CHABÓWKA Skansen taboru kolejowego w Chabówce. Na ekspozycję skradają się parowozy, lokomoty­wy elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności.


CHABÓWKA Skansen taboru kolejowego w Chabówce. Na ekspozycję skradają się parowozy, lokomoty­wy elektryczne i spalinowe, wagony oraz tabor specjalny taki jak żurawie, pługi śnieżne itp. Część eksponatów utrzymanych jest w stanie pełnej sprawności.