Witaj Na Portalu Grupa Media Informacyjne

                                                                                 
               
Banner Ads Top
Headline Ads Banner

Polityka GMI Entrance


Władza to niezwykłe smakowity kąsek dla polityków. Nic więc dziwnego, iż, aby do niej dojść politycy chwytają się różnych sposobów na osiągnięcie swojego celu. Najczęściej odbywa się to tak, iż ludzie próbujący dojść do władzy, oczerniają tych, którzy w danym momencie rządzą krajem. W Polsce taka sytuacja to codzienność, nikt na dłużej nie może zadomowić się u władzy, gdyż kolejne wybory pokazują frustracje ludzi a co za tym idzie kolejnymi zmianami w rządzie. W naszym kraju rządzą dwa obozy.  Najdelikatniej mówiąc te dwa obozy nie przepadają za sobą i przy każdej możliwej okazji próbują pokazać społeczeństwu kto w tym kraju tak naprawdę rządzi. A może się lubią wprowadzając naród w błąd. Ale pozostańmy przy pierwszej wygodnej wersji. Odbywa to się oczywiście kosztem naszego społeczeństwa czyli każdego zwykłego szarego człowieka, który musi przez całe swoje życie ciężko pracować na nałożone przez nasz rząd podatki, które w porównaniu z innymi państwami są ogromne. Nasze zarobki są jednymi z najniższych w Europie natomiast podatki jednymi z największych. Przeznaczone są one na utrzymanie naszych polityków, którzy trwonią te pieniądze na swoje małe wojny i co najgorsze w ogóle się z nimi nie liczą. Każdy kto dochodzi do władzy obiecuje złote góry, aby przypodobać się społeczeństwu. Jednak, gdy osiągnie sukces wyborczy, szybko zmienia swoje poglądy i z zapowiadanych zmian na lepsze zostają tylko puste słowa.. Modne jest u polityków to, iż hucznie ogłaszają tylko te sprawy, które jakimś cudem udało im się załatwić, jednak informacji o sprawach nierozstrzygniętych nie udzielają, lub udają, że takich spraw w ogóle nie ma a państwo się rozwija i wszędzie panuje dobrobyt. Każdy kto jest przy władzy boi się zaryzykować, ponieważ może stać się niewygodnym obiektem dla wielu osób i szybko może zniknąć ze sceny politycznej, takich przypadków było naprawdę dużo, zdarzają się osoby które chcą coś zmienić, ale zostają przytłoczone przez większość, którzy boja się podjąć jakiekolwiek ryzyko, dlatego lepiej jest siedzieć cicho i obiecywać niż tych obietnic dotrzymywać. Jednak wielu polityków i tak postawi na swoim. Jakie mają cele? Twierdzą chyba po prostu, że trzeba najpierw dojść do władzy a potem dopiero coś robić. Naszym zdaniem polityka stała się obecnie największym wrogiem rozwoju państwa. To nie jest żadna polityka. Politykę robi się w zaciszu gabinetów a nie poprzez medialne wystąpienia.  Wprowadzony zwyczaj stał się areną błaznów, bijących brawo oraz tej części społeczeństwa, która z pewnym obrzydzeniem patrzą na to co się dzieje.

Kultura polityczna to bardzo modne sformułowanie stosowane w dzisiejszych czasach. Na ogół jednak jest ono mylnie interpretowane. Większość z nas, używając tego terminu ma na myśli kulturę słowa, języka czy bardziej osobistą niż polityczną. Zdziwienie budzi więc fakt, że nie jest to jedno i to samo. To, że ktoś używa wulgaryzmów świadczy o jego wychowaniu a nie o kulturze politycznej. Czym jest więc owo sformułowanie? Przede wszystkim odnosi się do organów władzy państwowej. Określana jest przez wszystkie postawy polityczne jakie reprezentują swoim zachowaniem, indywidualnymi postawami, wszystkie jednostki biorące czynny udział w tworzeniu aparatu władzy jakim jest państwo. Reguluje ona stosunki między organami a społeczeństwem. Każdy kraj buduje własną i niepowtarzalną kulturę polityczną. Politolodzy, obserwując ją w poszczególnych państwach, mogą stwierdzić w jak dużym stopniu zaangażowane jest społeczeństwo w tworzenie polityki. Badając historię, dokonali również podziału kultury na różne typy. Dokonali tego wybitni i znani na całym świecie Gabriel Almond i Sidney Verba. Wyróżnili trzy główne rodzaje: zaściankowy, poddańczy i uczestniczący. Pierwsze dwa są już raczej wymarłymi, ponieważ występują głównie w społeczeństwach o organizacji plemiennej lub autokratycznej. Typ kultury zaściankowej można badać głównie na materiale historycznym. Wiąże się z niskim poziomem wykształcenia ludności lub wręcz zerowym. Osoba światła, umiejąca czytać i pisać stanowi autorytet. Szaman lub wódz są głównymi i zazwyczaj jedynymi osobami prowadzącymi aktywną politykę. Można więc bez wahania stwierdzić, że kultura polityczna w tym typie jest minimalna. Do poddańczej zaś można dodać wiele synonimów, najlepszym jednak jest ‘uległa’. Polega ona na biernym uczestnictwie z życiu publicznym. Władzę dzierży jedna osoba lub dana grupa społeczna. Reszta nie ma prawa ani możliwości kształtowania polityki. Jest charakterystyczny dla ustrojów totalitarnych i autorytarnych, gdzie nie istnieje oficjalna opozycja w stosunku do przedstawicieli władzy i trudno mówić o pluralizmie politycznym. Występuje do tego ostra cenzura, a każdy obywatel ma zorganizowane odgórnie życie społeczne. Typ kultury uczestniczącej jest dominującym we współczesnym świecie. Jest tak ze względu na powszechność zasad demokratycznych.

