Latest Posts


Bukowina Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
Bukowina Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
Ważne telefony
last update: Maj 23, 2016
Urzędy i instytucje
last update: Maj 23, 2016
Inne miasta
last update: Maj 23, 2016
Dąbrowa Górnicza
last update: Maj 23, 2016
Ciche
last update: Maj 23, 2016
Biały Dunajec
last update: Maj 23, 2016
Czarny Dunajec
last update: Maj 23, 2016
Poronin
last update: Maj 23, 2016
Murzasichle
last update: Maj 23, 2016
Ząb
last update: Maj 23, 2016
Żywiec
last update: Maj 23, 2016
Krynica Zdrój
last update: Maj 23, 2016
Kluszkowce
last update: Maj 23, 2016
Czorsztyn
last update: Maj 23, 2016
Maniowy
last update: Maj 23, 2016
Szczawnica
last update: Maj 23, 2016
Bydgoszcz
last update: Maj 23, 2016
Białka Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
Jabłonka
last update: Maj 23, 2016
Bukowina Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
Kościelisko
last update: Maj 23, 2016
Radom
last update: Maj 23, 2016
Szczecin
last update: Maj 23, 2016
Gliwice
last update: Maj 23, 2016
Olszówka
last update: Maj 23, 2016
Olkusz
last update: Maj 23, 2016
Jordanów
last update: Maj 23, 2016
Bielsko Biała
last update: Maj 23, 2016
Tarnów
last update: Maj 23, 2016
Katowice
last update: Maj 23, 2016
Limanowa
last update: Maj 23, 2016
Myślenice
last update: Maj 23, 2016
Raba Wyżna
last update: Maj 23, 2016
Nowy Sącz
last update: Maj 23, 2016
Białystok
last update: Maj 23, 2016
Rzeszów
last update: Maj 23, 2016
Łódź
last update: Maj 23, 2016
Poznań
last update: Maj 23, 2016
Wrocław
last update: Maj 23, 2016
Toruń
last update: Maj 23, 2016
Gdańsk
last update: Maj 23, 2016
Kraków
last update: Maj 23, 2016
Warszawa
last update: Maj 23, 2016
Mszana Dolna
last update: Maj 23, 2016
Nowy Targ
last update: Maj 23, 2016
Rabka Zdrój
last update: Maj 23, 2016
Zakopane
last update: Maj 23, 2016
JASKINIA WAŻECKA CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30. II. 12.30 i 14; pon. zamknięta). Na Sło­wacji, u podnóża Niskich Tatr, w paśmie Kozich Grzbietów, na granicy z Kotliną Liptowską. Znana przede wszystkim z bogatej szaty naciekowej, interesujących znalezisk kości niedźwiedzia jaskiniowego i występowa­nia rzadkich przedstawicieli fauny Otwór na wys. 8 m nad dnem Doliny Białego Wagu. 534 m dł„ udostępnionych do zwiedzania 235 m. Bilety: dorośli 5 €, młodzież, studenci i emeryci 4 €, dzieci od 6-6 lat, renciści 2.5 €. Fotografowanie filmowanie 7 €. Dojazd z Zakopanego jest przez Łysą Polanę, Smokowiec. Poprad i Tatrzańską Szczyrbę – około 75 km.
last update: Maj 23, 2016
JASKINIA DEMIANOWSKA LODOWA CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30, U, 12.30 i 14; pon. zamknięta). Zwra­ca uwagę trwałym nagromadzeniem lodu; ogromnymi podziemnymi po­mieszczeniami, niespotykaną fauną jaskiniową, a także bogatą historią. Lód utrzymuje się w niej cały rok; temp. latem na poziomie ok, 0 st. 1750 m dł., opada w dół do głębokość 50 m.
last update: Maj 23, 2016
JASKINIA DEMIANOWSKA WOLNOŚCI CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30, II, 12.30 i 14; pon. zamknięta), jaskinie Demianowskie leżą po północnej stronie Tatr Niskich, w Dolinie De-; mianowskiej. Jaskinia Wolności przyciąga bogatą sintrową ornamentyką w różnych barwach, tajemniczym podziemnym tokiem Demianowki i jeziorkami. Dł. 8126 m. Bilety/tradycyjna trasa/60 min., 150 m: dorośli 8 €. młodzież, studenci i emeryci 7 €. dzieci 6-15 lat, renciści 4 €. Fotografowanie filmowanie 10 €. Najkrótszy dojazd z Zakopanego przez Chochołów, Suchą Górę, Zuberzec i Liptowski Mikulasz – ok. 100 km.
last update: Maj 23, 2016
JASKINIA BIELAŃSKA CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30.II, 12.30 i 14; pon. zamknięta). W Tatrach Bielskich, na Słowacji, w stokach Kobylego Wierchu nad Tatrzańską Kotliną. Oprócz dziwacznych form skalnych, znana jest dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. 3641 m dł. Przejście trwa ok. godz., oprowadza przewodnik słowacki. Z parkingu podchodzi się do jaskini 15 min. Bilety: dorośli 8 €, młodzież, studenci i emeryci 7 €, dzieci 6-15 lat, renciści 4 €. Fotografowanie, filmowanie 10 €. Najkrótszy dojazd z Zakopanego przez Łysą Polanę.
last update: Maj 23, 2016
JASKINIA MROŹNA CZYNNA: 9-17, W masywie Organów w Dolinie Kościeliskiej, 2-otworowa. Przejście o długości ok. 400 m trwa ok. pół godziny . Do otworu: podchodzi się 15 min. od drogi biegnącej Dolina Koscieliską, skręcając przez mostek w rejonie Lodowego Źródła, trzeba podejść w górę ok. 120 m. Wstęp płatny.
last update: Maj 23, 2016
KOŚCIELISKO Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska I07B. Pn.-sob. 8-16. Wystawa: jak powstał współczesny krajobraz Pienin, dla­czego i jak go chronimy i makieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
SZLACHTOWA Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya, ul. Łemkowska 37, 18 262 22 58. wt.-niedz. 10-17.30 (ostatnie wejście na eks­pozycję 16.45).
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Pawilon Wejściowy PPN. 10-17 (z wyjątkiem pon.). Wysta­wa: Ekosystemy leśne Pienin i makieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Skansen Jana Malinowskiego, Szalaya 96. Zbiory pre­zentujące życie codzienne Górali Pienińskich i Rusinów Szlach-towskich.
last update: Maj 23, 2016
SZCZAWNICA Muzeum Uzdrowiska Szczawnica, Plac Dietla (wejście od ul. Kowalczyk, wt.-niedz. 9-17), 18 Wystawy stałe: Stadniccy w Szczawnicy, jak do Szczawnic podróżowano, Z historii Uzdrowiska Szczawnica.
last update: Maj 23, 2016
CHABÓWKA Skansen taboru kolejowego w Chabówce. Na ekspozycję skradają się parowozy, lokomoty­wy elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności.
last update: Maj 23, 2016
PORĘBA WIELKA Orkanówka – Muzeum Władysława Orkana. sob. 9-16. W pozostałych terminach po uzgodnieniu: 608 731 557. Wiele przedmiotów należących do pisarza i jego rodziny W po­bliżu domu znajdują się oryginalne zabudowania gospodarcze tzw. wironek i boisko. Szpaler jaworów posadził osobiście Wł. Orkan po powrocie z legionów.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Żyjące Muzeum – Pracownia Ceramiki, Kręta 3. 18 267 97 62. Codziennie 10-18. Atmosfera XIX-w. pracowni garn­carskiej. Pokaz różnych technik wykonywania naczyń glinianych.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Muzeum Orderu Uśmiechu, Muzeum Rekordów i Osobliwości („Rabkoland”, Rynek), 18 Ekspozycja stała (10-18).
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Muzeum Górali i Zbójników – Muzeum Gorczańskie Jana Fudali, Sądecka 4. Codz. 10-18, 795 222 925, Muzeum interaktywne (stanowiska doświadczalne i multimedialne), w chałupie góralskiej wpisanej do rejestru za­bytków, z unikalnymi kasetonami. Malarstwo na szkle Jana Fu­dali, mini skansen, szlak humoru góralskiego Zygmunta Pytlika.
last update: Maj 23, 2016
RABKA ZDRÓJ Kościółek Muzeum im. Władysława Orkana, ul Orka na 2,18 2676747, (codziennie 9-17). Drewnia­ny Kościół w. św. Marii Magdaleny to jeden z ciekawszych za­bytków Rabki. Ekspozycja muzealna prezentuje garncarstwo, pa­sterstwo, strój oraz dawną rzeźbę ludową.
