Nova Leśna – Horny Smokowiec: dł. 7,5 km łatwa


Nova Leśna – Horny Smokowiec: dł. 7,5 km łatwa