Droga pod Reglami: od Murowanicy w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. Prowadzi w większości czarnym szlakiem turystycznym, zwanym Drogą pod Reglami, na ostat-nim odcinku zielonym szlakiem od skraju Polany Biały Potok do Doli¬ny Chochołowskiej. W rejonie skoczni narciarskich oraz wylotu Doli¬ny Kościeliskiej i Kir drogą publiczną. Długość: ok. 10.7 km. Zaleca się jazdę na rowerze górskim.


Droga pod Reglami: od Murowanicy w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie . Prowadzi w większości czarnym szlakiem turystycznym, zwanym Drogą pod Reglami, na ostat­nim odcinku zielonym szlakiem od skraju Polany Biały Potok do Doli­ny Chochołowskiej. W rejonie skocChochołowskiejzni narciarskich oraz wylotu Doli­ny Kościeliskiej i Kir drogą publiczną. Długość: ok. 10.7 km. Zaleca się jazdę na rowerze górskim.