Nowy Targ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, Ry­nek – ratusz (I p), 18 26 67776 (pon. 10-18; wt.-pt. 8-16), mu-zeum.nowytarg.pl. Wystawa stała ze zbiorów muzeum: Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma – kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garn­carstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo oraz wnę­trze oficyny drukarskiej. Na parterze wystawa: jan Paweł W – Mia­sto Nowy Targ; przeszłość i obecność. Wystawy czasowe: filate­listyczna z okazji 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu Polski Taka jest nasza wiara (do 10.06). * Izba Pamięci Zimnej Wojny i Komunizmu „Izwis” Urząd Miasta, ul. Krzywa I (w dni robocze – kontakt z oprowa­dzającymi: 886 418 615,18 26 II 294. 501752 998, 693 749 470).


Nowy Targ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, Ry­nek – ratusz (I p), 18 26 67776 (pon. 10-18; wt.-pt. 8-16), mu-zeum.nowytarg.pl. Wystawa stała ze zbiorów muzeum: Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma – kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garn­carstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo oraz wnę­trze oficyny drukarskiej. Na parterze wystawa: jan Paweł W – Mia­sto Nowy Targ; przeszłość i obecność. Wystawy czasowe: filate­listyczna z okazji 1050. rocznicy przyjęcia Chrztu Polski Taka jest nasza wiara (do 10.06). *  Izba Pamięci Zimnej Wojny i Komunizmu „Izwis” Urząd Miasta, ul. Krzywa I (w dni robocze – kontakt z oprowa­dzającymi: 886 418 615,18 26 II 294. 501752 998, 693 749 470).