Popularne specjalności lekarskie


przychodnia-nfz

Zazwyczaj gdy dopadnie nas choroba kierujemy swe kroki do lekarza pierwszego kontaktu, czyli tzw. lekarza rodzinnego. W przypadku zwykłego przeziębienia czy grypy taka wizyta wystarcza, jednak w większości przypadków konieczna jest wizyta u konkretnego lekarza specjalisty. Rola lekarza pierwszego kontaktu powinna więc sprowadzać się do wstępnego rozpoznania i skierowania do właściwego specjalisty. Tak powinno być, jednak to tylko teoria, w praktyce o skierowania do lekarzy specjalistów jest niezwykle ciężko, a jeśli już to skierowanie dostajemy to zwykle czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi. Takie niestety są realia polskiej służby zdrowia, w efekcie coraz częściej odwiedzamy lekarzy specjalistów w ich prywatnych gabinetach. Lista specjalizacji lekarskich jest imponująca znajduje się na niej bowiem kilkadziesiąt pozycji.

Najpopularniejsze specjalizacje lekarskie

Alergolodzy – Alergolog to lekarz leczący alergie u ludzi, wywołane tzw. alergenami. Obecnie choroby atopowe, czyli alergie występują aż u 30% naszego społeczeństwa. Najczęstsze postaci tych chorób to głównie pyłkowica (około 20% populacji) i astma oskrzelowa (5-8% populacji). Najlepszą metodą terapeutyczną jest unikanie kontaktu z czynnikami alergizującymi. Nie zawsze jest to jednak możliwe, dlatego często konieczne jest stosowanie farmakoterapii lub przeprowadzenie swoistej immunoterapii. Tym właśnie zajmują się lekarze alergolodzy, którzy pomagają ludziom zwalczyć tego rodzaju choroby cywilizacyjne

Androlodzy – Andrologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się budową, czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem i leczeniem męskiego układu płciowego wraz z jego schorzeniami, takimi jak: zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność czy nowotwory. Androlodzy leczą wady patologiczne w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym i operacyjnym.

Anestezjolodzy – Anestezjolog to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja. Anestezjolodzy dość często stanowią obsadę karetek reanimacyjnych. Poza tym anestezjolodzy prowadzą oddziały intensywnej terapii, oddziały ratunkowe, sale wybudzeń jak również prowadzą terapię przeciwbólową.

Audiolodzy – Audiologia to dziedzina nauk medycznych w zakresie otorynolaryngologii. Jest to nauka o odbieraniu dźwięków ze środowiska przez człowieka. Lekarze audiolodzy zajmują się słuchem, jego zaburzeniami i leczeniem schorzeń z tym związanych.

Chirurdzy – Chirurgia jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Poza tym lekarze chirurdzy to specjaliści uważani za osoby o mocnych nerwach. Chirurgia to również kliniczna dziedzina medycyny. Ponadto oprócz chirurgii zabiegowej istnieje również spory zakres chirurgii zachowawczej, która powoduje uniknięcie operacji. Praca lekarza chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka.

Chirurdzy plastyczni – Chirurgia plastyczna to jedna z gałęzi medycyny, która specjalizuje się w korekcie rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Dziedzina ta dość ściśle związana jest z chirurgią dziecięcą, neurochirurgią, laryngologią, okulistyką, traumatologią czy ortopedią. Chirurdzy plastycy to lekarze, którzy tworzą piękno, lecz oczywiście tego typu operacje należy wykonywać z umiarem. Tak jak we wszystkim, tak i w tym przypadku należy zachować zdrowy rozsądek.

Dermatolodzy – Dermatologia jest to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej przydatków, czyli włosów i paznokci oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze. Natomiast lekarz dermatolog to po prostu wykwalifikowany lekarz medycyny, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób skóry. Przede wszystkim przeprowadza on wywiad i badania próbując ustalić przyczynę zaistniałej choroby, a także przepisuje i ordynuje leki, w tym kremy i maści jak również radioterapię, laseroterapię i inne rodzaje leczenia miejscowego

Diabetolodzy – Diabetologia jest to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem cukrzycy i jej powikłań. Lekarz diabetolog doradza i zaleca pacjentom odpowiednie leki, a także dietę wspomagającą leczenie tego rodzaju schorzeń

Endokrynolodzy – Endokrynolog to lekarz specjalizujący się w dziedzinie medycyny zajmującej się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli zaburzenia te dotyczą wydzielania się hormonów m.in. z: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy czy jajników.

Gastrolodzy – Gastrologia to gałąź medycyny, która zajmuje się głównie czynnościami i schorzeniami związanymi z układem pokarmowym. Do jego elementów zaliczamy: przełyk, żołądek, jelita, odbyt i gruczoły trawienne, czyli wątroba, trzustka oraz drogie żółciowe. Lekarz gastrolog ma więc za zadanie leczenie i diagnozowanie chorób tych części ciała.

Genetycy – Genetycy zajmują się taką dziedziną nauki jaką jest genetyka. Jest to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na danych zawartych w podstawowych jednostkach dziedziczności, czyli genach. Genetyk to po prostu specjalista zajmujący się badaniem genów i zmian w nich występujących.

