Łysa Polana – Leśniczówka (Horareń) Biała woda: dł. 3 km, łatwa


Łysa Polana – Leśniczówka (Horareń) Biała woda: dł. 3 km, łatwa