Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
       
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - MAPS PLUS GEOLOKALIZACJA
   
COUNTRY:
 
 
   

Partnerstwo dla budowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Cywilizacja, którą zbudujemy,
zbliżajac sie do XXI wieku,
nie bedzie cywilizacją materialną,
symbolizowaną przez ogromne konstrukcje,
ale bedzie cywilizacją niewidoczną.
Precyzyjniej powinno się ją nazwać
„cywilizacją informacyjną”.


Yoneji Masuda

 
 
 
           
           

 Maps - szukaj razem z Grupa Media Informacyjne

Wyznacz trasę za pośredniacwem Grupy Media Informacyjne, znajdź punkty obsługi - ppp

       
DO CELU - wyznacz trasę dojazdu
STACJE BENZYNOWE - zaplanuj podróż
PUNKTY OBSŁUGI - gastronomia
CO WARTO ZWIEDZAĆ - miejsca w których warto się zatrzymać
GEOLOKALIZACJA - Geolokalizacja GMI pozwala na dokładne określenie Twojej pozycji w sytuacji zagrożenia lub jeśli Cię taka interesuje
GEOLOKALIZACJA - Geolokalizacja GMI pozwala na pokazanie przebytej, przejechanej drogi
   
 
 

Spis cyfrowych bibliotek i ciekawych stron w Internecie, gdzie można szukać starych fotografii oraz archiwalnych map. Lista stron www z archiwalnymi zbiorami. Sprawdź gdzie szukać starych zdjeć i map Polski. Czytaj dalej ...

 
       
     
   
 
Page Page
   
       
     

 GDZIE SZUKAĆ STARYCH ZDJĘĆ I MAP

Pogłębiona analiza wielu ciekawych wydarzeń wymaga poszukiwania informacji. Często szukamy informacji w postaci starych map i fotografii.  Z pomocą przychodzą liczne biblioteki cyfrowe. (ok.)

 Biblioteki cyfrowe - Zasoby Starych Zdjęć – Strony Polskie

 Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)– www.nac.gov.pl - Zasoby NAC  on-line  to około  110 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. (ok.)

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) – centralne archiwum państwowe utworzone w 1955 w Warszawie jako Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, obecną nazwę nosi od 2008.

Narodowe Archiwum Cyfrowe wywodzi się z utworzonego w 1955 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przekształcenie ADM w NAC nastąpiło 8 marca 2008 na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanego na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zmiana była odpowiedzią na ewolucję dokonującą się w dziedzinie technologii zapisu, przechowywania i udostępniania archiwaliów.

NAC jest pierwszym polskim archiwum cyfrowym, tzn. instytucją powołaną w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w postaci cyfrowej oraz zarządzania nimi.

 Wratislaviae Amici – dolny-slask.org.pl - Prezentuje archiwalne zdjęcia z Dolnego Śląska oraz współczesne. (ok.)

Wratislaviae Amici – stowarzyszenie prowadzące portal internetowy skupiający miłośników Wrocławia, Dolnego Śląska i polskich Łużyc, utworzony w roku 2001 przez Piotra Herbę i umieszczony w 2003 na serwerach wrocławskiego przedsiębiorstwa Kombinatu „PZL-Hydral” SA. W czerwcu 2005 dziewiętnastu twórców tego portalu utworzyło nieformalne wówczas jeszcze stowarzyszenie, stawiające sobie za cel upowszechnianie wiedzy o współczesnym i historycznym Wrocławiu i Dolnym Śląsku oraz dokumentowanie zmian poprzez gromadzenie głównie fotografii, a także reprodukcji grafik oraz tekstów dotyczących miasta i regionu. Członkowie Stowarzyszenia organizowali także spotkania z wrocławskimi historykami i architektami, przeprowadzali z nimi wywiady, które publikowali na stronach Wratislaviae Amici. Jednocześnie udostępnili swoje strony wszystkim, którzy – po bezpłatnej rejestracji – zechcieli opublikować wykonane przez siebie fotografie lub skany grafik wiążących się z historią Wrocławia lub okolic, bądź skomentować ilustracje nadesłane przez inne osoby. Pierwsze ilustracje w portalu opublikowane zostały w sierpniu 2003 roku[3]. Do lutego 2016 na portalu zebrano ponad 800 000 zdjęć, map i artykułów dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska.

