Witaj Na Portalu Grupa Media Informacyjne

                                                                                 
               
Banner Ads Top
Headline Ads Banner

Category Archives: Słowniki

Słownik terminów literackich Słowniki

absurd – sytuacja, sformułowanie lub myśl pozbawiona sensu, niedorzeczność, np. but w butonierce, słowa te łączy jedynie podobne brzmienie, poza tym ich zestawienie jest nonsensowne (tzn. pozbawione sensu). Na absurdzie opiera się m.in. gra słów, groteska. adaptacja – przetworzenie dzieła literackiego na utwór innego rodzaju literackiego bądź na inną dziedzinę sztuki, na przykład sfilmowana powieść to adaptacja filmowa, inaczej

Read more

Słownik pojęć numizmatycznych Słowniki

Al marco – sposób emitowania monet wg określonej jednostki wagowej kruszcu, z której wybijano ściśle określoną liczbę monet, dopuszczalne były natomiast różnice wagi poszczególnych monet. Al pezzo – sposób emitowania monet, stosowany głównie do wyższych nominałów, polegający na tym, że poszczególne sztuki monet musiały odpowiadać określonemu standardowi wagowemu; w przypadku zaniżonej wagi monety przetapiano, gdy

Read more

Słownik terminów chemicznych – chemia organiczna i ogólna Słowniki

A ABC – skrót stosowany w publikacjach do oznaczenia broni masowego rażenia (atomic, biological, chemical) Addukt – produkt przyłączenia kwasu Lewisa do zasady Lewisa Adhezja – przyleganie, przyczepianie się cieczy do powierzchni ciała stałego Adiabatyczny proces – zachodzi bez wymiany ciepła z otoczeniem Adsorpcja – gromadzenie się substancji (gazu, cieczy lub mieszaniny) na powierzchni ciała

Read more

Słownik pojęć technicznycj Słowniki

[1] 1394 – patrz hasło „FireWire”. Produkty z hasłem: 1394 » <[A][B][C]>[8] 802.1 – rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw wyższych niż 2 modelu ISO/OSI. Produkty z hasłem: 802.1 » 802.11 – rodzina standardów transmisji w bezprzewodowych sieciach radiowych. Produkty z hasłem: 802.11 »

Read more

Słownik terminów żeglarskich ANGIELSKO-POLSKI Słowniki

Pojęcia żeglarskie na „A” Aabaft = na rufie, ku rufie aft = na rufę, do tyłu (od śródokręcia do rufy) alee = na zawietrznej alow = pod pokładem amidships , amidship , midships = na śródokręciu apeak , także: apeek = pionowo (o wiośle) aport = na lewą burtę belowdecks = pod pokładem between decks

Read more

Słownik terminów pszczelarskich Słowniki

Pożytek – stanowią go rośliny miododajne, spadziujące oraz rośliny dostarczające pyłku znajdujące się stosunkowo w niewielkiej odległości od ula i chętnie oblatywane przez pszczoły. Nektar – słodka substancja wydzielana przez kwiaty w celu zwabienia owadów zapylających. Zawartość cukrów w nektarze jest przeważnie niewielka (zależna od gatunku rośliny, gleby oraz pogody), dlatego pszczoły muszą wykonywać bardzo

Read more

Słownik terminów astronomicznych Słowniki

AGN Jądra galaktyk aktywnych (kwazary, galaktyki Seyferta, blazary i radiogalaktyki), które promieniują więcej energii niż można by wytłumaczyć obecnością gwiazd. akrecja Spadanie rozproszonej materii otaczającej gwiazdę lub planetę na jej powierzchnię. Szczególnie intensywna w układach podwójnych, w których zachodzi wymiana masy między składnikami. akrecyjny dysk Rotujący dysk gazu i pyłu, który może otaczać różnego rodzaju

Read more

Słownik terminów geograficznych Słowniki

Aglomeracja– obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również dużym zagęszczeniem ludności przebywającej na danym terenie. Akwen– dowolnie określony fragment powierzchni wodnej. Antypody– punkt na powierzchni Ziemi, który w stosunku do określonego punktu jest położony dokładnie po drugiej stronie naszej planety. Amplituda temperatury– różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą, wyrażona w stopniach. Atmosfera– gazowa powłoka otaczająca

Read more

Słownik terminów mitologicznych Słowniki

A Afrodyta Najpiękniejsza bogini na Olimpie. Córka Zeusa. Urodziła się z piany morskiej na Cyprze. Żona Hefajstosa. Matka Erosa, Hermafrodyty i Eneasza. Bogini piękna, miłości, rozkoszy. Poświęcono jej gołębie, róże, mitr. Ambrozja Pokarm bogów, zapewniający im wieczną młodość oraz nieśmiertelność. Apollo Syn Latony i Zeusa. Brat-bliźniak Artemidy (Artemis). Lekarz „schorzeń ciała i duszy”. Bóg słońca,

Read more

Słownik terminów muzycznych Słowniki

A A capella – styl muzyczny oparty na śpiewie wielogłosowym bez towarzyszenia instrumentów, muzyka chóralna. Agogika – wszelkie zjawiska dotyczące tempa i jego zmian w utworze muzycznym. Akolada – pionowa klamra łącząca początki dwóch lub więcej pięciolinii. Akompaniament – oznacza partię instrumentalną towarzyszącą partii solowej, prowadzącej melodię. Akord – współbrzmienie kilku dźwięków o różnych wysokościach.

Read more

Słowniczek muzycznych określeń wykonawczych Słowniki

a piacere wł. piacere – podobać się dowolnie, wg upodobania, pozwala na stosowanie swobodnych odchyleń od oznaczonego tempa a tempo łac. tempus – czas do tempa, oznacza powrót do poprzednio oznaczonego w utworze tempa, po jego chwilowej zmianie accelerando wł. accelerare – przyspieszyć przyspieszając, oznacza stopniowe przyspieszanie tempa utworu accentato wł. accento – akcent zaznaczając, akcentując,

Read more

Słownik terminów biologicznych Słowniki

ADSORBCJA – pierwsza faza w cyklu rozwojowym wirusa, polegająca na przyłączeniu się wirusa do błony atakowanej komórki. AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY – wegetatywny układ nerwowy, część układu nerwowego, kontrolująca procesy niezależne od woli takie jak np. oddychanie, trawienie, praca serca. Autonomiczny układ nerwowy dzieli się na dwa, antagonistyczne układy – współczulny ( sympatyczny) i przywspółczulny (parasympatyczny). Kiedy

Read more

Słownik terminów myśliwskich Słowniki

Każdy początkujący myśliwy powinien przyswoić kilka terminów z kynologii łowieckiej, które ułatwią mu pracę z psami. ambona – zamaskowane stanowisko myśliwskie zbudowane kilka metrów nad ziemią  anons – zawiadomienie myśliwego przez psa o odnalezieniu zwierzyny (anonser – pies ułożony do anonsowania) apel – karność, posłuszeństwo psa myśliwskiego aport – komenda oznaczająca „przynieś” (aportowanie – realizacja

Read more

Słownik terminów filozofia Słowniki

A posteriori sąd, który swą prawomocność opiera na doświadczeniu (Kant) A priori sąd, który swą prawomocność opiera wyłącznie na rozumie, będąc przy tym niezależny od wszelkiego doświadczenia (Kant) Agnostycyzm przekonanie, iż o niektórych sądach na temat świata nie jesteśmy w stanie sensownie orzec, czy są one prawdziwe, czy tez prawdziwe, a zatem pozostawiamy je nijako w zawieszeniu; termin ten szczególnie charakteryzuje postawę niektórych ludzi względem wiary bądź niewiary w istnienie Boga; Aksjologia dziedzina

Read more

Słownik terminów taniec Słowniki

Bukanie Odmiana kroku kulawego, występująca w tańcach warmińskich i mazurskich, polegająca na naśladowaniu kroku osoby kulawej, starej, niedołężnej (np. w tańcu baba). Cupkanie Charakterystyczne dla tańców podhalańskich lekkie przytupy w miejscu wykonywane na zakończenie części tańca w suicie lub na koniec całego tańca (np. w góralskim). Pochodzi od słowa „cupnóć”, które w gwarze podhalańskiej znaczy

Read more

Słownik terminów w transporcie morskim Słowniki

AMS /Automated Manifest System /  “24 – HOUR RULE”, automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA; BAF / Bunker Adjustment Factor / – zmienny dodatek paliwowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez armatorów / przewozników w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw; BUC / Bunker Contribution /

Read more

Słownik terminów architektonicznych Ekonomia społeczeństwo polityka, Słowniki

Abakus – czworoboczna płyta z kamienia ulokowana między głowicą kolumny, a architrawem, który podtrzymuje. Absyda (apsyda) – otwarta do wnętrza dobudówka o planie półkolistym lub wielobocznym, kończąca prezbiterium, nawę, kaplicę lub dodana do ramienia transeptu. Apsyda jest zwykle mniejsza lub równa bryle części budynku, która jest przez nią zamknięta.  Absydiola – mała absyda.  Aediculum –

