ZAKOPANE Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” Kasprusie 19 (wt.-niedz. 10-17; ostatni zwiedzający wpuszczani są 30 min, a ostatnia grupa/45 minut przed zamknięciem). Podsta­wowe informacje o życiu i twórczości kompozytora, zachowane po nim rzeczy osobiste Rekonstrukcja gabinetu K. Szymanow­skiego. Pokaz obrazów: Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczo­ści młodopolskich artystów. Obecnie można oglądać w „Atmie” szkice partytury baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego, po raz pierwszy pokazywane w Zakopanem.


ZAKOPANE Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” Kasprusie 19 (wt.-niedz. 10-17; ostatni zwiedzający wpuszczani są 30 min, a ostatnia grupa/45 minut przed zamknięciem). Podsta­wowe informacje o życiu i twórczości kompozytora, zachowane po nim rzeczy osobiste Rekonstrukcja gabinetu K. Szymanow­skiego. Pokaz obrazów: Na skalnym Podhalu. Tatry w twórczo­ści młodopolskich artystów. Obecnie można oglądać w „Atmie” szkice partytury baletu Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego, po raz pierwszy pokazywane w Zakopanem.