last update: Maj 23, 2016
ORAWKA Kościół św. Jana Chrzciciela. Najstarszy kościół katolicki na Górnej Orawie. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem – sezon tu­rystyczny od 1.05 do 30.09: czw-sob. 9.30-18, niedz. 12-17; zgło­szenia: 691 204 504, 606 586 296
last update: Maj 23, 2016
SIDZINA Park Etnograficzny. W górnej części Sidziny – Bińkówce. Do 31.10: wt.-czw 8-17, 9-17, sob. 10-18, niedz. 14-18; Eksponaty związane z historią i etnogra­fią regionu.
last update: Maj 23, 2016
ZUBRZYCA GÓRNA Muzeum-Orawski Park Etnograficzny (9-17). Ekspozy­cje obrazujące życie różnych warstw społecznych na Orawie na przestrzeni XVIII-XX w, oraz wiejskie zakłady przemysłowe: ole­jarnię, folusz (miejsce gdzie pokazany jest sposób spilśniania sukna), tartak i kuźnię. Kościół p.w Matki Boskiej Śnieżnej.
last update: Maj 23, 2016
CZORSZTYN Pawilon Wejściowy PPN. 10-6 (z wyjątkiem poniedział­ków). Wystawa Ekosystemy łąkowe i pastwiskowe Pienin, ma­kieta Pienin.
last update: Maj 23, 2016
CZORSZTYN Zamek Czorsztyn. Zachowane i częściowo utrwalone ru­iny zamku średniego i górnego, renesansowa baszta Baranow­skiego i Zieleniec. Wystawa o historii zamku i starostwa czorsz­tyńskiego, niewielkie lapidarium, oraz wystawa reprodukcji kart pocztowych ze zbiorów PPN Z biegiem Dunajca – od Czorsztyna do Krościenka. Pieniny na dawnej widokówce. Codziennie 9-18.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Spichlerz w Niedzicy (czynny: maj-wrzesień). Drewniany obiekt z XVIII Eksponaty etnograficzne związane ze Spiszem: meble, obrazy stroje, przedmioty codziennego użytku z XIX w., lat 20. i 30. XX w Kolekcja zegarów szwarcwaldzkich XIX-XX w Przed budynkiem łodzie flisackie (tzw. dłubanki), wykonane z jed­nego pnia drzewa.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Wozownia. W pawilonie w pobliżu zamku. Ekspozycja za­bytkowych pojazdów konnych w lat 1900-1939.
last update: Maj 23, 2016
NIDZICA Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowarzysze­nie Historyków Sztuki, tel./fax 18 26 29 480, 26 29 489, 26 29 473 (codziennie 9-19, ostatnie wejście 18.30). Atrakcją zamku jest zachowany historyczny układ pomieszczeń, obronny charakter obiektu oraz widoki z dwóch tarasów. We wnętrzach: meble, ob­razy, bibeloty z XVII-XX w, grafiki i fotografie z XIX-XX oraz przedmioty z badań archeologicznych.
last update: Maj 23, 2016
KLUSZKOWCE Skansen Drewnianej Architektury Wiejskiej i Uzdro­wiskowej Osada Turystyczna „Czorsztyn”, Kluszkowce, ul. Stylchyn I. Zespół zabytkowych budynków przeniesionych z terenów zalewowych Jeziora Czorsztyńskiego, pełniących funk­cje muzealne, hotelarskie i gastronomiczne
last update: Maj 23, 2016
ŁOPUSZNA Dwór w Łopusznej (Oddz. M. Tatrzańskiego) (śr.-niedz. 10-16). Z Nowego Targu w kierunku Czorsztyna. Dawna siedziba szlacheckich rodzin Lisickich, Tetmajerów i Lgockich. – Izba Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera przy GOK-u (wt. -pt. 10-17. sob. 10-16).
last update: Maj 23, 2016
Nowy Targ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, Ry­nek – ratusz (I p), 18 26 67776 (pon. 10-18; wt.-pt. 8-16), mu-zeum.nowytarg.pl. Wystawa stała ze zbiorów muzeum: Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma – kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garn­carstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo oraz wnę­trze oficyny drukarskiej. Na parterze wystawa: jan Paweł W – Mia­sto Nowy Targ; przeszłość i obecność. Wystawy czasowe: filate­listyczna z okazji 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu Polski Taka jest nasza wiara (do 10.06). * Izba Pamięci Zimnej Wojny i Komunizmu „Izwis” Urząd Miasta, ul. Krzywa I (w dni robocze – kontakt z oprowa­dzającymi: 886 418 615,18 26 II 294. 501752 998, 693 749 470).
