Województwo podlaskie – podstawowe informacje


Województwo podlaskie – podstawowe informacje

Nazwa województwa: podlaskie
Powierzchnia: 20180
Liczba mieszkańców: 1198879
Stolica: Białystok

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej Polsce i graniczy z Białorusią i Litwą. Stolicą województwa i największym miastem jest Białystok (prawie 299 tyś. miszkańców). Inne duże miasta tego regionu to: Suwałki (ponat 69 tyś.) oraz Łomża (prawie 64 tyś.).

Region ten choc jest mniej uprzemysłowiony to odgrywa coraz większą rolę z punktu widzenia turystyki. Przyczyną jest nieskażone środowisko, fragmenty pierwotnej puszczy oraz piękne i unikalne rozlewisko Biebrzy. Województwo podlaskie znajduje się na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Krajobraz jest urozmaicony, a największe wzniesienia występują na północy (Rowelska Góra – 298 m n.p.m.).

Na terenie województwa znajdują się również między innymi:

  • Białowieski Park Narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy
  • Narwiański Park Narodowy
  • Wigierski Park Narodowy
  • Parki krajobrazowe: Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
  • 87 rezerwatów przyrody
  • liczne obszary chronionego krajobrazu
  • Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Zielona – puszcze charakteryzują się bogactwem unikatowej fauny i flory, część z nich jako jedyne w Europie zachowały swój pierwotny charakter
  • ponad 3000 km dobrze oznakowanych szlaków turystycznych

Tabela 1. Lista powiatów – woj. podlaskie

Nazwa powiatu Siedziba Zobacz
powiat augustowski Augustów [zobacz]
powiat białostocki Białystok [zobacz]
powiat Białystok Białystok [zobacz]
powiat bielski Bielsk Podlaski [zobacz]
powiat grajewski Grajewo [zobacz]
powiat hajnowski Hajnówka [zobacz]
powiat kolneński Kolno [zobacz]
powiat Łomża Łomża [zobacz]
powiat łomżyński Łomża [zobacz]
powiat moniecki Mońki [zobacz]
powiat sejneński Sejny [zobacz]
powiat siemiatycki Siemiatycze [zobacz]
powiat sokólski Sokółka [zobacz]
powiat suwalski Suwałki [zobacz]
powiat Suwałki Suwałki [zobacz]
powiat wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie [zobacz]
powiat zambrowski Zambrów [zobacz]

GMI
GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA