ZAKOPANE Muzeum Walki i Męczeństwa „Palące”, T Chałubiń­skiego 7, 698 009 85 (wt, czw. tó-17)


ZAKOPANE Muzeum Walki i Męczeństwa „Palące”, T Chałubiń­skiego 7, 698 009 85 (wt, czw. tó-17)