Grupa Media Informacyjne zaprasza do wspólnego budowania nowej jakości    
Nowe Media - Modern News Life    
                                                   
                                                   
   
  TV Radio Foto Time News Maps Sport Moto Econ Tech Kult Home Fash VIP Infor Uroda Hobby Inne Akad Ogło Pobie Rozry Aukc Kata  
     
  Clean jPlayer skin: Example
 
 
     
img1
GMI
Nowe Media

More
img2
BMW DEALER
Kraków ul. Basztowa 17

More
img3
MERCEDES
Wybierz profesjonalne rozwiązania stworzone przez grupę Mercedes

More
img4
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
img2
Toyota 4 Runner
Samochód w teren jak i miejski.

More
 
         
         
  GRUPA MEDIA INFORMACYJNE - WIEDZA
   
COUNTRY:
         
 

   
Magazine
   
Home news
   
Info
   
Multimedia
   
Galerie
Podcast
Wideo
   
Ogłoszenia
   
Promowane
   
Inne
   
   
 
   
   
Kontakt
   

Adam Nawara - Napisz do Nas: Grupa Media Informacyjne

 
   
   
   
   

 

 
 Grupa Media Informacyjne - Bliżej natury
     

Bliżej Natury Zapraszamy do działu wiedza, w którym łączymy więdzę z przyjemnościa podróżowania, zwiedzania, poznawania ciekawych faktów, miejsc. Poznawaj świat dzięki Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara.

 
 
  Strona producenta :
www.ppp.com
     
Dokonując zakupu, dokonujesz właściwego wyboru
Grupa Media Informacyjne - Sklep GMI
 
 
 
 
 Nasi partnerzy  
   
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
Zakupy Zakupy Zakupy
000 000 000 000 000 000 000 000 000
     
 
 
 

 Wiedza w Twoim zasięgu

Zapraszamy do działu wiedza, w którym łączymy więdzę z przyjemnościa podróżowania, zwiedzania, poznawania ciekawych faktów, miejsc. Poznawaj świat dzięki Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara.

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

 

 

 
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
 
 
Ostatnio dodane - News
 
   
21 - 11.01.2017          
  Najbardziej koloroew miejsca na ziemi

Zapraszamy do działu wiedza, w którym łączymy więdzę z przyjemnościa podróżowania, zwiedzania, poznawania ciekawych faktów, miejsc. Poznawaj świat dzięki Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
20          
  9 drzew, które wyglądają jak z innej planety

Zapraszamy do działu wiedza, w którym łączymy więdzę z przyjemnościa podróżowania, zwiedzania, poznawania ciekawych faktów, miejsc. Poznawaj świat dzięki Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
19          
  Tajemnica kwaśnych deszczy

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które w wyniku zdarzeń naturalnych lub działalności człowieka dostają się do atmosfery, co powoduje zmiany jej składu.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
18          
  Co nam dały polon i rad

Zbliżamy się do końca ważnego wydarzenia, jakim był rok poświęcony pamięci i dokonaniom Marii Skłodowskiej Curie. W Polsce należy przyznać, że wbrew początkowym deklaracjom minął on stosunkowo mało spektakularnie i obecnie mało kto pamięta, że mamy takowy. We Francji jest obchodzony znacznie bardziej aktywnie. Mimo wszystko większość czytelników wie jeszcze ze szkolnych lat, że Maria Skłodowska odkryła dwa pierwiastki: polon i rad.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
17          
  Jak ujarzmiono koło

Podobnie jak my współcześnie, starożytni konstruowali także wiele urządzeń, które miały charakter, jak dziś byśmy to nazwali czysto rozrywkowy. Znajduje to odzwierciedlenie w wielu źródłach mówiących o różnorodnych urządzeniach i mechanizmach, takich, jak np. magiczne rogi do picia, z których można było napić się dwóch różnych napojów, albo inne „magiczne naczynia”, które napełniają się z ukrytego w pobliżu zbiornika, w miarę opróżniania.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
16          
  Ogrody botaniczne - bank wiedzy i roślin