Portal Wratislaviae Amici jest moderowany i administrowany a nadesłane pliki i komentarze niespełniające kryteriów (zawartość, treść, wielkość itp.) określonych w regulaminie są usuwane.

10 stycznia 2007 została zawarta umowa o dokonanie aportu własności intelektualnej twórcy portalu i autora pierwszych zamieszczonych w nim reprodukcji i ilustracji, Piotra Herby, w przyszły majątek Stowarzyszenia Wratislaviae Amici, na podstawie której przyznano mu w uznaniu jego zasług członkostwo Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Wratislaviae Amici oraz przyszły tytuł i prawa Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.

Formalne powołanie do życia Stowarzyszenia Wratislaviae Amici przez dwudziestotrzyosobową grupę założycielską nastąpiło 23 września 2007 po sądowej rejestracji Stowarzyszenia (KRS 0000302028). I walne zebranie odbyło się 25 maja 2008, na którym to członkowie-założyciele Stowarzyszenia dokonali wyboru władz i organów statutowych. Ustanowiono także funkcję Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, którym został – na podstawie umowy z 10 stycznia 2007 – Piotr Herba (funkcja ta została zlikwidowana 19 czerwca 2011 podczas IV walnego zebrania Stowarzyszenia).

24 czerwca 2009 Stowarzyszenie uhonorowane zostało Nagrodą Prezydenta Wrocławia za rok 2009.

11 marca 2011 Stowarzyszenie podpisało oficjalną umowę o współpracy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”.

20 maja 2012 zaprezentowano zmodernizowaną wersję portalu internetowego, który od 6 października 2012 zaczął funkcjonować pod nową domeną: dolny-slask.org.pl.

Stowarzyszenie na początku 2017 roku liczyło 60 członków, a na portalu zarejestrowanych było wtedy ponad 28 000 użytkowników.

 Fotopolska – fotopolska.eu - Archiwalne zdjęcia i fotografie oraz współczesne. Archiwa zdjecia obejmują Polske oraz Kresy Wschodnie. (ok.)

 Polona – polona.pl - Zasoby Biblioteki Narodowej. (ok.)

 Fototeka 1944 – www.1944.pl - Zbiór archiwalnych zdjęć z Powstania Warszawskiego. Gromadzona i udostępniona przez Muzeum Powstania Warszawskiego. (ok.)

Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum historyczne w Warszawie, samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy, utworzone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania Warszawskiego. Zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Główne wejście do muzeum znajduje się od strony ul. Przyokopowej.

Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne. Są one bardzo przydatne w dotarciu do jednego z głównych jego adresatów, jakim jest młodzież, pozwalają także w sposób inspirujący opowiadać o historii i patriotyzmie.

Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów. Przez pierwsze 10 lat działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.

 Biblioteki cyfrowe - Zasoby Starych Zdjęć – Strony Zagraniczne

 Biblioteka Kongresu – www.loc.gov - Zbiory archiwalnych zdjęć i pocztówek Biblioteki Kongresu USA (Library of Congress). Można również znaleźć ciekawostki z Polski. (ok.)

 Austriacka Biblioteka Narodowa – akon.onb.ac.at - Austriacka biblioteka (Österreichische Nationalbibliothek) udostępnia bogate zbiory starych pocztówek wraz z ich geolokalizacją. Pocztówki naniesione są na mapę. W zbiorach znajduja sie również pocztówki z Polski. Do naszej dyspozycji jest również aplikacja na smartfona, która pokazuje przypisane skany pocztówek do miejsc na mapie: App Store, Google Play. (ok.)

 Nowojorska Biblioteka Publiczna – www.nypl.org - Archiwalne zdjęcia, ryciny i grafiki, pochodzące z całego świata, także z Polski. (ok.)

 Das Bundesarchiv – www.bild.bundesarchiv.de - Niemieckie archiwum Bundesarchiv oferuje archiwalne zdjęcia. (ok.)

 Instytut Herdera – www.herder-institut.de - Archiwa związane z historią Europy Środkowo-Wschodniej. (ok.)

