie przeglądarki.

Vivaldi jest bardzo funkcjonalny znajdziemu tu wiele opcji, które wielu mogą się spodobać lub okazać się produktywne. Jedną taką funkcją jest np: praca na dzielonych oknach, która może się okazać bezcenna np: podczas czytania obcojęzycznego tekstu gdzie w drugim oknie możemy otworzyć stronę ze słownikiem lub translatorem. Jedynym minusem jest fakt, że w dodatkowym, wysuwanym oknie mamy możliwość pracy jedynie z zakładkami dodanymi do listy, jest to jednak zrozumiałe. Inna unikalna funkcjonalność to grupowanie kart (poprzez przeciągnięcie kolejnych kart do grupy, a następnie rozmieszczenie ich za pomocą przycisku), dzięki czemu mamy możliwość pracy na wielu oknach jednocześnie

Inny ciekawy dodatek od twórców to funkcja, którą będą kojarzyć użytkownicy Opery – mowa o gestach myszką i na touchpadzie. Osobiście jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tej funkcji, ale doceniam funkcjonalność i potencjał jaki wnosi – zwłaszcza w przypadku gdy korzystamy z touchpada i przykładowo krótkie przeciągnięcie palcem w bok z wciśniętym klawiszem Alt działa jak przycisk wstecz – jest to nie tyle szybsze co zwyczajnie praktyczne i wygodne rozwiązanie.

No dobrze… To czy warto zainstalować Vivaldi na swoim komputerze czy tablecie?

Myślę, że spokojnie można go polecić mimo wczesnej wersji, która zaledwie 3 dni temu została oficjalnie udostępniona. Rok testów wśród społeczności użytkowników przyniósł wymierne korzyści. Mimo drobnych niedogodności, typu: brak animacji, braku powiadomienia o rozpoczęciu pobierania czy braku ostrzeżenia o zamknięciu wielu kart, przeglądarka jest z pewnością godna uwagi. Przeglądarka jest lekka, przyjemna dla oka, obsługuje rozszerzenia dla Chrome, a w dodatku nie pochłania zasobów pamięci i nie wyciska siódmych potów z procesora. Warto spróbować i dać szansę nowemu produktowi, ponieważ jest on stworzony od podstaw i posiada wszystko to co inne przeglądarki, a do tego ma w zanadrzu kilka unikalnych cech.

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 Czytaj również dział - Technologie ...

 

 

 
   
 
Page Page
   
 
               
DLA FANÓW GRUPA MEDIA INFORMACYJNE- PLAKAT GMI
               
             
PEOPLE & LIFE CARS TOP MODELS
PEOPLE & LIFE CARS TOP MODELS
PEOPLE & LIFE CARS TOP MODELS
PEOPLE & LIFE CARS TOP MODELS
PEOPLE & LIFE CARS TOP MODELS
               
POLECANE W KATEGORIACH - KATEGORIE GMI
               
               
Programy E - book Muzyka Gry Filmy Wzory pism Mobile Tapety
               
2016 2016 2016 Wiedźmin 2016 CV iPhone City
               
KONTAKT - KONTAKT
   
Media Informacyjne

Kontakt: Adam Nawara - Napisz do Nas: Media Informacyjne

  Grupa Media Informacyjne zapewnia łatwe, szybkie i bezpieczne pobieranie materiałów multimedialnych, oprogramowania oraz dokumentów. Podejmujemy wszelkie działania zapewniające zachowanie odpowiedniej jakości. Jednak niniejsze materiały nie mogą stanowić źródła ewentualnych roszczeń kierowanych pod adresem Grupy Media Informacyjne. Zapraszamy do korzystania z zgromadzonych tutaj materiałów. © 2010 Adam Nawara
   
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.