Na Ziemi żyje około 400 tys. organizmów autotroficznych, a wśród nich 250 tys. gatunków roślin kwiatowych. Szata roślinna pokrywa zaledwie 20% powierzchni kuli ziemskiej, świat roślin przechwytuje jedynie 0,1% energii słonecznej dopływającej do naszej planety i przekształca ją w związki organiczne w procesie fotosyntezy. Ta niewielka porcja energii wystarcza, aby rośliny w ciągu roku wyprodukowały około 200 mld ton masy organicznej dostarczającej energię do utrzymania ekosystemów na Ziemi i umożliwiającej życie wszystkim zwierzętom, w tym również ludziom.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
15          
  Antybiotyki

Zanim rozpoczniemy omawiać poszczególne grupy antybiotyków, dobrze byłoby ustalić, czym w istocie są antybiotyki, czyli o czym będziemy pisać. Do niedawna antybiotyki definiowano jako leki pochodzenia naturalnego, będące związkami chemicznymi produkowanymi przez drobnoustroje (bakterie, pierwotniaki, grzyby) w celu unieszkodliwienia innych drobnoustrojów, jako oręża w pewnego rodzaju walce o terytorium.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   


 
14          
  Kobiety i matematyka

Do końca XIX wieku, a nawet jeszcze później, kobiety zajmujące się twórczo matematyką należały do rzadkości. Uwarunkowania społeczne nie pozwalały kobietom na studiowanie, nakazywały zajmowanie się domem. Dopuszczalne były ewentualnie różne formy działalności charytatywnej. Wszelkie funkcje publiczne w zasadzie zarezerwowane były dla mężczyzn. Mimo trudności i restrykcji pojawiały się od czasu do czasu kobiety, które wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w matematyce. Jedną z nich była Marie-Sophie Germain żyjąca w latach 1776–1831.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
13          
  Edukacja w ogrodzie botanicznym

Ogrody botaniczne to miejsca niezwykłe. Tu można podziwiać tropikalne rośliny. Jednak ich miejsce we współczesnym świecie jest nieco inne. Jakie? Ogrody botaniczne pełnią ważną funkcję w ochronie przyrody i edukacji.    

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
12          
  Geometria i sztuka

Kiedy jako uczniowie szkoły podstawowej, lub średniej, słuchamy na lekcjach matematyki o antycznych matematykach i ich osiągnięciach, to przyjmujemy wszystko w sposób dosłowny. Skoro nauczyciel mówi nam o twierdzeniu Pitagorasa, to wyobrażamy sobie, że kiedyś, ktoś o tym nazwisku napisał i udowodnił wzór  a2 + b2 = c2, gdzie a, b i c są długościami boków trójkąta prostokątnego.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
11          
  Uchwytny kształt pamięci

Pamięć to zdolność organizmu do kodowania, przechowywania i odtwarzania informacji i doznań. Pamięć powstaje w wyniku uczenia się. Jest to proces powstawania trwałych zmian zachowania będących efektem doświadczenia. Można też uczenie się określić jako proces, w wyniku którego nabywamy wiedzy o świecie. Podstawą uczenia się i powstawania pamięci jest plastyczność, czyli zdolność komórek nerwowych do ulegania trwałym zmianom strukturalnym i funkcjonalnym pod wpływem przetwarzania informacji.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
10          
  Podziwu godna liczba Pi

Dzień 14 marca obchodzimy jako „Dzień liczby π””, a to z tej przyczyny, że w amerykańskim sposobie zapisywania daty zazwyczaj zapisuje się najpierw miesiąc, potem dzień – mamy więc 3.14. Oczywiście nie jest to pi, ale najczęściej używane od ponad 2000 lat jej przybliżenie.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
9          
  Fenomen Bajkału

