Dolina Suchej Wody – schronisko Murowaniec na Hali Gąsieni¬cowej. Prowadzi czarnym szlakiem turystycznym z Brzezin do schro¬niska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Dla rowerzystów udostępnio¬ny na całej długości. Długość: ok. 6,4 km. Szeroka droga o kamienistym podłożu. Najtrudniejsza trasa rowerowa na terenie Parku.


Dolina Suchej Wody – schronisko Murowaniec na Hali Gąsieni­cowej. Prowadzi czarnym szlakiem turystycznym z Brzezin do schro­niska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Dla rowerzystów udostępnio­ny na całej długości. Długość: ok. 6,4 km. Szeroka droga o kamienistym podłożu. Najtrudniejsza trasa rowerowa na terenie Parku.