CHOCHOŁÓW Muzeum Powstania Chochołowskiego (Oddz. M. Ta­trzańskiego), Chochołów 75 (śr.-niedz. 10-14). Mieści się w za­bytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospoda­rza Jana Bafii. W urządzeniu wnętrza połączono dzieje powsta­nia chochołowskiego (znaczący w dziejach Chochołowa epizod 1846 r. zwany „poruseństwem” chochołowskim) z ekspozycją et­nograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzi­na góralska.


CHOCHOŁÓW Muzeum Powstania Chochołowskiego (Oddz. M. Ta­trzańskiego), Chochołów 75 (śr.-niedz. 10-14). Mieści się w za­bytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospoda­rza Jana Bafii. W urządzeniu wnętrza połączono dzieje powsta­nia chochołowskiego (znaczący w dziejach Chochołowa epizod 1846 r. zwany „poruseństwem” chochołowskim) z ekspozycją et­nograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzi­na góralska.