Events GMI

Ewenty Grupa Media Informacyjne - Gdzie warto spędzać wolny czas doskonale się bawiąc - Baw się razem z Nami - Zaprasza GMI

Święta kościelne 2017

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCE OPIS
GMI Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (niedziela)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
16 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
28 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
15 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (Środa)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (poniedziałek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
     
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (czwartek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (niedziela)
Uroczystość św. Józefa
17 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
4 czerwca  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
5 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (czwartek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (piątek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

     

Święta kościelne 2018

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (poniedziałek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (sobota)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
1 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
13 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
31 maja  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (Środa)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (czwartek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
     
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (piątek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (poniedziałek)
Uroczystość św. Józefa
2 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
20 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
21 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (piątek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (sobota)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (Środa)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2019

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (wtorek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (niedziela)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
21 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
2 czerwca  (niedziela)
Wniebowstąpienie
20 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (czwartek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (piątek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (Środa)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
     
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (sobota)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (wtorek)
Uroczystość św. Józefa
22 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
9 czerwca  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
10 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (sobota)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (niedziela)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (czwartek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2020

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (Środa)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (poniedziałek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
12 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
24 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
11 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (sobota)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (niedziela)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (piątek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (niedziela)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (czwartek)
Uroczystość św. Józefa
13 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
31 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
1 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (poniedziałek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (wtorek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (sobota)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2021

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (piątek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (Środa)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
4 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
16 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
3 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (niedziela)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (poniedziałek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (sobota)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (wtorek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (piątek)
Uroczystość św. Józefa
5 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
23 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
24 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (wtorek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (Środa)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (niedziela)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2022

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (sobota)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (czwartek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
17 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
29 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
16 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (poniedziałek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (wtorek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (niedziela)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (Środa)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (sobota)
Uroczystość św. Józefa
18 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
5 czerwca  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
6 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (Środa)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (czwartek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (poniedziałek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2023

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (niedziela)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
9 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
21 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
8 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (Środa)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (poniedziałek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (czwartek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (niedziela)
Uroczystość św. Józefa
10 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
28 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
29 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (czwartek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (piątek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2024

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (poniedziałek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (sobota)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
31 marca  (niedziela)
Wielkanoc
12 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
30 maja  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (czwartek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (piątek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (Środa)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (piątek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (wtorek)
Uroczystość św. Józefa
1 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
19 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
20 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (sobota)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (niedziela)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (czwartek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2025

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (Środa)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (poniedziałek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
20 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
1 czerwca  (niedziela)
Wniebowstąpienie
19 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (piątek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (sobota)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (czwartek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (niedziela)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (Środa)
Uroczystość św. Józefa
21 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
8 czerwca  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
9 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (niedziela)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (poniedziałek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (piątek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2026

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

DataMIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (czwartek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (wtorek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
5 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
17 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
4 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (sobota)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (niedziela)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (piątek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (poniedziałek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (czwartek)
Uroczystość św. Józefa
6 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
24 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
25 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (poniedziałek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (wtorek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (sobota)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2027

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

Data MIEJSCEOPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (piątek)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (Środa)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
28 marca  (niedziela)
Wielkanoc
9 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
27 maja  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (niedziela)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (poniedziałek)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (sobota)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (wtorek)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (piątek)
Uroczystość św. Józefa
29 marca  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
16 maja  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
17 maja  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (wtorek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (Środa)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (niedziela)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
     

Święta kościelne 2028

Grupa Media Informacyjne & Adam Nawara

Data MIEJSCE OPIS
01.01.2017 Grupa Media Informacyjne Święta kościelne w Polsce

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Oprócz nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę.

 

Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim. Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan. 1248 KPK).

 

Święta nakazane w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych, których daty w 2017 roku zostały podane obok nazwy każdego święta.

    Grupa Media Informacyjne - opis Ewentu - Grupa Media informacyjne
Święta kościelne w Polsce
Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (sobota)
Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (czwartek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
16 kwietnia  (niedziela)
Wielkanoc
28 maja  (niedziela)
Wniebowstąpienie
15 czerwca  (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (Środa)
Wszystkich Świętych
25 grudnia  (poniedziałek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
    Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim w 2017 r.

 

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii również w te dni.

Pozostałe ważne święta w Kościele Katolickim
Data Nazwa święta / wydarzenia
2 lutego  (Środa)
Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)
19 marca  (niedziela)
Uroczystość św. Józefa
17 kwietnia  (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
4 czerwca  (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
5 czerwca  (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwca  (czwartek)
Uroczystość św. Piotra i Pawła
8 grudnia  (piątek)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
26 grudnia  (wtorek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)