Małe Ciche – Zazadnia – Wierch Poroniec – Zgorzelisko – Tara-sówka. Prowadzi częściowo niebieskim szlakiem turystycznym z Ma¬łego Cichego do Zazadniej, następnie drogą publiczną do Zgorzeliska, a dalej szlakiem rowerowym biegnącym częściowo w granicach Parku. Trasa o różnych stopniach trudności. Długość: ok. 10,9 km.


Małe Ciche – Zazadnia – Wierch Poroniec – Zgorzelisko – Tara-sówka. Prowadzi częściowo niebieskim szlakiem turystycznym z Ma­łego Cichego do Zazadniej, następnie drogą publiczną do Zgorzeliska, a dalej szlakiem rowerowym biegnącym częściowo w granicach Parku. Trasa o różnych stopniach trudności. Długość: ok. 10,9 km.