Trasy rowerowe


Bukowina Tatrzańska
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Dolny Smokowiec: dł. 10,5 km. różnica wys. 166 m
last update: Maj 23, 2016
Gerlachov – Motorest Raimund (Pod Lasem): dł 5 6 km. różnica wys. 38 m, asfalt, teren; łatwa
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Tatrzańskie Matliare (tor): dł. 4,7 km, róż¬nica wys. 86 m, asfalt
last update: Maj 23, 2016
Nowy Smokowiec – Zakovska polana: dł. 1,9 km, różnica wys. 188 m, teren, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Wyżne Hagy – Niżne Hagy: dł. 2,9 km. różnica wys. 228 m, dro¬ga leśna, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Łysa Polana – Leśniczówka (Horareń) Biała woda: dł. 3 km, łatwa
last update: Maj 23, 2016
Żdiar – Siovenska Ves: dł. ¡9 km, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Żdiar – Osturna: dł. 7 km, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Dolny Smokowiec – Gerlachov – Verky Siavkov: dł. 8,5 km, umiar-kowanie trudna, tylko dla rowerów górskich
last update: Maj 23, 2016
Nova Leśna – Horny Smokowiec: dł. 7,5 km łatwa
last update: Maj 23, 2016
Stary Smokowiec – Hrebienok: dł. 2,3 km, różnica wys 275 m, as¬falt, średnio trudna
last update: Maj 23, 2016
Keżmarske Żfaby – Mlynćeky: dł 7,2 km, łatwa Autocamping Tatranec – Tatrzańskie Matliare: dł. 3 km, łatwa
last update: Maj 23, 2016
Tatrzańska Łomnica – Start: dł. 2,1 km, różnica wys. 230 m, śred¬nio trudna
last update: Maj 23, 2016
Biała Woda – Schronisko przy Zelenom Plese dł 7,8 km, różni ca wys 650 m, ciężka, dla rowerów górskich
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Lichajówki – Murzasichle. Prowadzi szlakiem rowero wym częściowo w granicach Parku. Długość: ok. 1,8 km. W większości leśno-polna droga o piaszczysto-kamienistym podłożu, jedynie na bar¬dzo krótkim odcinku asfaltowa. Na większej długości dostępna dla każ¬dego rowerzysty, na krótkich trudniejszych można przeprowadzić rower.
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Zazadnia – Wierch Poroniec – Zgorzelisko – Tara-sówka. Prowadzi częściowo niebieskim szlakiem turystycznym z Ma¬łego Cichego do Zazadniej, następnie drogą publiczną do Zgorzeliska, a dalej szlakiem rowerowym biegnącym częściowo w granicach Parku. Trasa o różnych stopniach trudności. Długość: ok. 10,9 km.
last update: Maj 23, 2016
Dolina Suchej Wody – schronisko Murowaniec na Hali Gąsieni¬cowej. Prowadzi czarnym szlakiem turystycznym z Brzezin do schro¬niska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Dla rowerzystów udostępnio¬ny na całej długości. Długość: ok. 6,4 km. Szeroka droga o kamienistym podłożu. Najtrudniejsza trasa rowerowa na terenie Parku.
last update: Maj 23, 2016
Kuźnice – schronisko na Polanie Kalatówki. Prowadzi niebieskim szlakiem turystycznym. Dla rowerzystów udostępniony tylko odcinek z Kuźnic do schroniska na Polanie Kalatówki. Długość: ok. 1,4 km. Po¬mimo niewielkiej długości trasa bardzo trudna.
last update: Maj 23, 2016
Dolina Chochołowska: od Siwej Polany do schroniska na Po¬lanie Chochołowskiej.Biegnie zielonym szlakiem turystycznym. Dłu¬gość: ok. 6,4 km. Na odcinku do Polany Huciska nawierzchnia asfalto¬wa. Następnie aż do schroniska podłoże kamienisto-piaszczyste. Trasa o różnych stopniach trudności.
last update: Maj 23, 2016
Droga pod Reglami: od Murowanicy w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. Prowadzi w większości czarnym szlakiem turystycznym, zwanym Drogą pod Reglami, na ostat-nim odcinku zielonym szlakiem od skraju Polany Biały Potok do Doli¬ny Chochołowskiej. W rejonie skoczni narciarskich oraz wylotu Doli¬ny Kościeliskiej i Kir drogą publiczną. Długość: ok. 10.7 km. Zaleca się jazdę na rowerze górskim.
last update: Maj 23, 2016
W TPN Turystykę rowerową w TPN można uprawiać tylko na udostępnionych do tego celu szlakach lub drogach, większość z nich to jednocześnie szlaki turystyczne lub drogi publiczne. Tylko bardzo krótkie odcinki są udostępnione wyłącznie dla rowerzystów Na szlakach obowiązuje bez¬względne pierwszeństwo ruchu pieszego. Więcej o trasach na tpn.pl
last update: Maj 23, 2016
Bukowina Tatrzańska – Czarna Góra – Trybsz – Leśnica: górska, dł. 40 km. różnica wzniesień 300 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Małe Ciche – Wierch Poroniec – Polana Zgorzelisko – Tarasówka: górska, dł. 16 km, różnica wzniesień 230 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Białka Tatrzańska – Trybsz – Czarna Góra – Bukowina Tatrzańska – Rusiński i Głodowski Wierch – Gliczarów Górny – Kotelnica górska, dł. 30 km, różnica wzniesień 280 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Biały Dunajec – Gliczarów Górny – Janasówka – Stołowe: górska, dł. 25 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Biały Dunajec – Gliczarów Dolny – Gliczarów Górny – Bukowina Tatrzańska: dł. 20 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Ząb – Furmanowa – Gubałówka – Słodyczki – Nowe Bystre – Bachledówka: górska, dł. 35 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Kościelisko (Kiry) – Dolina Chochołowska, górska, dł. 25 km, róż njca wzniesień 250 m, trudna
last update: Maj 23, 2016
Zakopane – Witów – Dzianisz (ew dalej pod górę, na Gubałówkę, 123 m): górska, dł. 30 km, różnica wzniesień 300 m. trudna
last update: Maj 23, 2016
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr: Nowy Targ – Zaskale – Rogoźnik – Czarny Dunajec – Chochołów – Sucha Horę – Hladovka – Liesek – Trstena (Słowacja)
last update: Maj 23, 2016
„Szlak Ceperski” trasy rowerowe i piesze w paśmie Gubałów¬ki. Do wyboru 5 tras w tym np. Harenda (kolejka) – Furmanowa – Ząb – Bustryk – Tatary – Biały Dunajec, łatwa
last update: Maj 23, 2016