JASKINIA DEMIANOWSKA LODOWA CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30, U, 12.30 i 14; pon. zamknięta). Zwra­ca uwagę trwałym nagromadzeniem lodu; ogromnymi podziemnymi po­mieszczeniami, niespotykaną fauną jaskiniową, a także bogatą historią. Lód utrzymuje się w niej cały rok; temp. latem na poziomie ok, 0 st. 1750 m dł., opada w dół do głębokość 50 m.


JASKINIA DEMIANOWSKA LODOWA CZYNNA: 9.30-14 (wejścia 8.30, U, 12.30 i 14; pon. zamknięta). Zwra­ca uwagę trwałym nagromadzeniem lodu; ogromnymi podziemnymi po­mieszczeniami, niespotykaną fauną jaskiniową, a także bogatą historią. Lód utrzymuje się w niej cały rok; temp. latem na poziomie ok, 0 st. 1750 m dł., opada w dół do głębokość 50 m.