Read more

Słowniki GMI Ekonomia społeczeństwo polityka, Słowniki

Słownik terminów mediowych Słownik terminów psychologicznych Słownik terminów socjologicznych Słownik terminów informatycznych Słownik terminów wcześniaka Słownik pojęć medycznych Słownik terminów budowlanych Słowniki nauka języków Słowniki w dziale akademia GMI Słowniki terminów prawnych Słowniki terminów finansowych Słowniki terminów księgowych Słowniki terminów marketingowych handlowych biznesowych Słowniki terminów giełdowych Słowniki terminów ubezpieczeniowych Słowniki terminów franczyzowych Słowniki terminów faktoringowych

Read more

Słownik terminów medycznych Słowniki

A acetaminofen – aktywny składnik niektórych leków przeciwbólowych i obniżających gorączkę, dostępnych bez recepty. albuminy – wytwarzane w wątrobie białka osocza, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu właściwego ciśnienia onkotycznego (wiązanie wody), przenoszeniu bilirubiny, ich niedobór powoduje miedzy innymi powstawanie obrzęków. ALAT – Alanine aminotransferase GPT – Glutamyl pyruvic transaminase (ang.) – aminotransferaza alaninowa – enzym wskaźnikowy

Read more

Słownik terminów budowlanych Słowniki

ANTRESOLA to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia. Jest nie zamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. BUDOWA to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. BUDOWLA to każdy obiekt budowlany

Read more

Słownik terminów mediowych Słowniki

Badania konsumenckie Consumer Engagement Planning – proces pozwalający: ustalić, jakie czynniki najsilniej wpływają na decyzję konsumencką, dotyczącą wyboru danej marki/kategorii określić, które kanały najskuteczniej komunikują każdy z tych czynników. Brand Engage – badanie jakości kontaktu z mediami, łączące wiedzę z trzech obszarów: konsumenta, marki i mediów Brand Precision Targeting (BPT) – definiowanie najbardziej opłacalnego segmentu

Read more

Słownik terminów sociologicznych Słowniki

antyspołeczność – czynne występowanie przeciwko społeczeństwu; zachowanie agresywne skierowane przeciwko innym ludziom lub grupom społecznym, stanowiące zagrożenie dla ich życia i mienia. Na podstawie etycznej, prawnej i społecznej oceny działań tego typu wyodrębnia się syndrom osobowości antyspołecznej (antyspołecznego zaburzenia osobowości, psychopatii antyspołecznej lub socjopatii). Charakteryzuje się on ciągłym podejmowaniem zachowań agresywnych wobec innych ludzi (agresja

Read more

Słownik terminów psychologicznych Słowniki

  A Abstynencja Abstynencja – w medycynie: świadome powstrzymywanie się od:zażywania substancji uzależniających (np. alkoholu, narkotyków, papierosów)lub w przypadku uzależnienia psychicznego powstrzymywanie się od pewnych, określonych zachowań, które przynoszą największe straty emocjonalne (np niskie poczucie wartości). Przykład – osoba cierpiąca na uzależnienie seksualne przestaje korzystać z pornografii. Abulia Abulia (gr. aboulia – brak woli) –

Read more

Słownik terminów informatycznych Słowniki

Access time – czas dostępu do danych, uwzględniający opóźnienia mechaniczne napędu i czas przetwarzania komendy; zwykle podawana jest wartość średnia (average access time). ADSL(Asymetrical Digital Subscribers Line) – technologia pozwalająca na szerokopasmową transmisję danych cyfrowych z szybkością do 8Mb/s, po konwencjonalnych łączach telefonicznych. AGP (Accelerated Graphics Port) – interfejs systemowy o dużej przepustowości danych; umożliwia

Read more

Słownik terminów wcześniaka Słowniki

Wraz z pojawieniem się na świecie maluszka, w słowniku każdego świeżo upieczonego rodzica zaczynają pojawiać się nowe terminy. To pojęcia związane z higieną, rozwojem, czy opieką nad dzieckiem, ale także sporo zagadnień czysto medycznych. Nauka przebiega stopniowo, podczas gdy maleństwo rośnie. Jednak, jako rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie, bardzo często jesteśmy „bombardowani” nazwami, hasłami i trudnymi

Read more

Słownik terminów unijnych Słowniki

Absorpcyjność – Już dawno w historii tak wiele nie zależało od naszego kraju. Od teraz, aż po zamknięcie następnego okresu programowania, na Polsce skupiona będzie szczególna uwaga wszystkich krajów UE. W największym stopniu dotyczy to państw ze starej Piętnastki, których podatnicy wnoszą największy wkład finansowy do wspólnego budżetu UE. Jak podkreślają wysokiej rangi urzędnicy z

