NIDZICA Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowarzysze­nie Historyków Sztuki, tel./fax 18 26 29 480, 26 29 489, 26 29 473 (codziennie 9-19, ostatnie wejście 18.30). Atrakcją zamku jest zachowany historyczny układ pomieszczeń, obronny charakter obiektu oraz widoki z dwóch tarasów. We wnętrzach: meble, ob­razy, bibeloty z XVII-XX w, grafiki i fotografie z XIX-XX oraz przedmioty z badań archeologicznych.


NIDZICA  Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, Stowarzysze­nie Historyków Sztuki, tel./fax 18 26 29 480, 26 29 489, 26 29 473 (codziennie 9-19, ostatnie wejście 18.30). Atrakcją zamku jest zachowany historyczny układ pomieszczeń, obronny charakter obiektu oraz widoki z dwóch tarasów. We wnętrzach: meble, ob­razy, bibeloty z XVII-XX w, grafiki i fotografie z XIX-XX oraz przedmioty z badań archeologicznych.