Bajkał jest najstarszym i o największej pojemności jeziorem na świecie. Zawdzięcza to swojej genezie związanej z tektoniką płyt litosfery. Jezioro wypełnia nieckę będącą ryftem powstałym w wyniku oddziaływania na siebie trzech płyt tektonicznych – nasuwania się płyty indyjskiej na euroazjatycką, a w konsekwencji tego, rozsuwania się płyt euroazjatyckiej i amurskiej.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
8          
  Wyższa matematyka

Politycy często nie rozumieją natury matematyki i matematycznej edukacji. „Reformy” wprowadzane w różnych systemach szkolnych idą czasem w przeciwnych kierunkach. Zjawisko to wskazuje, że musimy lepiej zrozumieć problemy, a nie poprzestawać na stwierdzeniu, że są i że są ważne.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
7          
  Manipulowanie prędkością światła

Od dawnych czasów natura światła budziła zainteresowanie filozofów, a później fizyków. W starożytności sądzono, że sygnał świetlny rozchodzi się natychmiast, tzn. z nieskończoną prędkością, Pierwszym uczonym, który próbował wyznaczyć prędkość światła w warunkach ziemskich był Galileusz.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
6          
  Skąd sie biorą leki

Paracelsus (1493–1541), nazywany ojcem medycyny nowożytnej, twierdził, że „wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Przykładem może być bazylia, która zawiera aż 50 związków o potencjalnym działaniu rakotwórczym. Istotne jest zatem, ile bazylii spożywamy (…)

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
5          
  Była lepsza od chłopców...

Problem nr 10 dotyczył równań diofantycznych, czyli takich, w których współczynniki są liczbami całkowitymi i poszukuje się rozwiązania, będącego również liczbą całkowitą.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
4          
  Pułapki mysli

Kluczowym osiągnięciem umysłu człowieka jest wizualne planowanie. Możemy wyobrażać sobie przyszłość i przewidywać różne możliwości, zanim podejmiemy realne działanie. To tak, jakbyśmy oglądali film, którego sami jesteśmy reżyserami. Dzięki takim możliwościom możemy realizować plany i osiągać cele.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
3          
  Matematyka to madszyna

Jednym z najwybitniejszych matematyków XX wieku był uczony węgierski Paul Erdős. Gdyby Księga Guinessa odnotowywała rekordy z dziedziny nauki, to znaleźlibyśmy tam jego nazwisko jako autora największej liczby opublikowanych prac matematycznych, gdyż napisał  ich ponad 1500.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
2          
  Jak sobie radzili mierniczy z Egiptu

Doroczne wylewy Nilu, będące błogosławieństwem Egiptu oraz podstawą egzystencji i dobrobytu Egipcjan, niszczyły granice uprawnych poletek, więc corocznie trzeba było je odtwarzać, aby po ustąpieniu wody fellachowie mogli zabrać się do roboty. Wówczas cała armia urzędników-mierniczych wyruszała w teren, by sprostać temu zadaniu.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
1          
  Jak określamy wiek znalezisk archeologicznych

Archeologia jako dyscyplina naukowa zajmuje się rekonstruowaniem przeszłości człowieka zarówno w kontekście indywidualnym, jak i szerokiej społeczności. Rekonstrukcja ta często bazuje na wielu osiągnięciach nauk przyrodniczych, w tym także fizyki.

   
Fot. GMI
        Czytaj >
 
   
   
 
   
  Page 1 | 2 | 3
   
 
 
 
 
News - News
 
   
News - News  
News - News  
News - News  
   
 
FACEBOOK YOUTUBE TWITTER GOOGLE + DRUKUJ  
 
       
       
 
 
 Oferty promowane              
 
   
 
                   
         
 

Najlepsza rozrywka z TV Media Informacyjne

           
Filmy różne   Filmy reklamowe   Filmy informacyjne   Filmy sportowe   Filmy przyrodnicze
       
                 
Filmy muzyczne   Filmy dla dzieci   Filmy kulturalne   Filmy motoryzacyjne   Filmy edukacyjne
       
             
© 2010 Adam Nawara 2017            
   
 
   
   
   
     
    Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu Copyright: Grupa Media Informacyjne 2010-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.