PORĘBA WIELKA Orkanówka – Muzeum Władysława Orkana. sob. 9-16. W pozostałych terminach po uzgodnieniu: 608 731 557. Wiele przedmiotów należących do pisarza i jego rodziny W po­bliżu domu znajdują się oryginalne zabudowania gospodarcze tzw. wironek i boisko. Szpaler jaworów posadził osobiście Wł. Orkan po powrocie z legionów.


PORĘBA WIELKA Orkanówka – Muzeum Władysława Orkana. sob. 9-16. W pozostałych terminach po uzgodnieniu: 608 731 557. Wiele przedmiotów należących do pisarza i jego rodziny W po­bliżu domu znajdują się oryginalne zabudowania gospodarcze tzw. wironek i boisko. Szpaler jaworów posadził osobiście Wł. Orkan po powrocie z legionów.