Dolina Chochołowska: od Siwej Polany do schroniska na Po¬lanie Chochołowskiej.Biegnie zielonym szlakiem turystycznym. Dłu¬gość: ok. 6,4 km. Na odcinku do Polany Huciska nawierzchnia asfalto¬wa. Następnie aż do schroniska podłoże kamienisto-piaszczyste. Trasa o różnych stopniach trudności.


Dolina Chochołowska: od Siwej Polany do schroniska na Po­lanie Chochołowskiej.Biegnie zielonym szlakiem turystycznym. Dłu­gość: ok. 6,4 km. Na odcinku do Polany Huciska nawierzchnia asfalto­wa. Następnie aż do schroniska podłoże kamienisto-piaszczyste. Trasa o różnych stopniach trudności.