Geriatrzy – Geriatra to lekarz zajmujący się taką dziedziną medycyny, która mówi o schorzeniach wieku starczego. Obejmuje zagadnienia dotyczące schorzeń wieku podeszłego, które ściśle związane są z ogólnie pojętą medycyną, a także neurologią czy psychiatrią.

Ginekolodzy – Ginekolog to lekarz zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem, budową, schorzeniami oraz leczeniem kobiecych dróg rodnych. Poza tym często lekarz ginekolog jest również położnikiem, czyli osobą zajmującą się ciążą kobiety oraz porodem. Dziedzina medycyny jaką jest ginekologia w ostatnich latach znacznie się rozwinęła i leczy również bezpłodność, nowotwory itp.

Hematolodzy – Hematolog to lekarz zajmujący się kliniczną dziedziną medycyną jaką jest hematologia. Zajmuje się ona przede wszystkim schorzeniami krwi i układu krwionośnego. Poza tym jest to również dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu. Hematologia została z czasem podzielona na takie specjalizacje jak: transfuzjologia czy immunologia.

Homeopaci – Homeopaci zajmują się leczeniem ludzi metodami niekonwencjonalnymi, które bardzo często są sprzeczne z wiedzą naukową i medycyną. Lecz mimo tych wielu sprzeczności ze światem nauki, homeopatia stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. W głównej mierze homeopatia polega na leczeniu pacjenta za pomocą podawania substancji, które u zdrowych osób wywołują objawy identyczne z objawami chorobowymi danego schorzenia.

Interniści – Interniści to lekarze, którzy leczą choroby narządów wewnętrznych człowieka. Do internisty udajemy się m.in. z chorobami górnych dróg oddechowych, przeziębieniem, grypą oraz innymi chorobami pochodzenia bakteryjnego czy wirusowego.

Kardiolodzy – Kardiologia to dziedzina medycyny traktująca o schorzeniach i wadach układu sercowo-naczyniowego, czyli serca, aorty i innych naczyń krwionośnych. Lekarz kardiolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób z tego zakresu.

Laryngolodzy – Laryngolodzy to lekarze zajmujący się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, gardła, krtani oraz oraz innych narządów głowy i szyi. Laryngologia to nazwa skrócona prawidłowej nazwy tej dziedziny medycy jaką jest otolaryngologia.

Lekarze rodzinni – Lekarz rodzinny to osoba, która realizując swoje obowiązki współpracując bezpośrednio z pielęgniarkami środowiskowymi, a także położnymi. Poza tym lekarz rodzinny ma prawo do wystawiania skierowań uprawniających pacjenta do bezpłatnego korzystania z większości usług systemu ochrony zdrowia. Instytucja lekarza rodzinnego ma za zadanie zapewnić opiekę lekarską w miejscu zamieszkania realizowana w godzinach pracy przez lekarza rodzinnego.

Logopedzi – Logopeda to lekarz medycyny zajmujący się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju, a także jej doskonaleniem w późniejszym okresie. Poza tym logopeda ma za zadanie usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Logopeda musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii, psychologii oraz pedagogiki.
Medycyna pracy – Medycyna pracy – to specjalność lekarska trudniąca się przede wszystkim badaniem wpływu środowiska pracy na pacjenta, czyli pracownika. Poza tym medycyna pracy traktuje o diagnostyce, profilaktyce i leczeniu chorób zawodowych nabytych w danym zawodzie. Ponadto lekarz medycyny pracy ma za zadanie przeprowadzać badania profilaktycznych pracowników takie jak: wstępne, okresowe czy kontrolne. Innymi jego obowiązkami są: badania uczniów, kierowców, itp.

Nefrolodzy – Nefrologia to dziedzina medycyny, która zajmujące się schorzeniami nerek. Specyfiką tej gałęzi jest jednak to, iż leczenie odbywa się nieinwazyjnie.

Neurochirurdzy – Neurochirurdzy to lekarze, którzy specjalizują się w leczeniu operacyjnym, czyli inwazyjnym, całego układu nerwowego człowieka.

Neurolodzy – Neurolog – lekarz specjalizujący się w schorzeniach obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Lecz należy zauważyć, iż zarówno neurologia jak i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są wręcz domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Poza tym neurologia to dziedzina mówiąca w głównej mierze o schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy człowieka.

Neuropsycholodzy – Neuropsycholog – lekarz, który specjalizuje się w wszelkiego rodzaju badaniach i ich opisach dotyczących związków zachodzących między tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi. Innymi słowy neuropsycholog z perspektywy klinicznej analizuje konsekwencje wynikające z uszkodzenia mózgu człowieka.

Okuliści – Okulista – to lekarz zajmujący się gałęzią medycyny, które traktuje o budowie, czynnościach, rozpoznawaniu schorzeń oczu, a następnie ich leczeniem.

Onkolodzy – Onkolodzy specjalizują się w schorzeniach dotyczących chorób nowotworowych. Ich głównym zadaniem jest rozpoznawanie tego rodzaju chorób, a następnie ich leczenie.


GRUPA MEDIA INFORMACYJNE & ADAM NAWARA