ZAKOPANE Zespól Dworsko-Parkowy, Kuźnice I. W spichlerzu; eks­pozycja muzealna Zamoyscy i ich dzieło. W Wozowni wystawa: Kolekcja fauny Antoniego Kocyana.


ZAKOPANE Zespól Dworsko-Parkowy, Kuźnice I. W spichlerzu; eks­pozycja muzealna Zamoyscy i ich dzieło. W Wozowni wystawa: Kolekcja fauny Antoniego Kocyana.