Read more

Słownik terminów sztuka Słowniki

Akademizm – Jeden z kierunków sztuki XIX w. powstały w kręgu oddziaływania akademii sztuk pięknych oraz pod wpływem mecenatu państwa i związanych z nim instytucji wystawowych. Akademizm kładł nacisk na racjonalność procesu twórczego, przekazywanie idei piękna przez sztukę, naśladowanie wyidealizowanej natury i podporządkowanie wzorom z przeszłości. Caravaggionizm – formuła stylistyczna w malarstwie barokowym wprowadzona i

Read more

Słownik terminów instrumentów dłużnych Słowniki

Bon skarbowy (ang. treasury security) – jest podstawowym instrumentem rynku pieniężnego,  którego gwarantem jest Skarb Państwa. Bony są atrakcyjnym papierem lokacyjnym dla osób o niskiej awersji do ryzyka. Bezpieczeństwo instrumentu wiąże się jednak z niskim oprocentowaniem. Bony skarbowe wykorzystywane są też przez banki centralne do regulacji obiegu pieniądza w gospodarce. Emitowane są  w celu pokrycia

Read more

Słownik terminów e-biznesu Słowniki

ADSL – Advenced Digital Subscriber Line – Standard przesyłania danych po łączach internetowych. Jego wydajność dochodzi do 2 MB/s (megabajty na sekundę). Administrator komputera – Osoba zarządzająca komputerem, która posiada najwyższe uprawnienia. Administrator komputera może dowolnie modyfikować środowisko systemu, instalować i usuwać programy, a także tworzyć, zmieniać i usuwać konta innych użytkowników. Administrator sieci –

Read more

Słownik terminów lokaty Słowniki

DEPONENT – osoba składająca pieniądze lub przedmioty na przechowanie (w depozyt); depozytor DEPOZYTARIUSZ – osoba fizyczna lub prawna przyjmująca depozyt rzeczowy lub pieniężny; w przypadku lokat terminowych depozytariuszem jest bank DEPOZYT BANKOWY – kwota pieniężna ulokowana w banku na czas nieoznaczony „na żądanie” (a’vista) lub na czas oznaczony (lokaty terminowe) DEPOZYT DŁUGOTERMINOWY – depozyt na

Read more

Słownik terminów aukcyjnych Słowniki

Antykwariat –  firma zajmująca się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki. Antykwariusz – osoba pracująca w antykwariacie, zajmująca się skupowaniem i sprzedażą dzieł sztuki m.in. antyków: mebli obrazów, książek, itp. Aukcja –  jest zorganizowaną formą sprzedaży, będąca formą przetargu prowadzonego na żywo. Punktem wyjścia jest  cena minimalna,

Read more

Słownik terminów nieruchomości Słowniki

Nieruchomości Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które  stanowią odrębny przedmiot własności (grunty). Zaliczają się do nich także budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, o ile stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności Bank Gospodarstwa Krajowego Bank realizujący gospodarcze zadania państwa. Zarządza środkami funduszy celowych oraz programami rządowymi związanymi z finansowaniem mieszkalnictwa, drobną przedsiębiorczością

Read more

Słownik terminów funduszy inwestycyjnych Słowniki

Aktywa funduszu – czyli jego majątek, na który składają się lokaty oraz środki finansowe pochodzące z wpłat uczestników i z innych źródeł. Aktywa netto funduszu – to aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania Aktywa netto – aktywa funduszu pomniejszone o jego zobowiązania Alokacja składki – podział składki wpłacanej przez uczestnika w ramach jednego programu inwestycyjnego

Read more

Słownik terminów Forex Słowniki

1 Miesiąc BID – stopa oprocentowania depozytów międzybankowych jednomiesięcznych 1 Miesiąc OFFER – stopa oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym Arbitraż cenowy – to tak zwany darmowy lunch. Polega na kupnie instrument(waluty) na runku przy jednoczesnej jego sprzedaży na innym rynku. BID – kupno Day Trading – jest to strategia inwestycyjna polegająca na wilokrotnym zawieraniu

Read more

Słownik Private Equity Słowniki

Badanie spółki (ang. due diligence) Dogłębna analiza i ocena wszystkich obszarów funkcjonowania spółki, która ma się stać przedmiotem inwestycji funduszu private equity / venture capital. Business angel (dosł. anioł biznesowy) Inwestor indywidualny zapewniający spółce środki finansowe, wiedzę, doświadczenie i znajomości na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dezinwestycja, wyjście z inwestycji (ang. exit, divestment) Sprzedaż papierów wartościowych

