Home / All Posts / Portfolio / Infrastruktura regionu Małopolska

Infrastruktura regionu Małopolska

Infrastruktura regionu Małopolska

Województwa Polski coraz silniej promują politykę, w której znaczącą pozycje odgrywa turystyka. Należy podkreślić, że wiele z nich posiada znaczące dotąd mało znane walory turystyczne. Turystyka dla wielu regionów staje się podstawą lub znaczącym sektorem gospodarki, dochodu do budżetowej kasy. Również małopolska powinna podążyć tym kierunkiem. Jako region ma wszelkie podstawy by właśnie turystyka odgrywała

Województwa Polski coraz silniej promują politykę, w której znaczącą pozycje odgrywa turystyka. Należy podkreślić, że wiele z nich posiada znaczące dotąd mało znane walory turystyczne. Turystyka dla wielu regionów staje się podstawą lub znaczącym sektorem gospodarki, dochodu do budżetowej kasy. Również małopolska powinna podążyć tym kierunkiem. Jako region ma wszelkie podstawy by właśnie turystyka odgrywała duże znaczenie. Docenić należy bogactwo kulturowe, krajobrazowe, regionu, który jednocześnie posiada silne zaplecze intelektualne oraz dydaktyczne.

Rozwój turystyki, regionu wymaga jednak inwestycji infrastrukturalnych, których źródło finansowania nie powinno się ograniczać do zasobów miast, powiatów czy województwa małopolskiego. Partycypować w tym zakresie powinno państwo, którego udział gwarantuje realizacje inwestycji na miarę XXI wieku. Współczesne inwestycje powinny cechować się nie tylko funkcjonalnością, ale i również powinny posiadać element nowatorskiej nowoczesności. Jest to inwestycja w ogólne wrażenie odwiedzających. Pozytywne – pozwala liczyć, że powrócą oni ponownie w przyszłości.

Na terenie Małopolski istnieje przynajmniej kilka istotnych z punktu widzenia regionu inwestycji, którym należałoby nadać priorytet. Jedną z nich jest realizacja projektu, który na potrzeby tego artykułu określimy, jako „Modernizacja szlaków transportowych drogowych, kolejowych oraz powietrznych od Krakowa w kierunku Zakopanego”. Długość tych szlaków jest stosunkowo niewielka, jednak bardzo istotna z punktu widzenia regionu, jego rozwoju. Dopiero pełna modernizacja tych szlaków będzie uznana za sukces komunikacyjny. Systemowe rozwiązanie powinno zapewnić komfortowe przemieszczanie się za pośrednictwem różnych, uzupełniających się środków komunikacyjnych.

Transport drogowy. Popularna „zakopianka” jak na razie nadal nie spełnia oczekiwań poruszających się tą drogą. Ciągle modernizowana nie przypomina trasy z prawdziwego zdarzenia, dzięki której odwiedzający Małopolskę mogą w spokoju przemieszczać się i podziwiać uroki otoczenia. Pojawiają się liczne, zmienne ograniczenia prędkości, co zakłóca płynność ruchu, często również stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Trasa tego typu powinna pozwolić na ciągłe przemieszczanie się z prędkością przynajmniej 110 km na godzinę na całej długości. Spełnienie tego warunku jest możliwe dopiero poprzez budowę popularnych na zachodzie estakad, rozjazdów oraz pasów umożliwiających bezkolizyjne włączenie się do ruchu. Przykładowo pomiędzy Krakowem a Myślenicami istnieją, co najmniej trzy dogodne miejsca na lokalizacje togo typu budowli. Estakady to również wzrost bezpieczeństwa dla lokalnej ludności. Obecnie przejście pieszych, włączenie się pojazdów do ruchu wydaje się stwarzać zagrożenie.

Transport kolejowy. Linia kolejowa pomiędzy Krakowem a Zakopanem powinna stanowić alternatywę, dzięki której podróżujący może przemieszczać się w komfortowych warunkach w czasie konkurencyjnym do transportu drogowego. Pełna modernizacja powinna uwzględnić trasą od lotniska Balice Kraków aż do samego Zakopanego. Pozwoli to na łatwe dotarcie do miejsca docelowego. Modernizując ten odcinek warto, rozważyć alternatywne rozwiązania w zakresie wykorzystanej technologii transportu kolejowego. Jest to stosunkowo krótki odcinek około 100 km, którego modernizacja, przebudowa nie niesie znaczących nakładów finansowych. Wizje nowoczesnych rozwiązań na malowniczych terenach nie są już ekstrawaganckim wymysłem. Po prostu są to inwestycje mające na celu przyciągnąć turystów. Na świecie spotyka się różne rozwiązania. Koleje napowietrzne, poduszkowe, magnetyczne, dużych szybkości. Nowatorskie rozwiązania podnoszą efektywność, wzbudzają ciekawość, co przekłada się na wzrost ruchu turystycznego.

Transport lotniczy. Transport lotniczy obecnie, tradycyjnie jest realizowany na terenie aglomeracji krakowskiej. Zasadna wydaje się rozbudowa tego systemu o lotnisko w rejonie Podhala. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na bezpośrednie dotarcie w jego rejon. Niewątpliwy plus zwłaszcza z punktu widzenia wymagającego turysty czy biznesu. W większym stopniu pozwoliłoby to również na rozwój branży lotniczej. Obecnie punktem wyjścia powinien być zakres obsługiwanego ruchu lotniczego. Optyka w tym zakresie jest różna. Na problem należy spojrzeć długofalowo, region będzie się rozwijał. Patrząc w przyszłość i przyszłościowo raczej należy przyjąć, że lotnisko powinno zapewnić ciągłą obsługę ruchu lotniczego, przyjmującego bezpośrednie loty z innych portów lotniczych. Budowa nowoczesnego lotniska pozwoli na poszerzenie wpływu oddziaływania regionu na otoczenie. W dalszej perspektywie system można rozbudować o rozwiązania po stronie Słowackiej.

Analizując zasadność inwestycji należy brać pod uwagę dane statystyczne, jak i również podobne inwestycje w innych podobnych rejonach Europy czy Świata. Obecnie posiadane dane statystyczne potwierdzają wzrost ruchu turystycznego na terenie małopolski. W tabeli 1 zobrazowano usystematyzowany ruch turystyczny powiązany z nocowaniem w obiektach turystycznych.

Podkreślić należy jednak, że jest to tylko mały wycinek obrazujący stan turystyki regionu. Świadomie pomijamy w tym miejscu Kraków, którego potępiał turystyczny posiada historyczne tradycje i ruszymy w kierunku Zakopanego. Potencjał turystyczny rośnie. Baza noclegowa powoli zostaje odbudowywana, choć nadal brakuje noclegów o wysokim standardzie. Również rozwijana jest baza pod względem atrakcji turystycznych letnich oraz zimowych. Wiele rejonów posiada nadal niewykorzystany potencjał. Mowa tu miedzy innymi o zbiorniku Czorsztyńskim, Tatrach czy Gorcach. Dopiero stworzenie całościowego planu pozwoli w pełni korzystać z dobrodziejstw płynących z ruchu turystycznego.

Tabela1: Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych w województwie małopolskim.

Tabela 1       
Liczba turystów (w tys.)
Kategoria odwiedzających200920102011201220132014zmiana 2014/2013
Małopolska
TURYŚCI KRAJOWI6 3856 4006 6006 7106 8507200 +5,1
TURYŚCI ZAGRANICZNI2 1552 3002 3702 4002 5402 590 +2,0
TURYŚCI OGÓŁEM8 5408 7008 9709 1109 3909 790 +4,2
KRAKÓW
TURYŚCI KRAJOWI3 9004 000 4 1304 1504 1704 250 +1,9
TURYŚCI ZAGRANICZNI1 9502 2002 2202 2502 3402 450 +4,7
TURYŚCI OGÓŁEM5 8506 2006 3506 400 6 5106 700 +2,9

Region Małopolski pozytywnie wypada również na tle innych regionów polski, co wskazuje na jego atrakcyjność. Jest również miejscem chętnie wybieranym przez polaków na wypoczynek.

W tabeli 2 przedstawiono odsetek turystów korzystających z noclegów w obiektach turystycznych na terenie poszczególnych województw Polski w latach 2013-2014.

Tabela 2     
Odsetek turystów korzystających z noclegów
LP.Województwo 2013 ogółem2013 turyści zagraniczni2014 ogółem2014 turyści zagraniczni
1MAZOWIECKIE15,5%21,6%15,5% 21,4%
2MAŁOPOLSKIE15,3% 22,6% 14,9%21,9%
3DOLNOŚLĄSKIE9,6%9,1% 9,5% 9,4%
4ZACHODNIOPOMORSKIE9,0% 9,5%9,1%9,5%
5POMORSKIE8,5% 7,2% 8,9%7,8%
6ŚLĄSKIE7,8% 5,8% 7,9% 5,8%
7WIELKOPOLSKIE6,8% 4,7% 7,0%4,9%
8ŁÓDZKIE4,8% 2,8% 4,7%3,2%
9WARMIŃSKO-MAZURSKIE4,4% 3,3% 4,5% 3,4%
10KUJAWSKO-POMORSKIE3,7% 1,7% 3,7% 1,6%
11PODKARPACKIE3,2% 1,8% 3,4%1,9%
12LUBELSKIE3,0% 2,1% 3,1%2,1%
13LUBUSKIE2,7%3,5%2,4% 3,1%
14PODLASKIE2,6% 3,1%2,4%2,9%
15ŚWIĘTOKRZYSKIE2,0% 0,5% 1,9% 0,5%
16OPOLSKIE 1,1%0,6% 1,2% 0,6%

Powyższe dane wskazują, że jest zasadne inwestowanie w solidną infrastrukturę, dopiero taka pozwoli na realizację założeń oraz celów w zakresie turystyki. To również większa szansa na pozyskanie inwestycji zewnętrznych oraz ułatwienie rozwoju logistyki podmiotów gospodarczych już istniejących.

Autor tekstu: Adam Nawara

GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA

Related posts

Minimum 6 characters

Choose Your Style

Menu style:
Body style:
Theme colors:
Main:
Menu:
User:
Background color:
Background pattern:
Background image:

Contact Us

[shortcode]