Category: Dokumenty PDF

Posts related to Dokumenty PDF

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

Niebieska księga – Blue Book

Celem niniejszego podręcznika jest zaprezentowanie metody przeprowadzania analizy kosztów i korzyści AKK (z ang. cost-benefit analysis, CBA) dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu w Polsce, dla których beneficjenci ubiegają się o pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej 2014-2020. Niniejsza Drogowa Niebieska Księga jest częścią serii Niebieskich Ksiąg obejmujących sektor transportu (drogi, infrastruktura kolejowa, transport miejski).

 

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

    Back to top

    Contact Us

    [shortcode]