Dolny Smokowiec – Gerlachov – Verky Siavkov: dł. 8,5 km, umiar-kowanie trudna, tylko dla rowerów górskich


Dolny Smokowiec – Gerlachov – Verky Siavkov: dł. 8,5 km, umiar­kowanie trudna, tylko dla rowerów górskich