KLUSZKOWCE Skansen Drewnianej Architektury Wiejskiej i Uzdro­wiskowej Osada Turystyczna „Czorsztyn”, Kluszkowce, ul. Stylchyn I. Zespół zabytkowych budynków przeniesionych z terenów zalewowych Jeziora Czorsztyńskiego, pełniących funk­cje muzealne, hotelarskie i gastronomiczne


KLUSZKOWCE Skansen Drewnianej Architektury Wiejskiej i Uzdro­wiskowej Osada Turystyczna „Czorsztyn”, Kluszkowce, ul. Stylchyn I. Zespół zabytkowych budynków przeniesionych z terenów zalewowych Jeziora Czorsztyńskiego, pełniących funk­cje muzealne, hotelarskie i gastronomiczne