Przywódca polityczny powinien mieć następujące cechy: motywy, możliwości i jasno sprecyzowany cel. Władza jest więc procesem, w którym władca zależny jest od swoich motywów i celów. Przywódca musi mieć więc opracowaną dokładną i konkretną koncepcję, która pomoże mu „poruszyć tłumy”. Ma ona na celu wzbudzenie zainteresowania w społeczeństwie. Przywódca musi więc wpasować się w życie ekonomiczne, instytucjonalne jak również społeczne swojego narodu. Ma to służyć dobremu zrealizowaniu celów. Według Platona, który nie uznawał demokracji, lider musi być osobą nadającą tempo i kierunek rozwoju państwa. Nie istnieje możliwość, żeby mogli rządzić wszyscy. Jedynym wyjściem jest stworzenie hierarchii. Mawiał „statek z wieloma kapitanami by zatonął”. Podsumowując, przywódca musi charakteryzować się charyzmą, dużym autorytetem i mieć środki do rządzenia krajem. Z tymi przymiotami może prowadzić skuteczną działalność. W dzisiejszych państwach, głowa kraju ma władzę formalną czyli instytucjonalną. Nie opiera się już ona o mądrość i przekonania. W politologii wyróżnia się trzy typy przywództwa: demokratyczny (jest bardzo obwarowany prawem), demokratyczny pozostający w opozycji (autorytarny) i nieinterweniujący, który rządzi skutecznie. Oprócz tego mamy również cztery typy lidera: tak zwany pstrokaty kobziarz z Hamerling (osoba, która pociąga innych za sobą), kupiec (tylko on umie realizować cele wszystkich grup), marionetka (jak sama nazwa wskazuje można nim łatwo sterować i manipulować) oraz dowódca na polu walki (reaguje bardzo szybko ale tym samym w konsultacji z całym społeczeństwem). Wymienione wizje liderów występują w praktyce i karty historii maja wiele przykładów na nie. Warto dodać, iż niektórzy przywódcy łączą w sobie wszystkie z nich. Mieliśmy wspaniałych taktyków wojennych, którzy wypracowali własny styl działania, mieli dużą motywację, fundamentalne przekonania i dużą odporność na presję. Mieli też skłonność do otaczania się ludźmi wartościowymi ale tym samym będącymi wiernymi kopiami ideologicznymi swojego lidera. Badające te typy, politolodzy biorą pod uwagę jego osobowość i rodowód, charakteryzują grupę w jakiej się obracają oraz opiniują więzi jakie budują ze swoimi zwolennikami i efekty ich. Lidera można wybierać poprzez mianowanie go przez szefa partii, wybór o charakterze biurokratycznym lub powszechnym (jak wybory do parlamentu).

Adam Nawara „Dla Nas polityka to polityka pozwalająca patrzeć w przyszłość, stały niezmienny stosunek do przeszłości wyrażony w edukacji, obchodach rocznicowych czy spotkaniach międzypaństwowych. To rozumienie państwa jako organizmu złożonego z różnych płaszczyzn których prawidłowe funkcjonowanie powinno zapewnić dobrobyt całego społeczeństwa. Polityka krajowa dalej polityka międzynarodowa winna być realizowana konstruktywnie. O tym co kryje się pod tym pojęciem dowiesz się przechodząc do Naszego działu Polityki. Podejmujemy tam tematy ważne dla rozwoju regionów, polski jak i wypowiadamy się w kwestiach międzynarodowych. Nasze motto: Liczy się Polska, liczy się Świat. Liczy się to by po wykonanej pracy wszyscy mogli sobie powiedzieć Good Job. Popieramy niezależność pozwalającą na. Czytaj dalej …


GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

Reklamuj się razem z Grupa Media Informacyjne
Banner Ads Post

Contact Us