last update: Maj 23, 2016
JURGÓW Zagroda Sołtysów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Jurgów 215 (śr.-niedz. 10-14). Ubogie gospodarstwo spiskie. Wnętrza etno­graficzne z drugiej połowy XIX w. Zagrodę Sołtysów wybudował w 1861 r. pradziad ostatniego właściciela, Jakuba Sołtysa. W izbie mieszkalnej prezentowany jest dziś już unikalny strój jurgowski z końca XIX i początku XX w
last update: Maj 23, 2016
CZARNA GÓRA Zagroda Korkoszów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Za Górą 86 (śr.-niedz. 10-14). Drewniana zagroda należąca niegdyś do tu­tejszej zamożnej rodziny Korkoszów. Ekspozycja: Bogate gospo­darstwo spiskie. Wnętrza etnograficzne – koniec XIX w. do lat 30. XX w.
last update: Maj 23, 2016
CHOCHOŁÓW Muzeum Powstania Chochołowskiego (Oddz. M. Ta­trzańskiego), Chochołów 75 (śr.-niedz. 10-14). Mieści się w za­bytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospoda­rza Jana Bafii. W urządzeniu wnętrza połączono dzieje powsta­nia chochołowskiego (znaczący w dziejach Chochołowa epizod 1846 r. zwany „poruseństwem” chochołowskim) z ekspozycją et­nograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzi­na góralska.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Gimnazjum nr I, ul. Nowotarska 42, 608 438 794
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Walki i Męczeństwa „Palące”, T Chałubiń­skiego 7, 698 009 85 (wt, czw. tó-17)
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Cmentarz na Peksowym Brzyzku i kościół pw. św. Klemensa, Kościeliska. Na zakopiańskim starym cmentarzu spoczywa m.in. pierwszy proboszcz zakopiański ks. Józef Stolar­czyk, dr Tytus Chałubiński, muzyk Jan Krzeptowski Sabała, pi­sarz Kornel Makuszyński, artyści rzeźbiarze: Antoni Kenar i An­toni Rząsa.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” Kasprusie 19 (wt.-niedz. 10-17; ostatni zwiedzający wpuszczani są 30 min, a ostatnia grupa/45 minut przed zamknięciem). Podsta­wowe informacje o życiu i twórczości kompozytora, zachowane po nim rzeczy osobiste Rekonstrukcja gabinetu K. Szymanow­skiego. Pokaz obrazów: Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczo­ści młodopolskich artystów. Obecnie można oglądać w „Atmie” szkice partytury baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego, po raz pierwszy pokazywane w Zakopanem.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Zespól Dworsko-Parkowy, Kuźnice I. W spichlerzu; eks­pozycja muzealna Zamoyscy i ich dzieło. W Wozowni wystawa: Kolekcja fauny Antoniego Kocyana.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, Chałubińskie go 42a. 18 20 23 311 (NIECZYNNE na czas remontu).
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, 18 2068426 (wt.-pt. 9-16, sob.-niedz. 10-15.30). Galeria malarstwa Władysława Jarockiego (w budynku muzeum, wt.-sob. 10-15). Pamiątki po po­ecie i jego rodzinie. Wnętrza mieszkalne pozostawiono w takim stanie, jak przekazała je zmarła w 1968 r. Maria Kasprowiczowa.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. Ma­rii i Bronisława Dembowskich – Chałupa Gąsieniców Sob­czaków (Oddz. M. Tatrzańskiego), Droga do Rojów 6 (śr.-sob. 9-17, niedz. 9-15). Stała ekspozycja w XIX-w chałupie, pokazują­ca źródła Witkiewiczowskiego stylu zakopiańskiego, a także XIX -w. kolekcję etnograficzną Marii i Bronisława Dembowskich. Cha­łupa, położona nieopodal słynnej z zabytkowej zabudowy ul. Ko­ścieliskiej, to jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa lu­dowego w Zakopanem.