 Bildarchiv Ostpreußen – www.bildarchiv-ostpreussen.de - Archiwum zdjęć Prus Wschodnich. Strona jest również dostępna w polskim języku. (ok.)

 Bildarchiv Foto Marburg – www.fotomarburg.de - Archiwalne zbiory zdjęć i grafik ( Uniwersytecie Filipa w Marburgu). Zasoby obejmują również Polskie zasoby. (ok.)

 Biblioteki cyfrowe - Zasoby Starych Map - Strony Polskie Zagraniczne

 Archiwum Map Zachodniej Polski – mapy.amzp.pl - Mapy archiwalne Śląska, Wielkopolski i Pomorza (skali 1:25000) - (Messtischblatt) pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego. (ok.)

 Archiwum Map Pomorza Gdańskiego – mapy.eksploracja.pl - Mapy archiwalne z Pomorza Gdańskiego oraz sąsiednich regionów. (ok.)

 Archiwum Map WIG – polski.mapywig.org - Mapy archiwalne Wojskowego Instytutu Geograficznego. Zasoby WIG z lat 1919-1949. Zasoby obejmują również obszary Kresów Wschodnich, zgodnie z przedwojenną granicą II Rzeczpospolitej. (ok.)

 Old Maps Online – www.oldmapsonline.org - Mapy archiwalne z różnych regionów świata i okresów w historii. Na interaktywnej mapie zaznaczamy interesujący nas fragment mapy, efektem jest pojawienie się dostepnych map archiwalnych. Do dyspozycji mamy równiez wyszukiwarke map. Serwis oferuje również aplikacje na smartfona: App Store, Google Play. (ok.)

 Stare Mapy Messtischblatt na Google Maps – wersja webowa. - Mapy topograficzne Messtischblatt (skala 1:25000). Ciekawa opcją jest możliwość eksploracji map  naniesionych na interaktywne mapy Google Maps oraz zdjęcia satelitarne. Możemy skorzystać z wersji webowej, albo pobrać plik .kml i załadować go do programu Google Earth. Jeżeli nie mamy programu Google Earth to jest on do pobrania w tym miejscu. (ok.)

 Stare Plany Miast na Google Maps – stareplanymiast.pl - Google Maps uruchomiło ciekawe podejście do map. Stare plany polskich miast nałożone są na współczesne mapy. Dzięki regulacji przeźroczystości map możemy porównywać  stare plany z nowymi mapami. (ok.)

 Gusher Galicia – maps.geshergalicia.org - Mapy Galicji, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Polski, Ukrainy. (ok.)

 Biblioteka Uniwersytecka Teksasu – www.lib.utexas.edu - Duży zasób map map wojskowych NATO brytyjskich oraz amerykańskich. (ok.)

 Landkartenarchiv – www.landkartenarchiv.de - Zbiory głównie niemieckich map począwszy od 1820 roku. W zasobach znajdują się również mapy Europy Środkowej oraz całego świata. Zasoby obejmują około 18 tys. map. (ok.)

 Other Map Sites


GMI - Map Sites GMI - Map Dealers GMI - Cartographic Reference GMI - City Map Sites
GMI - Country Map Sites GMI - Historical Map Sites GMI - Outline Map Sites GMI - Route Planning Sites
GMI - State Map Sites GMI - Topical Map Sites GMI - Weather Map Sites GMI
       


 Weather Map Sites

Updated 01/12/17

©® GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

       
     
   
 
Page Page
   
       
     
     

Spis cyfrowych bibliotek i ciekawych stron w Internecie, gdzie można szukać starych fotografii oraz archiwalnych map. Lista stron www z archiwalnymi zbiorami. Sprawdź gdzie szukać starych zdjeć i map Polski. Czytaj dalej ...

 
       
  GMI V MAGAZINE - 2016/1 GMI V MAGAZINE - 2016/2 GMI V MAGAZINE - 2016/3
 
       
     
     
Media Informacyjne

KONTAKT: Adam Nawara - Napisz do Nas: Media Informacyjne Zobacz na mapie: Mapa

© GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - MAPS & GEOLOKALIZACJA

       
     
       
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.