RABKA ZDRÓJ Kościółek Muzeum im. Władysława Orkana, ul Orka na 2,18 2676747, (codziennie 9-17). Drewnia­ny Kościół w. św. Marii Magdaleny to jeden z ciekawszych za­bytków Rabki. Ekspozycja muzealna prezentuje garncarstwo, pa­sterstwo, strój oraz dawną rzeźbę ludową.


RABKA ZDRÓJ Kościółek Muzeum im. Władysława Orkana, ul Orka na 2,18 2676747, (codziennie 9-17). Drewnia­ny Kościół w. św. Marii Magdaleny to jeden z ciekawszych za­bytków Rabki. Ekspozycja muzealna prezentuje garncarstwo, pa­sterstwo, strój oraz dawną rzeźbę ludową.