987 – Numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego


987 – Numer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego