SZCZAWNICA Skansen Jana Malinowskiego, Szalaya 96. Zbiory pre­zentujące życie codzienne Górali Pienińskich i Rusinów Szlach-towskich.


SZCZAWNICA Skansen Jana Malinowskiego, Szalaya 96. Zbiory pre­zentujące życie codzienne Górali Pienińskich i Rusinów Szlach-towskich.