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Kornela Makuszyńskiego (Oddz. M. Tatrzań­skiego), ul. Tetmajera 15, 18 2012263 (pon.-pt. 9-16). Mieszkanie pisarza z wieloma dziełami sztuki i pamiątkami. Mieści się w wil­li „Opolanka”, gdzie państwo Makuszyńscy mieszkali w czasie niemal corocznych letnich i zimowych pobytów w Zakopanem, a po drugiej wojnie osiedlili się na stałe. Zajęcia interaktyw­ne „Rozruszać Koziołka Matołka” dla dzieci 6-12 lat (grupy zorganizowane), ale również pasjonatów książek Makuszyńskie­go w każdym wieku oraz całych rodzin; kontakt; Kinga Zuber, 783 846 586
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE 20.05, 20.00 Teatr Witkacego: Nieprzyjaciel w Kolibie/Ju-lien Green
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Wit­kiewicza w „Kolibie” (Oddz. M. Tatrzańskiego), ul. Koście­liska 18. 18 2013602 (wt.-sob. 9-17, niedz. 9-15). Pierwszy dom w stylu zakopiańskim wybudowany wg projektu St. Witkiewicza. Muzealne wnętrza aranżował Władysław Hasior. Wystawy cza­sowe: Nie tylko Wdkiewiczowie… Dwa wieki z rodzinami Pró­szyńskich, Becków, Rabowskich i Schielów. Od Syberii po Zako­pane (do 24.08) i wystawa Andrzeja Gałka Między malarstwem a architekturą (do 24.07).
last update: Maj 23, 2016
ZAKOPANE Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Krupówki 10, gmach główny; 18 2015205, 18 2012935 (pon. -sob. 9-17, niedz. 9-15), muzeumtatrzanskie.pl. Gmach muzeum to cenny zabytek architektury w stylu zakopiańskim, zbudowany w latach 1913-1922 wg wspólnych planów St, Witkiewicza (elewa­cja) i Fr. Mączyńskiego (projekt techniczny).
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Dolny Smokowiec: dł. 10,5 km. różnica wys. 166 m
last update: Maj 23, 2016
Gerlachov – Motorest Raimund (Pod Lasem): dł 5 6 km. różnica wys. 38 m, asfalt, teren; łatwa
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Tatrzańskie Matliare (tor): dł. 4,7 km, róż¬nica wys. 86 m, asfalt
last update: Maj 23, 2016
Nowy Smokowiec – Zakovska polana: dł. 1,9 km, różnica wys. 188 m, teren, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Wyżne Hagy – Niżne Hagy: dł. 2,9 km. różnica wys. 228 m, dro¬ga leśna, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Łysa Polana – Leśniczówka (Horareń) Biała woda: dł. 3 km, łatwa
last update: Maj 23, 2016
Żdiar – Siovenska Ves: dł. ¡9 km, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Żdiar – Osturna: dł. 7 km, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Dolny Smokowiec – Gerlachov – Verky Siavkov: dł. 8,5 km, umiar-kowanie trudna, tylko dla rowerów górskich
last update: Maj 23, 2016
Nova Leśna – Horny Smokowiec: dł. 7,5 km łatwa
last update: Maj 23, 2016
Stary Smokowiec – Hrebienok: dł. 2,3 km, różnica wys 275 m, as¬falt, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Keżmarske Żfaby – Mlynćeky: dł 7,2 km, łatwa Autocamping Tatranec – Tatrzańskie Matliare: dł. 3 km, łatwa
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Start: dł. 2,1 km, różnica wys. 230 m, śred¬nio trudna
last update: Maj 23, 2016
Biała Woda – Schronisko przy Zelenom Plese dł 7,8 km, różni ca wys 650 m, ciężka, dla rowerów górskich
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Lichajówki – Murzasichle. Prowadzi szlakiem rowero wym częściowo w granicach Parku. Długość: ok. 1,8 km. W większości leśno-polna droga o piaszczysto-kamienistym podłożu, jedynie na bar¬dzo krótkim odcinku asfaltowa. Na większej długości dostępna dla każ¬dego rowerzysty, na krótkich trudniejszych można przeprowadzić rower.
