112 – Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy


112 – Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy