ZAKOPANE Muzeum Kornela Makuszyńskiego (Oddz. M. Tatrzań­skiego), ul. Tetmajera 15, 18 2012263 (pon.-pt. 9-16). Mieszkanie pisarza z wieloma dziełami sztuki i pamiątkami. Mieści się w wil­li „Opolanka”, gdzie państwo Makuszyńscy mieszkali w czasie niemal corocznych letnich i zimowych pobytów w Zakopanem, a po drugiej wojnie osiedlili się na stałe. Zajęcia interaktyw­ne „Rozruszać Koziołka Matołka” dla dzieci 6-12 lat (grupy zorganizowane), ale również pasjonatów książek Makuszyńskie­go w każdym wieku oraz całych rodzin; kontakt; Kinga Zuber, 783 846 586


ZAKOPANE Muzeum Kornela Makuszyńskiego (Oddz. M. Tatrzań­skiego), ul. Tetmajera 15, 18 2012263 (pon.-pt. 9-16). Mieszkanie pisarza z wieloma dziełami sztuki i pamiątkami. Mieści się w wil­li „Opolanka”, gdzie państwo Makuszyńscy mieszkali w czasie niemal corocznych letnich i zimowych pobytów w Zakopanem, a po drugiej wojnie osiedlili się na stałe. Zajęcia interaktyw­ne „Rozruszać Koziołka Matołka” dla dzieci 6-12 lat (grupy zorganizowane), ale również pasjonatów książek Makuszyńskie­go w każdym wieku oraz całych rodzin; kontakt; Kinga Zuber, 783 846 586