Żdiar – Osturna: dł. 7 km, średnio trudna


Żdiar – Osturna: dł. 7 km, średnio trudna