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Zazadnia – Wierch Poroniec – Zgorzelisko – Tara-sówka. Prowadzi częściowo niebieskim szlakiem turystycznym z Ma¬łego Cichego do Zazadniej, następnie drogą publiczną do Zgorzeliska, a dalej szlakiem rowerowym biegnącym częściowo w granicach Parku. Trasa o różnych stopniach trudności. Długość: ok. 10,9 km.
last update: Maj 23, 2016
Dolina Suchej Wody – schronisko Murowaniec na Hali Gąsieni¬cowej. Prowadzi czarnym szlakiem turystycznym z Brzezin do schro¬niska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Dla rowerzystów udostępnio¬ny na całej długości. Długość: ok. 6,4 km. Szeroka droga o kamienistym podłożu. Najtrudniejsza trasa rowerowa na terenie Parku.
last update: Maj 23, 2016
Kuźnice – schronisko na Polanie Kalatówki. Prowadzi niebieskim szlakiem turystycznym. Dla rowerzystów udostępniony tylko odcinek z Kuźnic do schroniska na Polanie Kalatówki. Długość: ok. 1,4 km. Po¬mimo niewielkiej długości trasa bardzo trudna.
last update: Maj 23, 2016
Dolina Chochołowska: od Siwej Polany do schroniska na Po¬lanie Chochołowskiej.Biegnie zielonym szlakiem turystycznym. Dłu¬gość: ok. 6,4 km. Na odcinku do Polany Huciska nawierzchnia asfalto¬wa. Następnie aż do schroniska podłoże kamienisto-piaszczyste. Trasa o różnych stopniach trudności.
last update: Maj 23, 2016
Droga pod Reglami: od Murowanicy w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. Prowadzi w większości czarnym szlakiem turystycznym, zwanym Drogą pod Reglami, na ostat-nim odcinku zielonym szlakiem od skraju Polany Biały Potok do Doli¬ny Chochołowskiej. W rejonie skoczni narciarskich oraz wylotu Doli¬ny Kościeliskiej i Kir drogą publiczną. Długość: ok. 10.7 km. Zaleca się jazdę na rowerze górskim.
last update: Maj 23, 2016
W TPN Turystykę rowerową w TPN można uprawiać tylko na udostępnionych do tego celu szlakach lub drogach, większość z nich to jednocześnie szlaki turystyczne lub drogi publiczne. Tylko bardzo krótkie odcinki są udostępnione wyłącznie dla rowerzystów Na szlakach obowiązuje bez¬względne pierwszeństwo ruchu pieszego. Więcej o trasach na tpn.pl
last update: Maj 23, 2016
Bukowina Tatrzańska – Czarna Góra – Trybsz – Leśnica: górska, dł. 40 km. różnica wzniesień 300 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Wierch Poroniec – Polana Zgorzelisko – Tarasówka: górska, dł. 16 km, różnica wzniesień 230 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Białka Tatrzańska – Trybsz – Czarna Góra – Bukowina Tatrzańska – Rusiński i Głodowski Wierch – Gliczarów Górny – Kotelnica górska, dł. 30 km, różnica wzniesień 280 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Biały Dunajec – Gliczarów Górny – Janasówka – Stołowe: górska, dł. 25 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Biały Dunajec – Gliczarów Dolny – Gliczarów Górny – Bukowina Tatrzańska: dł. 20 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Ząb – Furmanowa – Gubałówka – Słodyczki – Nowe Bystre – Bachledówka: górska, dł. 35 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Kościelisko (Kiry) – Dolina Chochołowska, górska, dł. 25 km, róż njca wzniesień 250 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Witów – Dzianisz (ew dalej pod górę, na Gubałówkę, 123 m): górska, dł. 30 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr: Nowy Targ – Zaskale – Rogoźnik – Czarny Dunajec – Chochołów – Sucha Horę – Hladovka – Liesek – Trstena (Słowacja)
last update: Maj 23, 2016
„Szlak Ceperski” trasy rowerowe i piesze w paśmie Gubałów¬ki. Do wyboru 5 tras w tym np. Harenda (kolejka) – Furmanowa – Ząb – Bustryk – Tatary – Biały Dunajec, łatwa
last update: Maj 23, 2016
Zawoja – Babiogórskie Centrum kultury – Zawoja Centrum tel. 000
last update: Maj 23, 2016
Sucha Beskidzka – Miejski Ośrodek kultury – l. Zamkowa 1 tel. 000
last update: Maj 23, 2016
Nowy Targ – Miejski Ośrodek Kultury – Al. Tysiąclecia 37 tel. 000
last update: Maj 23, 2016
Bukowina Tatrzańska – Dom Ludowy – ul. Kościuszki 87
last update: Maj 23, 2016
Kościelisko – Dom Ludowy – ul. Chotarz 453
last update: Maj 23, 2016
Kościelisko – Gminny Ośrodek Kultury regionalnej – ul. Nędzy-Kubińca 76, tel. 18 20 700 51
