Agroturystyka


Działalność agroturystyczna to nie tylko baza noclegowe – by agroturystyka miała sens powinna zabezpieczyć aktywny pobyt nie tylko dorosłym, ale i dzieciom.

Nierzadko właściciele agroturystyki mają wykształcenie pedagogiczne, albo współpracują z pedagogami po to, by ich oferta nie sprowadzała się tylko do przydomowego placu zabaw.

Coraz częściej gospodarstwa agroturystyczne pełnią funkcje rehabilitacyjne choćby dla dzieci z porażeniem mózgowym lub z upośledzeniem narządów ruchu. Tu skuteczne nierzadko okazuje się obcowanie ze zwierzętami, między innymi końmi (hipoterapia) lub psami (dogoterapia). I takie propozycje mają w swojej ofercie niektóre gospodarstwa agroturystyczne, na przykład w mazowieckiem.

Propozycje dla dzieci bywają przeróżne, jedni gospodarze proponują już cykliczne warsztaty zakończone konkursami i nagrodami, inni wypady w teren na przykład w ramach lokalnego klubu młodych odkrywców lub młodych przyrodników.

Popularne od kilku lat są zabawy polegające na odkrywaniu lokalnych atrakcji przy pomocy ilustrowanej mapki z wierszowaną treścią, czyli tak zwany questing.

Ofertę agroturystyczną wraz z otoczeniem przyjaznym dzieciom można już znaleźć na portalach internetowych.

Jak uzyskać środki?

Źródeł finansowych na działalność edukacyjną lub rehabilitacyjną dla dzieci w gospodarstwie agroturystycznym może być kilka choć nie zawsze jest to łatwe gdyż grantodawcy (zwłaszcza organizacje pozarządowe) stawiają dosyć rygorystyczne warunki. Nierzadko na projekty rehabilitacyjne dla dzieci można uzyskać z grantowych programów lokalnych lub proponowanych przez organizacje o szerszym zasięgu działalności. Tu część środków posiadają samorządy i ostatnio dosyć łatwym źródłem okazały się samorządowe wydziały zajmujące się zwalczaniem uzależnień (tak zwane korkowe) i z tych środków nawet udaje się organizować recitale znanych artystów pod warunkiem, że gość zadba o aspekt edukacyjny (nierzadko zaprasza się twórcę, który sam był uzależniony). Chętnie do współpracy edukacyjnej bywają lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Fundusze lokalne proponują czasem swoje programy dla grup nieformalnych pod warunkiem, ze opiekunem grupy będzie jakaś organizacja.

Raz do roku konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych ogłaszają samorządy – lokalny i wojewódzki. Tematyka jest różna, choćby – turystyczna, edukacyjna i ekologiczna.

Dlatego warto się rozejrzeć za dodatkowymi środkami, które mogą o istotne elementy poszerzyć ofertę agroturystyczną.


GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

Categories: Bez kategorii