Poland Travel

Poland Travel

Polska travel

Polska kraj, położony w Centralnej Europie, którego historia sięga czasów, kiedy to słowiańskie plemiona zamieszkiwały tereny porośnięte przez potężne bory, nieprzebyte puszcze i bagna. Wśród tak wielkiego bogactwa podarowanego przez naturę rodziły się zalążki państwowości Polski. W roku 1000 następuje przełomowe wydarzenie zapisane na kartach historii. Otton III podczas zjazdu Gnieźnieńskiego wraz z ówczesnymi dostojnikami Polski nadają kierunek, jakim podąża obecna Polska. Jest to kierunek ku Europie, zachodniej cywilizacji. Dzięki temu wydarzeniu Polska staje się nie tylko pełnoprawnym członkiem Europy, ale i pomostem pomiędzy światem zachodu i wschodu „

” Od tamtego wydarzenia do czasów współczesnych mija przeszło 10 wieków, podczas których losy Polski mają bardzo burzliwy przebieg. Dzisiejsza Polska to kraj, który w bardzo szybkim tempie upodabnia się do krajów Europejskich. Budowane są nowoczesne metropolie, społeczeństwo funkcjonuje w oparciu o potępiał i dorobek własny jak i społeczeństw innych krajów. Pomimo tak dynamicznego rozwoju Polska wciąż zachowuje niepowtarzalną odrębność, nieco staroświecki czar. Nadal można bez zbędnego pośpiechu odpocząć od zatłoczonych miast, odkryć piękno naturalnego krajobrazu, poczuć moc ukrytą w przyrodzie. Jest jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie nowoczesność, tradycja i natura w tak doskonały sposób współistnieją „

Polska to państwo w środkowej Europie, położone pomiędzy Sudetami, Karpatami a Morzem Bałtyckim. Jest to kraj, którego przeważającą część zajmują tereny nizinne (85%). Wyżyny oraz wysokie góry znajdują się jedynie w południowej części Polski. Najwyższym szczytem jest znajdujący się w Tatrach Wysokich na granicy polsko-słowackiej – Rysy (2499 metrów n.p.m.).

Nazwa kraju prawdopodobnie wywodzi się od zachodniosłowańskiego plemienia Polan i zaczęła być używana na przełomie X i XI wieku. W XVI wieku po podpisaniu unii z Litwą, Rzeczpospolita stała się jednym z największych i najbardziej wpływowych państw w całej Europie.

Do najważniejszych rejonów turystycznych w Polsce zaliczyć możemy m in. Sudety, Karpaty z łańcuchem tatrzańskim, Podkarpacie, Góry Świętokrzyskie oraz Jurę Krakowsko-Częstochowska z licznymi średniowiecznymi warowniami. Na uwagę zasługuje także znajdująca się na północy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowi ona największy w całym kraju kompleks jezior połączonych malowniczymi kanałami. Czytaj dalej …

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

© 2014 Grupa Media Informacyjne

Contact Us

[shortcode]