Województwo świętokrzyskie – podstawowe informacje


Województwo świętokrzyskie – podstawowe informacje

Nazwa województwa: świętokrzyskie
Powierzchnia: 11627
Liczba mieszkańców: 1283500
Stolica: Kielce

Województwo świętokrzyskie położone jest w centralnej części Polski. Stolicą województwa i największym miastem są Kielce (ponad 208 tyś. miszkańców). Inne większe miasta tego regionu to: Ostrowiec Świętokrzyski (74 tyś.), Starachowice (53 tyś.) oraz Skarżysko-Kamienna (49 tyś.).

Województwo to jest jednym z najmniejszych w Polsce (mniejsze jest tylko woj. opolskie). Położone jest w obrębie Wyżyny Małopolskiej (Wyżyna Kielecka, Niecka Nidziańska oraz wschodnia część Wyżyny Przedborskiej). Region ten jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Największą atrakcją są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej. Blisko 70% obszaru obejmują różne formy ochrony w związku z występującymi tu okazami chronionej flory i fauny. Ponad 27% obszaru pokrywają lasy z bogatą szatą roślinną i zwierzęcą.

Na terenie województwa znajdują się również między innymi:

  • Świętokrzyski Park Narodowy
  • 9 parków krajobrazowych: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, Jeleniowski Park Krajobrazowy, Sieradowicki Park Krajobrazowy, Nadnidziański Park Krajobrazowy, Szaniecki Park Krajobrazowy, Kozubowski Park Krajobrazowy, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy
  • 11 obszarów chronionego krajobrazu: Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu, Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Przysusko-Szydłowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • 67 rezerwatów przyrody
  • 701 pomników przyrody
  • 8 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Tabela 1. Lista powiatów – woj. świętokrzyskie

Nazwa powiatu Siedziba Zobacz
powiat buski Busko-Zdrój [zobacz]
powiat jędrzejowski Jędrzejów [zobacz]
powiat kazimierski Kazimierza Wielka [zobacz]
powiat Kielce Kielce [zobacz]
powiat kielecki Kielce [zobacz]
powiat konecki Końskie [zobacz]
powiat opatowski Opatów [zobacz]
powiat ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski [zobacz]
powiat pińczowski Pińczów [zobacz]
powiat sandomierski Sandomierz [zobacz]
powiat skarżyski Skarżysko-Kamienna [zobacz]
powiat starachowicki Starachowice [zobacz]
powiat staszowski Staszów [zobacz]
powiat włoszczowski Włoszczowa [zobacz]
 GMI
 GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA