JURGÓW Zagroda Sołtysów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Jurgów 215 (śr.-niedz. 10-14). Ubogie gospodarstwo spiskie. Wnętrza etno­graficzne z drugiej połowy XIX w. Zagrodę Sołtysów wybudował w 1861 r. pradziad ostatniego właściciela, Jakuba Sołtysa. W izbie mieszkalnej prezentowany jest dziś już unikalny strój jurgowski z końca XIX i początku XX w


JURGÓW Zagroda Sołtysów (Oddz. M. Tatrzańskiego), Jurgów 215 (śr.-niedz. 10-14). Ubogie gospodarstwo spiskie. Wnętrza etno­graficzne z drugiej połowy XIX w. Zagrodę Sołtysów wybudował w 1861 r. pradziad ostatniego właściciela, Jakuba Sołtysa. W izbie mieszkalnej prezentowany jest dziś już unikalny strój jurgowski z końca XIX i początku XX w