Małe Ciche – Lichajówki – Murzasichle. Prowadzi szlakiem rowero wym częściowo w granicach Parku. Długość: ok. 1,8 km. W większości leśno-polna droga o piaszczysto-kamienistym podłożu, jedynie na bar¬dzo krótkim odcinku asfaltowa. Na większej długości dostępna dla każ¬dego rowerzysty, na krótkich trudniejszych można przeprowadzić rower.


Małe Ciche – Lichajówki – Murzasichle. Prowadzi szlakiem rowero wym częściowo w granicach Parku. Długość: ok. 1,8 km. W większości leśno-polna droga o piaszczysto-kamienistym podłożu, jedynie na bar­dzo krótkim odcinku asfaltowa. Na większej długości dostępna dla każ­dego rowerzysty, na krótkich trudniejszych można przeprowadzić rower.