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Ziarska Chata – tel. +421 044 5591525
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Chata Zverovka – tel. +421 043 5395327
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Chata Plesnivec – tel. +421 905256722
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Zbojnicka chata (Zbojnicka) – tel. +421 903 63 8000
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Zamkovskeho chata (Zamka) – tel. +421 052 4422636
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Teryho chata „Terinka” – tel. +421 052 4425245
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Skalnata chata – tel. +421 903 247656
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Horsky hotel Sliezsky Dom – tel. +421 911 882 879
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Rainerova chata „Rainerka” tel. +421 907 910 559
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Horsky Hotel Popradse Pleso – tel. +421 0908 761 403
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Chata pod Soliskom – tel. +421 917 655 446
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Chata pod Rysami – tel. +421 52 44 22 314
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Zamkovskeho chata – tel. +421 052 44 22 636
last update: Maj 23, 2016
Tatry Słowacja – Bilikova Chata – tel. +421 052 44 22 439
last update: Maj 23, 2016
Rejon Babiej Góry – PTTK na Hali Krupowej – tel. 18 44 750 05
last update: Maj 23, 2016
Beskid Wyspowy – PTTK Kudłacze – tel. 12 27 489 95
last update: Maj 23, 2016
Pieniny – Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy pod „Durbaszką” – tel. 18 26 225 47
last update: Maj 23, 2016
Pieniny – PTTK Orlica – tel. 18 26 222 45
last update: Maj 23, 2016
Pieniny – PTTK Trzy Korony – tel. 18 26 298 23
last update: Maj 23, 2016
Rejon Babiej Góry – PTTK Markowe Szczawiny – tel. 33 877 51 05
last update: Maj 23, 2016
Gorce – PTTK Maciejowa – tel. 18 44 75 729
last update: Maj 23, 2016
Beskid Wyspowy – PTTK Luboń Wielki – tel. 18 26 764 35
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Schronisko Szkolno Młodzieżowe w Krakowie filia – ul. Krzeptówki 2, tel.18 20 661 58
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Dom Turystyczny PTTK – ul. Zaruskiego 5 tel. 18 20 632 82
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Schronisko Młodzieżowe „Szarotka” – ul. Nowotarska 45, tel. 18 20 662 03
last update: Maj 23, 2016
Gorce – PTTK Stare Wierchy tel. 18 26 75 297
last update: Maj 23, 2016
Gorce – PTTK Turbacz – tel. 18 206 67 780
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK Morskie Oko – tel. 602 260 757, 18 20 77 609
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK na Polanie Chochołowskiej – tel. 18 20 70 510
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK na Hali Ornak – tel. 18 20 70 520
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK w Dolinie Roztoki – tel. 733 275 199, 609 001 760, 600 443 733
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – tel. 18 20 776 07
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK „Murowaniec” Hala Gąsienicowa – tel. 18 20 126 33
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK Hala Kondratowa – tel. 18 20 191 14
last update: Maj 23, 2016
Tatry – PTTK Hotel Górski Kalatówki – tel. 18 20 63 644
last update: Maj 23, 2016
Kolej L-Polana Szymoszkowa – tel. 18 20 145 10 Nieczynna do 4.07 od 5.07 czynna. Kursuje co 10 min. przez 12 min.- Do dolnej stacji kolei można dojechać tylko komunikacją miejską. Najbliższy parking ul. Br. Czecha. Bilety około 50 zł.
last update: Maj 23, 2016
Kolej Krzesełkowa Harenda – tel. 18 20 145 10 Nieczynna do 4.07 od 5.07 czynna. Kursuje co 10 min. przez 12 min.- Do dolnej stacji kolei można dojechać tylko komunikacją miejską. Najbliższy parking ul. Br. Czecha. Bilety około 50 zł.
last update: Maj 23, 2016
Kolej L. „Kotelnica Białczańska” – tel. 18 20 145 10 Nieczynna do 4.07 od 5.07 czynna. Kursuje co 10 min. przez 12 min.- Do dolnej stacji kolei można dojechać tylko komunikacją miejską. Najbliższy parking ul. Br. Czecha. Bilety około 50 zł.
last update: Maj 23, 2016
Kolej L-Terenowa Gubałówka – tel. 18 20 148 30 Nieczynna do 4.07 od 5.07 czynna. Kursuje co 10 min. przez 12 min.- Do dolnej stacji kolei można dojechać tylko komunikacją miejską. Najbliższy parking ul. Br. Czecha. Bilety około 50 zł.
last update: Maj 23, 2016
Kolej Linowa Kasprowy Wierch – tel. 18 20 145 10 Nieczynna do 4.07 od 5.07 czynna. Kursuje co 10 min. przez 12 min.- Do dolnej stacji kolei można dojechać tylko komunikacją miejską. Najbliższy parking ul. Br. Czecha. Bilety około 50 zł.
last update: Maj 23, 2016
Szczawnica – Kinoteatr „Pieniny” 3D – ul. Główna 6, tel. 00
last update: Maj 23, 2016
Rabka-Zdrój – Teatr lalek „Rabcio” – ul. Orkana 6, tel. 18 26 77 648
last update: Maj 23, 2016
Nowy Targ – Kino „Tatry” – ul. Jana Kazimierza 17, tel. 18 26 626 24
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Teatr Im. St.I. Witkiewicza – ul. Chramcówki 15, tel. 600 00 15 14
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Kino „Giewont” 4K REAL 3D – ul. Kościuszki 4, tel. 18 20 153 04
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Kino „Sokół” Digital 3D – ul. Orkana 2, tel. 18 20 140 40
last update: Maj 23, 2016
983 – Pogotowie weterynaryjne
last update: Maj 23, 2016
988 – Telefon zaufania
last update: Maj 23, 2016
995 – Pogotowie komunikacj miejskiej
last update: Maj 23, 2016
996 – Straż miejska
last update: Maj 23, 2016
987 – Numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
last update: Maj 23, 2016
601 100 300 – Numer ratunkowy w górach (Topr i Gopr)
last update: Maj 23, 2016
601 100 100 – Numer ratunkowy nad wodą (WOPR)
last update: Maj 23, 2016
982 – Pogotowie dźwigowe
last update: Maj 23, 2016
981 – Pogotowie drogowe i pomoc drogowa
last update: Maj 23, 2016
999 – Pogotowie ratunkowe
last update: Maj 23, 2016
998 – Państwowa Straż pożarna
last update: Maj 23, 2016
997 Policja
last update: Maj 23, 2016
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne
last update: Maj 23, 2016
993 – Pogotowie ciepłownicze
last update: Maj 23, 2016
992 – Pogotowie gazowe
last update: Maj 23, 2016
991 – Pogotowie energetyczne
last update: Maj 23, 2016
986 – Straż miejska
last update: Maj 23, 2016
985 – Ratownictwo morskie i górskie (Wodne Ochotnicze Pogotowie Rat. i Górskie Ochotnicue Pogotowie Rat.
last update: Maj 23, 2016
984 – Pogotowie rzeczne
last update: Maj 23, 2016
112 – Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy
last update: Maj 23, 2016
HZS (Horska Zachranna Sluzba) – Rejon Vysoke Tatry – 52 442 28 20, Rejon Slovensky Raj – 53 449 11 82, Rejon Nizke Tatry – 44 559 16 78, Rejon Orava – 43 586 31 04, Rejon Mala Fatra – 41 569 52 32, Rejon Velka Fatra – 48 419 97 24, Rejon Zapadne Tatry – 44 558 62 18, Rejon Nizke Tatry – 48 619 53 26
last update: Maj 23, 2016
Numery alarmowe w górach Słowacja – Numer ratunkowy w górach – 18 300
last update: Maj 23, 2016
GOPR (Gorce, Pieniny, Beskid) – Rabka, Al. 1000-lecia 1, stacja centralna – 18 26 768 80, Turbacz – schronisko PTTK 18 266 77 80, Nowy Targ Kowaniec – dyżurka 18 266 59 80, Szczawnica – dyżurka 18 262 26 80
last update: Maj 23, 2016
TOPR (Tatry) – Zakopane , Piłsudzkiego 63a; stacja centralna 18 20 63 444, stacje ratunkowe (całoroczne) : Hala Gąsienicowa – Schronisko PTTK 18 201 26 33, Morskie Oko – schronisko PTTK 18 207 76 09
last update: Maj 23, 2016
Numer alarmowy w górach Polska – Po stronie Polskiej 601 100 300 numer alarmowy 985
last update: Maj 23, 2016
Podhale
last update: Maj 20, 2016