Read more

Słownik terminów leasingowych Słowniki

Czynsz inicjalny (wpłata własna) Wpłata własna wnoszona przez Korzystającego przy zawarciu umowy leasingu. Dla Korzystającego stanowi w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia, będąc jednocześnie przychodem dla Finansującego. Depozyt gwarancyjny Opłata uiszczana przez Korzystającego i stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Finansującego, związanych z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W przypadku braku takich okoliczności, depozyt jest

Read more

Słownik pojęć faktoringowych Słowniki

Faktoring – jest to narzędzie zabezpieczające bieżące potrzeby finansowe firmy. Polega na wykupie od odbiorcy nieprzeterminowanych wierzytelności z tytułu dostaw towarów i świadczonych usług, połączone z usługami dodatkowymi takimi jak przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy,  prowadzenie sprawozdawczości czy inkaso należności. Faktoring eksportowy – narzędzie pozwalające na finansowanie zagranicznych należności. Usługa skierowana do firm eksportujących swoje towary

Read more

Słownik terminów franczyzowych Słowniki

Agent  – przedsiębiorca, który w zamian za wynagrodzenie otrzymywane od dającego zlecenie i na podstawie pisemnej umowy agencyjnej pośredniczy przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy (mocodawca) albo zawiera je w jego imieniu. Dostawa wyłączna – (zobowiązanie wyłącznej dostawy; dystrybucja wyłączna) oznacza, że dostawca musi bezpośrednio lub pośrednio sprzedawać towary wyłącznie jednemu

Read more

Słownik terminów ubezpieczeniowych Słowniki

„Actio directa”-roszczenie bezpośrednie („actio directa”- direct claim) Działanie bezpośrednie; w ubezpieczeniach, przysługujące osobie poszkodowanej prawo bezpośredniego dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu doznanej szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Abandon (abandonment) Zrzeczenie się przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia „…jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że całkowita strata przedmiotu ubezpieczenia jest nieunikniona bądź

Read more

Słownik terminów giełdowych Słowniki

akcja – papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej; uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. akcje aportowe – wydawane za pokryciem w formie aportu niepienięż­nego, muszą być akcjami imiennymi, przy czym nie mogą być zbywane ani za­stawiane do czasu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy

Read more

Słownik terminów marketingowych, handlowych, biznesowych Słowniki

ad hoc – termin używany wobec zadań, które mają być wykonane tylko jednorazowo, np. raport ad hoc. Często tłumaczone też jako „wrzutka” – coś do zrobienia na szybko. afiliacja – metoda reklamy w internecie, w marketingu pod tym terminem kryją się najczęściej sieci afiliacyjne, czyli firmy, które łączą wydawców stron internetowych (udostępniających powierzchnię reklamową) z

Read more

Słownik terminów księgowych Słowniki

Akcja– papier wartościowy, który oznacza prawo do własności części przedsiębiorstwa zwanego spółką akcyjną. Uprawnia właściciela do udziału w zarządzaniu spółką, w jej zyskach (dywidenda) oraz majątku spółki, gdy ta poddana jest likwidacji. Akredytywa – forma płatności za pośrednictwem banku stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym. Stosowana dla zabezpieczenia interesów stron kontraktu. Aktywa – 1. środki

Read more

Słownik terminów finansowych Słowniki

Agencja rynku rolnego Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Od 1.01.2004 jest agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Agencja kieruje mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, a siedzibę ma w Warszawie. Agent Transferowy To instytucja, która prowadzi rejestr członków funduszu, który zawiera podstawowe dane osobowe członków, dane o wypłatach składek do funduszu, dane

Read more

Słownik terminów prawnych Słowniki

Abstract of Title (Wyciąg z księgi wieczystej) Historia prawa własności do nieruchomości, zawierająca wszystkie informacje na temat przeniesienia prawa własności (cesji), zbycia, obciążeń i wierzytelności oraz prawa zastawu. Dokument ten zwany jest także wyciągiem hipotecznym. Accessory (Współwinny, współsprawca) Osoba, która współuczestniczy w popełnieniu przestępstwa, zwykle jednak jest uznana za winną w mniejszym stopniu. Może to

Read more

Słowniki- nauka języków Hobby, Słowniki

Czytaj również dział – Słowniki GMI – nauka języków W czasach globalizacji posługiwanie się językami obcymi to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Rozwijając kompetencje lingwistyczne – inwestujemy w swoją przyszłość. Warto zatem wiedzieć,która inwestycja może z biegiem lat okazać się najbardziej trafiona. Egzotyczna nisza Nauka języka chińskiego jest w Polsce stosunkową nowością

Read more

Contact Us